Filtrer efter
Kategori
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-20 af 176
1
2
3
4
...
9
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

Hjælp familier på rette køl som familiebehandler

Når du arbejder som familiebehandler så er du i tæt kontakt med familier, der gennemgår en eller anden form for krise. En krise kan se meget forskellig ud og forløbet er ganske enkelt meget individuelt fra familie til familie. En familiebehandler kommer dog gerne ind i billedet i forlængelse af én eller flere problemstillinger: 

 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Tab/sorg
 • Hemmeligheder
 • Misbrug
 • Uenigheder
 • At blive forældre første gang
 • At blive bedsteforældre første gang
 • Stress/træthed
 • Parforholdsproblemer
 • Opdragelsesvanskeligheder
 • Mistrivsel
 • Teenageproblemer
 • Søskendeproblemer
 • Skole/institutionsproblemer
 • ​​Manglende lederskab ​
 • ​Vrede/udadreagerende børn

Som familierådgiver er det din fornemmeste opgave at guide dem ud af denne krise ved hjælp af terapeutisk arbejde. 

Dette får du ud af en uddannelse til familiebehandler

Når du tager en eller anden form for uddannelse til familieterapeut bliver uddannet indenfor en lang liste af områder: 

 • Det familieterapeutiske perspektiv anvendt i individualterapi
 • Egen familiehistorie, roller og værdier
 • Sproget som terapeutisk virkemiddel
 • Familiedynamisk forståelse og familieterapeutisk teori
 • Kontakt og dialog med børn
 • Familieterapeutisk indikation
 • Familier med omsorgssvigt
 • Menneskesyn og værdigrundlag i procesorienteret familierådgivning og oplevelsesorienteret familieterapi
 • Sexologi
 • Overføring, projektion og parallelprocesser
 • Proces- og systemanalyse
 • Tværfagligt samarbejde, konsultation og supervision
 • Teoretisk og praktisk introduktion til at arbejde med inter-subjektive processer

Sådan er en uddannelse til familiebehandler struktureret

Du kan blive videreuddannet til familiebehandler ved at tage kurser eller uddannelser. Typisk er disse struktureret som åbne uddannelser, der strækker sig over et vist antal uger eller måneder. Der er altså både uddannelser, der varer 7 uger, mens der også er nogle, der varer i 4 år. 

De fleste kurser og uddannelser er selv-betalte, og både prisen og længden på uddannelsen afhænger af den enkelte udbyder. Kontakt derfor dem, der har din interesse og hør nærmere. 

Du kan videreuddanne dig indenfor familieterapi, hvis: 

En videreuddannelse indenfor familieterapi er ideel for dig, der allerede har en psykosocial uddannelse eller profession. Det er vigtigt at pointere, at du både kan tage et kursus eller en egentlig uddannelse til familieterapeut. 

Kursus til familieterapeut
Hvis du gerne vil tage et kursus for at blive uddannet til familiebehandler, så er det en fordel for dig, hvis du er uddannet indenfor det social-faglige felt. Det er dog ikke noget krav. Du kan sagtens gennemføre med stort udbytte, så længe du bare har en interesse for området. 

Det er vigtigt, at pointere, at der er nogle uddannelsesmæssige krav, hvis du gerne vil certificeres. I så fald kan du have en bacheloruddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. 

For at være helt sikker på, at du kvalificerer dig til optagelse på et givent kursus, bør du tage kontakt til den enkelte kursusudbyder. 

Uddannelse til familieterapeut

Hvis du derimod gerne vil tage en egentlig uddannelse til familieterapeut, så er det en fordel, at du har en sundhedsfaglig eller socialfag baggrund, der kvalificerer dig til det videre arbejde med børn og familier. 

Du kan f.eks. være uddannet som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, psykoterapeut eller socialpædagog. Sagt anderledes, så er en uddannelse til familiebehandler noget for dig, der har har erfaring indenfor arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 

En dybere forståelse af familiedynamik og kulturelle faktorer

Udover de traditionelle elementer i en uddannelse til familiebehandler er der også fokus på at forstå de kulturelle og sociale faktorer, der kan påvirke familiens dynamik. Dette inkluderer at lære at arbejde med forskellige familiestrukturer, kulturelle normer og værdier samt at være opmærksom på den sociale kontekst, som familien er en del af. En dybere forståelse af disse faktorer giver dig mulighed for at tilpasse din tilgang til hver familie og sikre, at interventionerne er relevante og effektive.

Integrering af nye metoder og tilgange til familieterapi

Familieterapi er et felt i konstant udvikling, og det er vigtigt for familiebehandlere at holde sig opdateret med de nyeste metoder og tilgange. En uddannelse til familiebehandler giver dig mulighed for at lære om de seneste tendenser inden for familieterapi, herunder evidensbaserede metoder, narrativ terapi, løsningsfokuseret terapi og systemisk praksis. Ved at integrere disse nye metoder og tilgange i din praksis kan du være mere effektiv til at hjælpe familier med at løse deres problemer og styrke deres relationer.

Supervision og konsultation for at forbedre dine færdigheder

Som familiebehandler er det vigtigt at have et stærkt støttesystem for at kunne håndtere de komplekse udfordringer, du står over for i dit arbejde. En del af din uddannelse vil sandsynligvis omfatte supervision og konsultation, hvor du får mulighed for at drøfte dine cases med erfarne kolleger eller vejledere. Dette giver dig mulighed for at få feedback på din praksis, reflektere over dine beslutninger og fortsætte med at udvikle dine færdigheder som familiebehandler.

Specialisering inden for specifikke områder af familieterapi

Nogle uddannelser til familiebehandler tilbyder mulighed for at specialisere sig inden for specifikke områder af familieterapi, såsom arbejde med traumatiserede familier, adoption og pleje, eller arbejde med etniske minoriteter. Dette giver dig mulighed for at fokusere dine studier og praktiske erfaringer på et område, der interesserer dig mest, og hvor du ønsker at gøre en større forskel. Specialisering kan også øge dine jobmuligheder og åbne døre for karriereudvikling inden for bestemte områder af familieterapi.