Uddan dig mens du er på dagpenge

Som dagpengemodtager har du rig mulighed for at dygtiggøre dig mens du er ledig - f.eks. gennem uddannelse. Læs om mulighederne her.

Uddannelse mens du er på dagpenge

Som dagpengemodtager har du rig mulighed for at dygtiggøre dig, mens du er ledig. Der findes nemlig masser af kurser, du som dagpengemodtager kan deltage i og samtidig få dagpenge.

Et kursus kan være en god mulighed for at afprøve nye fagområder eller måske opkvalificere sig, så mulighederne for et nyt job bliver større. Ifølge find-a-kasse-priser.dk er det din a-kasse, som skal godkende dine kurser, så det er vigtigt, at du har dem med ind over, når du går på jagt efter et kursus.


I denne artikel kigger vi på de kurser, du har mulighed for at tage samt de gældende regler.

Helt generelt kan du tage følgende uddannelser:

Lad os kigge på dem én for én.

Uddannelser på gymnasialt niveau

Er det et fag på gymnasiet, du aldrig fik gjort færdigt eller giver det bare rigtig god mening for dig at få taget det fag, fordi det åbnet helt nye muligheder for job eller videregående uddannelse?

Du har mulighed for at tage enkeltfag på gymnasiet, hvis antallet af timer faget optager ikke er mere end 20 timer om ugen. Du skal dog huske på, at du ikke kan få SU, samtidig med at du modtager dagpenge.

Du kan tage enkeltfag på både HF, HHX, HTX og STX.

Uddannelser på folkeskoleniveau

Du kan også tage enkeltfag på folkeskolens 8. - 10. klasses niveau. Her er det dog et krav, at faget giver adgang til videreuddannelse, mens antallet af timer er ubegrænset.

At tage enkeltfag på dette niveau kunne eksempelvis give mening for udenlandske tilflyttere, der har brug for grundlæggende danskundervisning eller ordblinde, som har brug for specialundervisning.

Aftenskoleundervisning

Du må deltage i traditionel aftenskoleundervisning, som for eksempel sprogundervisning eller hobbybetonede fag. Du må dermed gerne deltage i et kursus på en aftenskole, men det er vigtigt at bemærke, at kurset skal være hobbybetonede og må ikke være kompetencegivende.

Du må altså gerne tage et malekursus på aftenskolen, men ikke et kursus i online markedsføring, da sidstnævnte er kompetencegivende.

Uddannelser i a-kasse eller fagforening

Din a-kasse og eventuelt fagforening tilbyder også forskellige kurser, der kan hjælpe dig i din jobsøgning og opkvalificere dig. For disse kurser gælder der, at de to første uger må uddannelsen være på 37 timer, hvorefter den skal være på under 20 timer.

Åbne uddannelser

Åbne uddannelser er typisk for voksne, som gerne vil udvikle deres jobkompetencer. Man betaler ofte for åbne uddannelser, og de foregår normalt udenfor almindelig arbejdstid eller online. Åbne uddannelser er kendetegnet ved at være korte, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer.

Du kan som ledig deltage i åbne uddannelser, men du skal være opmærksom på, at der i nogle tilfælde gælder særlige regler i henhold til din alder. Der er desuden regler om, at du højst må følge åben uddannelse 6 timer om ugen.

Læs mere om regler for deltagelse på åben uddannelse som ledig her

Jobrettet uddannelse

Igennem dit jobcenter har du mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse. Her er der mange muligheder, og du kan forhøre dig hos de enkelte uddannelsessteder, hvad de tilbyder.

Du vil få dagpenge fra din a-kasse under hele din 6 ugers jobrettede uddannelse.

Højskoleophold

Hvis du er under 25, kan du have mulighed for - inden for dine første 6 måneders ledighed - at tage på højskoleophold eller daghøjskole og samtidig modtage nedsatte dagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at du skal stå til rådighed for jobmarkedet under opholdet, og du skal således komme til alle møder og opfylde alle krav fra dit jobcenter.

Vi håber, at denne guide har givet dig et godt billede af dine muligheder for uddannelse, mens du er på dagpenge. Husk altid at rådføre dig med din a-kasse og jobkonsulent, inden du påbegynder en uddannelse, mens du er på dagpenge.

Bliv klogere på reglerne med denne mere dybdegående guide


Annoncer