Jorden rundt på 4 dage – digital transformation i et globalt perspektiv

Længde
4 dage
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
4 dage
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Innovation

Jorden rundt på 4 dage – digital transformation i et globalt perspektiv

Innovation kræver inspiration til at tænke nyt, og input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

Kurset har til formål at give globalt udsyn, der kan tjene til lokal forandring.

På kurset zoomer vi ind på kunstig intelligens og digital transformations centrale steder som Silicon Valley, Shanghai, Tel Aviv, Seoul og New Delhi. Det er alle vigtige steder og kilder til digital innovation med betydning for verden som helhed, under virksomheder og organisationer i Danmark. Vi får (online) oplæg fra internationale virksomheder og forskere fra de udvalgte steder.

Kurset er planlagt i samarbejde med Innovation Centre Denmark (Udenrigsministeriet) og gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Læringsmål

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

  • beskrive generelle muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv
  • reflektere over egen og andre organisationers muligheder for og udfordringer ved kunstig intelligens og digital transformation
  • analysere muligheder og udfordringer for en given digital transformation på baggrund af fagets litteratur og eksempler med henblik på at udarbejde en plan for arbejdet med digital transformation

Undervisning

Hovedelementet er online oplæg og forelæsninger fra virksomheder og forskere fra de udvalgte områder og lande, der på forskellig vis har formået at anvende kunstig intelligens og andre digitale teknologier til at skabe digital transformation i deres organisation eller virksomhed. Dels gives der præsentationer om kunstig intelligens og digital transformation af undervisere og konsulenter fra områderne, og dels gives der oplæg fra områdernes virksomheder og organisationer. Der er desuden afsat tid undervejs til refleksions-workshops, som danner baggrund for afklaring af, hvordan den enkelte deltager kan informere praksis i (egen) virksomhed eller organisation på baggrund af kursets indhold.

Først i undervisningsforløbet er en introduktionsforelæsning med en efterfølgende workshop med fokus på kunstig intelligens og digital transformation. Aktiviteterne danner baggrund for gruppedannelse og gruppearbejde. Der vil desuden være tid sat af til gennemgang af læringsmål og eksamensopgaven.

Under forløbet tilbydes vejledning i forhold til eksamensopgaven. Her vil der være fokus på at skærpe vinklen og fokus på den konkrete udfordring, der arbejdes med i eksamensopgaven, herunder anvendelse af forskningslitteratur med mere. Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Kurset er et valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

Fakta om kurset

Tid og sted:

Forventes udbudt næste gang i efteråret 2024.

Typisk afholdes kurset over 4-5 undervisningsgange på fredage el. fredage og lørdage i kombination.

Adgangskrav:

En af følgende uddannelser: bachelor, kandidat, diplom eller tilsvarende. Efterfulgt af to års relevant erhvervserfaring. Læs mere om adgangskrav her.

Deltagerbetaling:

12.300 kr.

Detaljer:

Kurset foregår på dansk og udbydes på Master i it-ledelse. Kurset er på 7,5 ECTS.

Ansøgningen foregår efter først-til-mølle-princippet.

Ansøg fra: 15. maj 2024

Ansøgningsfrist: Ikke fastlagt

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i digital transformation i et globalt komparativt perspektiv. Vi har fokus på hvordan brugen af digital teknologi kan skabe eller modificere forretningsprocesser, ledelse, organisationskultur, og kundeoplevelser i et skiftende landskab drevet af markedskræfter.

På kurset vil du således arbejde med digital transformation både strategisk og operationelt. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digital transformation i et globalt perspektiv i forhold til både forretningsmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området.

Der bliver rig mulighed for undervejs at reflektere og diskutere med oplægsholdere fra de forskellige dele af verden online (hvor Danish Innovation Centre bl.a. er repræsenteret), medstuderende og underviser på ITU.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen via vores online ansøgningsportal.

Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen.

Det er dog også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris

Pris pr. enkeltfagskursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning): 12.300 kr.

Ovenstående pris er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg

Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester

Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks.

Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer.

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding

Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. 

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

  • Ultimo januar (eksamen i juni)
  • Primo/medio juli (eksamen i august)
  • Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Jorden rundt på 4 dage – digital transformation i et globalt perspektiv
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret