Vis finduddannelse.dk som: Mobile

International Master i Business Coaching, MBC

Copenhagen Coaching Center
2 år
Dansk
Deltid
Åben uddannelse
København
183.000 DKK Momsfri

International Master i Business Coaching, MBC

International Master i Business Coaching - anerkendt masteruddannelse for ledere

Med en MBC får du den højeste uddannelse på markedet i at lede, planlægge og forme mellemmenneskelig kommunikation og individuelle dialoger. Du bliver ekspert i produktive dialoger, der giver dig og din omverden energi og virkelyst – og forebygger stagnation, stress og udbrændthed.

Dit udbytte

Med en MBC fra Copenhagen Coaching Center får du det bedste fundament for at kunne:

 • Være produktiv og nærværende tilstede i svære samtaler, hvor en medarbejder
  fx skal modtage advarsler eller afskediges
 • Forberede og gennemføre konflikthåndteringssamtaler både med teams, parvis og individuelle
 • Håndtere og gennemføre produktive møder ud fra forskellige teorier
 • Forstå, fornemme og forbygge stress
 • Foretage grundige og systematiske ansættelsessamtaler, der giver dig et solidt indblik i kandidaternes styrker og svagheder
 • Gennemføre debriefende samtaler når det akutte behov opstår
 • Undervise andre i ovenstående

Mestring af dialogiske processer er ikke noget, man kan læse sig til. Det er noget, man skal lære, øve og træne i praksis. MBC er derfor en praksisrettet uddannelse, hvor du systematisk bliver trænet i at gennemføre og evaluere dialogiske processer.

MBC-uddannelsen er akkrediteret af EMCC

 • En EMCC-akkreditering er et kvalitetsstempel. Du er sikret en uddannelse, som er internationalt anerkendt og som derfor også kan bruges i udlandet

 • Vi lægger, ligesom EMCC, særlig vægt på coachingens etiske aspekter - eksempelvis vedr. den enkeltes udbytte af coachingen og den særlige erfaring og integritet der skal til for både at varetage den coachedes og virksomhedens interesser. 

 • EMCC er anerkendt, også i forskningsmiljøerne, for at sætte de højeste
  standarder (the challenges of excellence).

1. semester

Coachingens psykologier teori & praksis 1

Her får du en indføring i coaching som begreb, dets historie samt teoretiske ophav. Fokus er på de forskellige psykologiers relevans og anvendelighed i såvel individuel- som teamcoaching.

Det faglige og personlige udviklingsspor

Coaching vil blive placeret i forhold til andre professionelle samtaletyper dvs.: Mentoring, vejledning, instruktion, rådgivning, supervision – og du opnår bevidsthed om og kompetence i at navigere imellem disse.

Undervisningen er opbygget i to læringsspor - et fagligt og et personligt. Du vil blive profilanalyse af dig via Big Five Personality testen. Derudover vil du blive certificeret i at give andre tilbagemeldinger, på deres BIG 5 personlighedstest. 

2. semester 

Coachingens psykologier teori & praksis 2

På 2. semester bevæger du dig længere ind i psykologiernes anvendelse i coaching for såvel enkeltpersoner som i teams. Du trænes i de spørgeteknikker, der er relevante for de forskellige psykologiske tilgange til coaching, som du blev introduceret for på 1. semester.

3. semester

Filosofisk coaching eller værdicoaching

På 3. semester arbejder vi med protreptik også kaldet filosofisk coaching eller værdicoaching. Dette semester bringer nybearbejdede tanker og traditioner ind i coaching som en anvendelig og spændende tilgang og nyskabelse til samtalens kunst.

For at få denne egenartige samtaleform helt ind under huden tager vi en uge til Grækenland på træningslejr. Rejsen er inkluderet i prisen.

4. semester

Erhvervsfilosofien som udvikler

Moderne protreptik, coaching-synteser, omsættelighed og masteropgave.

På 4. semester arbejder vi videre med protreptik ved at inddrage tanker, metoder og modeller fra den filosofiske tradition.

4. Semester handler også om følgende:

 1. at få skabt en opsamlende syntese ift de psykologiske tilgange i coaching (jvf. 1. og 2. semester)
 2. at få kvalificeret læringen ift. ens egen praksis i det organisatoriske og ledelsesmæssige arbejdsliv
 3. at få skabt fokus på masteropgaven – både hvad angår emne, metode, struktur, mm.

Optagelseskriterier

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en videregående uddannelse (bachelor el. lignende), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og har sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at tilegne sig engelsksproget pensum.


Der kan gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser under forudsætning af, at ansøgerne skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Eksamen og diplom

Hvert semester afsluttes med eksamen. 

Pris og mere praktisk info

Prisen for uddannelsen er: 183.000,- kr. ekskl. moms.


Betalingen dækker: Undervisning, supervision, undervisningsmaterialer
og forplejning på de enkelte kursusdage.

Beløbet opkræves forud for semesterstart over 4 gange: 45.900,- kr. ekskl. moms. pr. semester.

Copenhagen Coaching Center

Copenhagen Coaching Center

Copenhagen Coaching Center - vi løfter niveauet for coaching og ledelse

Copenhagen Coaching Center har siden 2004 arbejdet for at skabe de bedste uddannelser for ledere og konsulenter. Vores undervisning er praktisk orienteret og enkel at omsætte og anvende i dagligdagen. Produkter og metoder er forskningsbaserede og vokser ud af en kombination...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Copenhagen Coaching Center

Copenhagen Coaching Center

Blegdamsvej 104A, 2. sal
2100 København Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om International Master i Business Coaching, MBC

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.