Viser 1-20 af 181
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 181
1
2
3
4
...
10

Hjælp familier på rette køl som familiebehandler

Når du arbejder som familiebehandler så er du i tæt kontakt med familier, der gennemgår en eller anden form for krise. En krise kan se meget forskellig ud og forløbet er ganske enkelt meget individuelt fra familie til familie. En familiebehandler kommer dog gerne ind i billedet i forlængelse af én eller flere problemstillinger: 

 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Tab/sorg
 • Hemmeligheder
 • Misbrug
 • Uenigheder
 • At blive forældre første gang
 • At blive bedsteforældre første gang
 • Stress/træthed
 • Parforholdsproblemer
 • Opdragelsesvanskeligheder
 • Mistrivsel
 • Teenageproblemer
 • Søskendeproblemer
 • Skole/institutionsproblemer
 • ​​Manglende lederskab ​
 • ​Vrede/udadreagerende børn

Som familierådgiver er det din fornemmeste opgave at guide dem ud af denne krise ved hjælp af terapeutisk arbejde. 

Dette får du ud af en uddannelse til familiebehandler

Når du tager en eller anden form for uddannelse til familieterapeut bliver uddannet indenfor en lang liste af områder: 

 • Det familieterapeutiske perspektiv anvendt i individualterapi
 • Egen familiehistorie, roller og værdier
 • Sproget som terapeutisk virkemiddel
 • Familiedynamisk forståelse og familieterapeutisk teori
 • Kontakt og dialog med børn
 • Familieterapeutisk indikation
 • Familier med omsorgssvigt
 • Menneskesyn og værdigrundlag i procesorienteret familierådgivning og oplevelsesorienteret familieterapi
 • Sexologi
 • Overføring, projektion og parallelprocesser
 • Proces- og systemanalyse
 • Tværfagligt samarbejde, konsultation og supervision
 • Teoretisk og praktisk introduktion til at arbejde med inter-subjektive processer

Sådan er en uddannelse til familiebehandler struktureret

Du kan blive videreuddannet til familiebehandler ved at tage kurser eller uddannelser. Typisk er disse struktureret som åbne uddannelser, der strækker sig over et vist antal uger eller måneder. Der er altså både uddannelser, der varer 7 uger, mens der også er nogle, der varer i 4 år. 

De fleste kurser og uddannelser er selv-betalte, og både prisen og længden på uddannelsen afhænger af den enkelte udbyder. Kontakt derfor dem, der har din interesse og hør nærmere. 

Du kan videreuddanne dig indenfor familieterapi, hvis: 

En videreuddannelse indenfor familieterapi er ideel for dig, der allerede har en psykosocial uddannelse eller profession. Det er vigtigt at pointere, at du både kan tage et kursus eller en egentlig uddannelse til familieterapeut. 

Kursus til familieterapeut
Hvis du gerne vil tage et kursus for at blive uddannet til familiebehandler, så er det en fordel for dig, hvis du er uddannet indenfor det social-faglige felt. Det er dog ikke noget krav. Du kan sagtens gennemføre med stort udbytte, så længe du bare har en interesse for området. 

Det er vigtigt, at pointere, at der er nogle uddannelsesmæssige krav, hvis du gerne vil certificeres. I så fald kan du have en bacheloruddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

For at være helt sikker på, at du kvalificerer dig til optagelse på et givent kursus, bør du tage kontakt til den enkelte kursusudbyder. 

Uddannelse til familieterapeut

Hvis du derimod gerne vil tage en egentlig uddannelse til familieterapeut, så er det en fordel, at du har en sundhedsfaglig eller socialfag baggrund, der kvalificerer dig til det videre arbejde med børn og familier. 

Du kan f.eks. være uddannet som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, psykoterapeut eller socialpædagog. Sagt anderledes, så er en uddannelse til familiebehandler noget for dig, der har har erfaring indenfor arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 

FAQ

 • Du kender måske også en familiebehandler som en familievejleder eller familierådgiver. Det dækker grundlæggende over det samme, og de samme arbejdsopgaver. Som familiebehandler er det nemlig din fornemmeste opgave at møde familier, børn og unge samt guide, vejlede og rådgive disse, i perioder af deres liv, hvor de oplever en eller flere problemstillinger.

 • Hvis du drømmer om en fremtid som familiebehandler, er der mange uddannelsesmuligheder, du kan vælge mellem. Der findes for eksempel diplomuddannelser, der tager i omegnen af to år at gennemføre. Derudover findes der flere private udbydere, der tilbyder uddannelser og kurser af forskellig varighed indenfor familiebehandling og familievejledning.

 • Hvis du drømmer om en egentlig uddannelse eller et kursus, der giver dig redskaberne til arbejdet som familiebehandler, familievejleder eller familieterapeut, kan det være en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig eller socialfag baggrund, og at du har erfaring indenfor netop dette område.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen