Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ledelsesbaseret coachuddannelse

MacMann Berg
Længde: 8, 10 eller 21 dage
Kursustype: Firmakurser
Sted: Århus

Kursusbeskrivelse

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Udvikling og fastholdelse af den enkelte medarbejder er i dag afgørende for organisationers og virksomheders effektivitet og konkurrenceevne, og her er ledelsesbaseret coaching et uundværligt ledelsesværktøj, der kan være med til at skabe udvikling og resultater i forhold til virksomhedens strategiske mål.

Formål

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til at kunne praktisere ledelsesbaseret coaching, målrettet forholdene i jeres virksomhed. Målet er at give deltagerne kompetencer til at kunne implementere en coachende lederadfærd i egen organisation på et reflekteret etisk grundlag med afsæt i en anerkendende tilgang – dette på en sådan måde, at der både skabes merværdi for virksomheden og dens kunder og trivsel blandt de ansatte.

Som deltager får du:

  • Solid erfaring med anvendelse af coaching som et centralt ledelsesværktøj
  • Styrket din evne til at kunne mestre dialoger og møder med dine medarbejdere
  • Et godt kendskab til den anerkendende tilgang til ledelse

Virksomheden får:

  • En målrettet uddannelse, som tager afsæt i den enkelte virksomheds konkrete ønsker og behov
  • En bedre koordination af medarbejdernes udvikling i relation til virksomhedens mål, vision og strategi, hvilket i sidste ende har betydning for de økonomiske resultater
  • En styrkelse af medarbejdernes evne til at sætte sig bevidste mål og skabe resultater i samarbejde med deres leder
  • At stimulere virksomhedens medarbejdere til større engagement og øget selvstændighed i forhold til opgaveløsningen
  • At skabe refleksions- og læringsrum i en ellers travl hverdag, hvilket kan bidrage til videndeling og gøre det lettere at implementere forandringer i virksomheden

Nyttige informationer om uddannelsen

MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse foregår på højt niveau og er adgangsgivende til MacMann Bergs kompetencegivende lederuddannelse.

Gennemføres hele uddannelsen på 6 x 2 dage kan forløbet afsluttes med en skriftlig opgave (3.000 ord – ca. 10 sider), hvor omdrejningspunktet er egen læring og udvikling af coachende adfærd.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere, personalechefer og HR-konsulenter med ledelses- og personaleansvar. For at skabe en maksimal kobling mellem teori og praksis forudsætter forløbet, at du har mulighed for at bruge uddannelsens elementer direkte i dit job.

Sted

Undervisningen gennemføres eksempelvis hos virksomheden selv, hos MacMann Berg eller i andre egnede lokaler.

Pris

Prisen er afhængig af omfanget af det konkrete forløb.

Om udbyderen

MacMann Berg - Kurser og uddannelse til ledere

Praksisnær og værdiskabende ledelsesudvikling på et solidt grundlag 

Rigtig mange leder- og konslentuddannelser skaber en forsvindende lille effekt i praksis. Transferværdien er ofte alarmerende lav. Derfor designer vi vores uddannelser ud fra en klar og tydelig organisatorisk værdiskabende tilgang og vil undervejs på uddannelserne være meget insisterende på...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Har du spørgsmål til, eller vil du gerne tilmeldes Ledelsesbaseret coachuddannelse?

  Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

  Få den hjælp du efterspørger

  Tilmeld dig

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinfo

MacMann Berg

Karetmagergaarden, Graven 25B
8000 Århus C