Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

Kultur og samfund uddannelse

Her finder du efteruddannelse og kurser om kultur og samfund. Skal du flytte til udlandet? Du kan også uddanne dig inden for forståelse af kulturbegreber eller global kommunikation.

Hvad er kultur?

Kultur er en sammensat helhed af skikke og opfattelser, som et menneske tilegner sig som medlem af et samfund. De kulturelle mønstre spænder over et stort område fra hverdagens vaner, når det gælder mad, tøj og måder at hilse på, til mere abstrakte eller symbolske koncepter eller udtryksformer som religion, kunst. Sågar filosofi og videnskab kan indgå.

Kultur og samfund uddannelse

Mennesket er et væsen, der er fanget i et net af kulturel mening spundet af mennesket selv. Kultur består af socialt etablerede meningsstrukturer. I streng forstand er kultur menneskets forsøg på at formulere spørgsmål og svar i forbindelse med de eksistentielle livssituationer, som alle i forskellige sammenhænge er stillet overfor. Religion, kunst, filosofi og til dels videnskab er forsøg på at udforske og udtrykke grundlæggende meningssammenhænge i den menneskelige eksistens.

Hvad er en uddannelse inden for kultur og samfund?

Overordnet kan man sige at udannelsesområdet kultur og samfund, er faget der beskriver, analyserer og diskuterer væsentlige aspekter af samfundet.

Fagområdet er ofte opdelt i fire underkategorier:

  • Politik, alt fra ideologier, politiske partier, demokrati og politisk deltagelse til lovgivningsprocessen.

  • Sociologi, dvs. sociale normer og roller, socialisation, identitetsdannelse, det senmoderne samfund og kulturelle mønstre.

  • Økonomi, herunder det økonomiske kredsløb, markedsøkonomi, økonomiske mål, økonomisk politik, EU's betydning for økonomien osv.

  • International politik, her ses Danmark relation til det internationale system. Emner hører også til her kunne fx være: International politik, samarbejde og konflikt i Europa og globalt, Globalisering, FN, EU og udvikling i den tredje verden.

Få kulturtræning på en uddannelse inden for kultur og samfund

Når du arbejder både i private og offentlige organisationer og virksomheder, så kan det være en fin egenskab at have kulturtræning. Kulturtræning vil sige, at du træner dine kulturelle færdigheder. Du lærer, hvordan du begår blandt personer med andre kulturelle baggrunde og på for eksempel udenlandske markeder. 

Kultur og samfund uddannelse

Udstationering - forbered dig med en kultur og samfund uddannelse

Står du og skal til udlandet og arbejde eller udstationeres, så kan det være relevant med kulturtræning eller en uddannelse i kultur og samfund. Der findes en del internationelle koder, som kan være relevante at kende til, inden du rejser til udlandet for at arbejde eller studere. Her kan du tage et kortere kursus eller en længere uddannelse inden for kultur og samfund og herved blive klædt på. 

Det kan også være, at du skal rejse eller flytte til Sverige eller et andet sted i Norden og vil have styr på de kulturelle forskelle, som også findes her selvom vi er fysisk tæt på hinanden. 

Ungdomskultur - vil du arbejde med det?

Hvis du brænder for at arbejde med ungdomskulturen og for eksempel drama og teater, så kan det være en god idé med en uddannelse i samfund og kultur. Her findes både kortere og længere kurser på blandt andet Professionshøjskoler rundt om i landet. 

Find din uddannelse i kultur og samfund i oversigten ovenfor og bliv inspireret!

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen