Smertevidenskab - En ny forståelse af smerter

Der er mange situationer i livet hvor vi oplever smerter, men kan vi egentlig sætte alle disse typer smerte i samme kategori?

I mange år har vores forståelsesramme af smerter været den samme, og dermed også behandlingen af dem. Smertens årsag skal findes dér, hvor det gør ondt. Fra vi er helt små, har vi erfaret, at det gør ondt at falde og slå knæet. Her har skaden været synlig, og dermed også den helt logiske årsag til smerten. Men hvad sker der med denne logik, når der ikke kan identificeres en skade som årsag til smerterne?

På finduddannelse.dk har vi taget en snak med Simon Kirkegaard, der er Smerteterapeut og Evidensbaseret Fysioterapeut ved Smertevidenskab.dk. Simon fortæller, hvordan smertevidenskaben lige nu står over for et paradigmeskifte, der i høj grad kommer til at ændre vores forståelse og behandling af smerter.

En ny forståelse af smerte er på vej

De fleste mennesker har prøvet at have hovedpine, mavepine eller at få hjernefrys efter at have spist en slushice for hurtigt. Det gør ondt, men smerten varer måske kun 10-30 sekunder og forsvinder derefter. Disse eksempler går imod vores forståelse af, hvorfor vi oplever smerte - for hvordan kan en skade hele på sekunder, og hvorfor kan man opleve smerte uden nogen form for skade?

Den nyeste forskning indenfor smertevidenskab peger på, at smerte i langt højere grad skal forstås som en beskyttelsesmekanisme fremfor et resultat af en skade. Ifølge Simon giver forskningen tydelige svar på, at smerter ikke bare handler om skade, men inkluderer konteksten vi befinder os i, vores omgivelser, vores erfaringer og overbevisninger som alt sammen er en del af et spørgsmål om, hvor farlig en situation er, og om smerte er fordelagtig for vores overlevelse.

Eksempel: 

Lad os sige, at du vrikker om på anklen, så du er skadet. Hvad er hensigtsmæssigt i denne situation for din overlevelse? Vil det være at lægge fuld vægt på skaden? Nej det ville det ikke, fordi det måske gør yderligere skade, og du har ikke samme kontrol over foden, fordi fodens strukturer har ændret sig At opleve smerter vil i denne situation altså ikke være hensigtsmæssigt for vores overlevelse.

Lad os så sige, at du vrikker om på anklen på savannen, og at der er en løve efter dig. Hvad er så vigtigst for din overlevelse i denne situation? At passe på anklen eller at komme i sikkerhed? I de tilfælde, hvor vi er alvorligt skadet, og vores liv er i risiko, vil vi i de fleste tilfælde formentligt ikke opleve smerte. Vi vil først komme i sikkerhed og derefter opleve, at det gør ondt. 

Der findes mange eksempler på dette fx blandt folk, som har været indblandede i større ulykker. Det er nemlig din hjerne, der ubevidst tager beslutningen om, hvad der er mest hensigtsmæssig for dig i den situation, du står i. Ved at ændre vores opfattelse af smerte fra et resultat af en skade til en beskyttelsesmekanisme, så begynder det også at give mening, at smerte ikke kun handler om signaler fra kroppen. 

Vores kontekst har betydning for, om vi oplever smerter

Vores personlige kontekst eller forståelse er afgørende for, hvordan vi som mennesker oplever smerte. Man kan sige, at de briller, vi ser verden igennem, farver verden og dermed også, hvad vi oplever. Fordi vi alle er forskellige, betyder det dermed også, at to personer aldrig vil reagere fuldstændig ens på den samme stimulus eller situation. 

Har du fx en svag og skrøbelig ryg og kan ikke længere lave rygbelastende arbejde, betyder det, at du formentlig vil se verden udfra et øget behov for beskyttelse og logisk gå op i at beskytte ryggen mere. Det betyder i praksis, at information kan lede til, at det bliver nemmere at opleve smerte, eller at det kan være med til at vedligeholde de smerter, du har.

Det øgede behov for beskyttelse, som vores krop har fået af vide, at den behøver, medfører, at hjernen bliver mere opmærksom, hver gang den oplever et signal om potentiel fare. Det kan udspille sig i smerter, adfærd og tanker, der hele tiden holder dig på mærkerne og i kampberedskab. 

Simon understreger, at alt dette foregår ubevidst, og at det ikke er et aktivt valg, man træffer. Udfordringen er altså at ændre vores kulturelle forståelse, vores uddannelser og tanker om smerte og omfavne den nye måde at forstå smerter på.

Derfor er det vigtigt at forstå smerter korrekt

Det er vigtigt, at vi opdaterer vores forståelse af smerter, hvis vi vil have de bedste chancer for at kunne tilbyde den bedst mulige behandling og for at komme af med kroniske smerter. Det giver nemlig sig selv, at hvis vi bliver ved med at forstå smerter som opstået på grund af en skadesmekanisme, så vil de mennesker, hvis smerte ikke handler om en skade, ikke få den bedste hjælp.

I stedet for at begynde at lede efter fejl og skader og gå til forskellige behandlere for at finde årsagen til smerten, bør vi i stedet prøve at forstå smerter bedre, så vi få trusselsniveauet til at falde, og vores krop og tanker ikke skal være konstant i alarmberedskab. 


Annoncer