Bliv databeskytter!

Beskyt data fra at falde i de forkerte hænder!

Vi lever i en tid, hvor der sættes mange digitale aftryk i vores færden på nettet. Derfor er det vigtigt, at der findes nogen som tager vare på vores data, og sørger for, at disse ikke havner i hænderne på de forkerte - netop dét kan du hjælpe med at forhindre! 
Viser 1-15 af 15
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-15 af 15

Hvorfor databeskyttelse?

Vi lever i en digital tidsalder, hvor vi sætter flere og flere digitale fingeraftryk, i vores færden på internettet. Derudover bliver flere af os mere og mere bevidste om netop det. Derfor er det i en sådan tidsalder også vigtigt, at der er nogen som tager vare på vores data, og sørger for at disse ikke havner i hænderne på de forkerte.

Med en uddannelse inden for databeskyttelse kan du hjælpe med netop dette!

Hvad laver man inden for databeskyttelse?

Med en uddannelse i databeskyttelse er du med til at sikre, at virksomheder behandler data fra deres kunder og besøgende på en forsvarlig måde. Du skal sikre, at disse data ikke falder i de forkerte hænder, og forebygge brud på persondataloven. Dette vil du bl.a. gøre gennem implementeringen af nye sikkerhedssystemer og informationssikkerhed. 

Med en uddannelse inden for databeskyttelse opnår du viden indenfor persondataloven, dokumentation, compliance og opmærksomhed omkring de aktuelle problemstillinger, en virksomhed kan stå overfor i forbindelse med databeskyttelse.

Du får derudover indsigt i nyeste praksis, vejledninger, udtalelser og afgørelser fra Datatilsynet og meget mere. 

GDP- Hva’ for noget?

I takt med, at forbrugerne efterlader mere og mere data online, er lovgivningen omkring databeskyttelse steget, og emnet er blevet mere og mere relevant.
Dette medfører at nogle virksomheder kan have svært ved at følge med, og derfor ansætter medarbejdere til at stå for databeskyttelsen. Derfor kan du med en uddannelse i databeskyttelse sikre dig, at du har gode fremtidsudsigter inden for de fleste brancher. 

Når vi snakker databeskyttelse kommer vi derfor heller ikke udenom GDPR - du kender det måske også som Persondataforordningen. Derfor vil dette højst sandsynligt også indgå som en del af dit pensum, hvor du nærmest ikke kan komme undgå at komme omkring følgende: 

 • Behandling af personoplysninger på lovlig og forsvarlig vis
 • Den registreredes rettigheder 
 • Den dataansvarliges pligter
 • Skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger og behandlingen heraf

Hvornår er der tale om personoplysninger?

Gennem uddannelser og kurser inden for databeskyttelse, lærer du at skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger, samt hvordan disse skal behandles. 

Eksempler på personoplysninger kunne være: 

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Alder
 • Uddannelse

Ovenstående er ifølge Datatilsynet kategoriseret som ikke-følsomme oplysninger.

Eksempler på følsomme personoplysninger kunne derimod være:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs overbevisning
 • Helbredsoplysninger

Derudover kommer der naturligvis Personnummer (CPR-nummer), der er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven.

Er det relevant for mig?

Et kursus eller en uddannelse inden for databeskyttelse er relevant for enhver, der behandler personoplysninger. Det kan for eksempel være at du er HR, medarbejder, HR-ansvarlig, DPO (databeskyttelsesrådgiver), GDPR-ansvarlig eller dataansvarlig i din virksomhed. Det kan også være at du er leder af en lille eller mellemstor virksomhed. Nikker du genkendende til bare én enkelt af ovenstående?
Så kan et kursus eller en uddannelse inden for databeskyttelse og GDPR meget vel være noget for dig.

Se listen med relevante kurser ovenfor. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen