Vis finduddannelse.dk som: Mobile

2,5 årig Coachuddannelse - Eksistentiel samtale og coaching

EDP Instituttet
2,5 år
Dansk
Kursus
Kolding, København
68.250 - 71.100 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Uddannelse til eksistentiel coach

Formålet med uddannelsen til eksistentiel coach er at tilegne sig en personlig og faglig tilgang til samtaler og menneskers udvikling og livskriser. Det er et udviklingsforløb der udfordrer dig både personligt og fagligt gennem to års uddannelse, hvor du vil opleve begivenheder, nærvær og læring der gør en forskel nu og de kommende mange år.

Eksistentiel coach uddannelse løber over 2 år og afsluttes med et certificeringsforløb over et ½ år. Uddannelsen tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende og bevidstheds frembringende. At finde mening, værdier, mål og retning for udvikling er essentielt for mennesker og organisationer.

Udbytte

Eksistentiel coach uddannelsen er et omfattende og intenst udviklingsforløb der fremelsker personlig udvikling som styrker det faglige og personlige lederskab. Du trænes i evnen til at motivere og inspirere, formidle og skabe forståelse for værdier og visioner, fremtræde autentisk og empatisk - at sætte ægte og troværdige fodspor. 

Uddannelsen byder på træning og læring der gør dig i stand til at udøve coaching og eksistentielle samtaler på et professionelt niveau.

Selvindsigt og personlig bevidsthed er afgørende for hvorvidt du kan udøve coaching på et etisk og professionelt højt niveau. På uddannelsen udfordres du til at anvende dit fulde potentiale, defineret ved fem grundlæggende intelligenser. Samtidig udfordres du til at beskrive og udvikle hvilket menneske du ønsker at være og hvad du brænder for at bidrage med.

Dine kollegaer får en sparringspartner/leder, der har en unik evne til at fremkalde klarhed og muligheder i en given situation og som mestrer coaching og teknikker der skaber optimal læring, forståelse og handlekraft.

Relationer, samarbejde, konflikter og samtaler forandres efter du har fuldført uddannelsen. Du udvikler en attraktiv evne til at være nærværende og se tingene som de er.

fokus coachuddannelsen

Forløbet: Den eksistentielle coach uddannelse

Forløbet består af tre selvstændige dele.

1. Grundlægende coaching, der består af 6 uddannelsesmoduler over 19 dage, skal gennemføres med højst 10% fraværd og den afsluttende eksamen skal bestås.

2. Del 2. Eksistentiel coaching, består af 6 uddannelsesmoduler, ialt 18 dage samt 6 supervisionsdage, skal gennemføres med højst 10% fraværd. Indstilling til eksamensforløb sker i samarbejde med uddannelsesleder. 

3. Del 2. Eksamensforløb over seks måneder. Minimum 8 klientforløb over 5 samtaler. Supervision og vejledning i alt 30 timer. Skriftlig rapport over læringsprocessen og afsluttende supervision og eksamen.

2,5års coachuddannelse

Det teoretiske grundlag

Den grundlæggende teori er hentet fra humanistisk- og eksistentiel- psykologi og den fænomenologiske tilgang. Den fænomenologiske metode antager at coachen ikke kan vide, hvad det andet menneske har brug for, før hun gennem rolig og stilfærdig udspørgen har fået den anden til at åbne sit sind og derved fået adgang til vedkommendes oplevelsesverden. Derudover inddrages der elementer fra systemisk- og positiv psykologi.

GemGem

GemGemGemGem

Evalueret uddannelse

Uddannelsen til eksistentiel coach er positivt evalueret af Reflektor i forbindelse med evalueringen af uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut. Uddannelsen lever dermed om til en lang række krav der er formuleret af bl.a Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdede i juli 2004, så studerende og brugere nemmere kan orientere sig om de forskellige psykoterapeutuddannelser rundt om i landet.

Uddannelsen er evalueret  uden anmærkninger på nedenstående punkter:

1. Formål

2. Optagelseskriterier

3. Uddannelsens struktur og indhold

4. Underviserne

5. Undervisningsformer

6. Eksamen/prøve/evaluering

7. Eksterne censorer

8. Fysiske faciliteter

9. Intern kvalitetssikring

10. Registrering af de studerende

11. Organisation og ledelse

12. Økonomi

Eksistentiel coaching

Eksistentiel coaching forholder sig til klientens grundlæggende livsværdier, fundamentale verdenssyn og selvopfattelse. Eksistentiel coaching har fokus på nuet og fremtiden. Den Eksistentiel Coach har som mål at anerkende klienten i nuet, skabe bevidsthed og hjælpe samt stimulere klienten til at møde verden frit og åbent. Eksistentiel coaching anerkender både de positive og negative dimensioner i livet.

Coachen leder ikke efter årsager men er i stedet optaget af at få klienten til at beskrive sin situation lige nu. Gennem detaljerede beskrivelser foldes klientens verdensbillede gradvis ud, så det træder klart frem i rummet.

Fremtiden giver til tider mennesket kontakt med den eksistentielle uvished og angst. Opgaven er at hjælpe mennesker til at finde frem til de beskrivelser, som giver dem en bedre fornemmelse af sig selv. Det er gennem beskrivelsernes meningsdannende kraft, at der åbnes muligheder, det største fremtidige potentialer træder frem. Samtalerne vil stimulere klientens evne til at se situationen klart og styrke evnen til at møde udfordringen frit og åbent.

Eksistentiel coaching forener det bedste fra filosofiens og psykologiens verden, organisationsforståelse, spiritualitet og holistisk menneskesyn og styrker motivationen til at nå dine mål.

Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen - eller ønsker du at tilmelde dig? 
Send en forespørgsel nedenfor.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er fx ledere og nøglemedarbejdere der vil arbejde med sin personlige udvikling og kommunikation samt tydeligøre værdier og indstillinger til jobbet. Du får en en grundig coach uddannelse der styrker evnen til autentisk nærvær og kommunikationen. Indtil nu har vi uddannet adskillige mennesker der nu arbejder som selvstændig coach, er offentlige og private ledere, selvstændige konsulenter, HR medarbejdere, projektledere, undervisere, jobkonsulenter og nøglemedarbejdere med stor organisatorisk berøringsflade

Du udvikler en attraktiv evne til at være nærværende og se tingene som de er. Dine kollegaer får en sparringspartner/leder, der har en unik evne til at fremkalde klarhed og muligheder i en given situation og som mestrer coaching og teknikker der skaber optimal læring, forståelse og handlekraft. Du udvikler en attraktiv evne til at være nærværende og se tingene som de er.

Uddannelsen forudsætter, at du er motiveret til at arbejde med dig selv. Ligeledes skal du være motiveret til at indgå i samarbejde og øvelser med de andre kursister og være åben om dig selv.

Pris

71.100 kr.

Om udbyderen

EDP Instituttet

EDPI er som uddannelse og kursusvirksomhed etableret i 2001. Vi tilbyder  kurser og uddannelser i blandt andet personlig udvikling, coaching, eksistentiel-samtale, eksistentiel psykoterapi (EDP), supervision, personlig lederskab, kommunikation, konflikthåndtering, lederudvikling. Alle kurser og uddannelser kan ses på vores hjemmeside edpi.dk....


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

EDP Instituttet

Rendebanen 13, 2.th
6000 Kolding


Evalueringer

Gennemsnit 5

Baseret på 1 evalueringer

Lesley møller
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 8 evalueringer
Se alle evalueringer