Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

Vejen som arbejdsplads - AMU og certifikater

Vejen som arbejdsplads er en arbejdsmarkedsuddannelse, der særligt har fokus på arbejdsmiljø og trafiksikkerhed. Uddannelsen strækker sig typisk over to dage og er lovpligtig for dig, der arbejder på vejene med anlæg, drift og vedligeholdelsesopgaver.

Uddannelsen kan for eksempel være for dig der:

 • Er ansat hos entreprenører
 • Er ansat hos ledningsejere
 • Er lastbilchauffør el. lignende
 • Udfører vejarbejde og opstiller vejskilte
 • Lignende beskæftigelse, hvor du har vejen som arbejdsplads

Få vigtig viden med Vejen som arbejdsplads

Vejen som arbejdsplads henvender sig dermed til forskellige stillinger, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Dette arbejde kræver selvfølgelig at du har din faglighed på plads og at du er opdateret med den nyeste viden på området.

Med Vejen som arbejdsplads vil du derfor blandt andet lære om:

 • Grundlæggende regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt steder hvor de samme regler gælder
 • At udføre korrekt afmærkning med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer
 • Trafiksikkerhed
 • Ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde.

Hvor længe gælder vejen som arbejdsplads?

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Hvornår skal man have Vejen som arbejdsplads?

Målgruppen for Vejen som arbejdsplads er alle, både ufaglærte og faglærte, som skal udføre vejarbejde og opstille vejskilte. Kurset er for eksempel relevant for dig, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

Hvad koster Vejen som arbejdsplads?

Prisen for kurset afhænger af, om du er i AMU-målgruppen eller ej. Hvis du er i AMU-målgruppen vil prisen for Vejen som arbejdsplads typisk være omkring de 250 kroner, og hvis du er udenfor AMU-målgruppen vil prisen derimod være omkring 1.350 kroner.

Efter de to dages undervisning skal du bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet. Består du prøven står du med dit certifikat/bevis på, at du kan arbejde sikkert på vejen, og at du kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Du vil ligeledes være i stand til at sikre og øge trafiksikkerheden får både dit eget vedkommende, dine kollegaers og øvrige trafikanter.

Tag det lovpligtige certifikat, eller forny dit gamle

Dit certifikat har som nævnt tidligere kun en gyldighed på fem år, hvorefter det altså skal fornyes. Det er det samme kursus du skal tage, uanset om du skal tage det lovpligtige certifikat for første gang, eller om du skal forny dit gamle 'Vejen som arbejdsplads'. På kurset opnår du den nyeste viden på området, og du vil naturligvis blive undervist i gældende regler.

FAQ

 • 'Vejen som arbejdsplads' udbydes som AMU og er en lovpligtig uddannelse for dig, der skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med anlæg, drift og vedligeholdelsesopgaver. Du kan for eksempel være ansat hos en entreprenør, og du arbejder eller kommer til at arbejde med at udføre vejarbejde og opstille vejskilte.

 • Vejen som arbejdsplads er dit certifikat/bevis på, at du kan efterleve krav og regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse med vejarbejder. Beviset har en gyldighed på fem år, hvorefter det skal fornys. Det er lovpligtigt at du har et gyldigt bevis, hvis du udfører arbejde indenfor området.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen