AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Længde
2 dage
Uddannelsens hjemmeside
Længde
2 dage
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Efter kurset kan du med viden om lavaffektive metoder tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.

Efter kurset kan du:

  • Med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousel, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.
  • Forstå de grundlæggende principper i Low Arousel og forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil.
  • På baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for Low Arousel og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel.
  • På baggrund af iagttagelser og viden om stress, udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund.
  • Have forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. På baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Målgruppe

Målgruppen for kurset er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for det socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet. Det kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Ligeledes er kurset også rettet mod det specialpædagogiske område i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd, hvor målgruppen er familieplejere.

Pris

Dette kursus er gratis. 

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ

Find din SOSU-uddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Vi forsøger at skabe en levende skole, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd, hvor nysgerrighed og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret