Din guide til førstehjælpskursus | Læs mere lige her
15 jul 2022

Guide til førstehjælpskursus

Ville du kunne redde din kollega, hvis vedkommende faldt om på arbejdspladsen?

Det sker aldrig for dig eller mig, eller nogen vi kender, men hvad nu hvis det gør? Hvis man har stået i den situation, hvor en person falder om i nærheden af en selv uden varsel og bliver reddet af forbipasserende eller kollegaer, så kan man kun forestille sig, hvilke tanker, der er faret igennem ens hoved; hvad kunne man selv have gjort? Og hvad burde jeg selv have gjort? For uden et førstehjælpskursus eller viden herom er man ofte hjælpeløs i en sådan situation. Hvert år får 3500 personer hjertestop udenfor landets hospitaler, og tal fra Hjerteforeningen viser, at 1 ud af 10 (12%) har været vidne til hjertestop. Kun i 4 ud af 10 tilfælde er der forbipasserende eller kollegaer, der griber ind og yder førstehjælp. 


Lovpligtige førstehjælpskurser

Antallet af kursister til landets førstehjælpskurser er fordoblet gennem de seneste 10 år i takt med, at førstehjælp er blevet lovpligtigt i flere professioner og brancher, såsom blandt skibsarbejdere, flypersonale, vindmøllearbejdere og klatreinstruktører. Desuden er der krav om, at visse grupper fagfolk som f.eks. elektrikere, bus- og lastbilchauffører løbende opdaterer deres førstehjælpskurser.

Det er desuden vedtaget ved lov, at personer som tager et kørekort til bil, knallert og motorcykel skal have et certifikat i førstehjælp. Derudover indgår førstehjælp nu som en obligatorisk del af undervisningen i uddannelser som bl.a. sygeplejersker og pædagoger. Det er også obligatorisk at undervise i førstehjælp i folkeskolen, men det bliver dog ikke altid efterlevet. En undersøgelse foretaget af Center for Interventionsforskning viser, at kun 29% af skolelederne er bevidste om, at undervisningen er lovpligtigt og ikke frivillig.

Hvorfor tage et førstehjælpskursus?

Selvom førstehjælp ikke er obligatorisk for dig eller din gruppe af medarbejdere/kollegaer, er der god mening i at arrangere et førstehjælpskursus i virksomheden, da førstehjælpskompetencer blandt medarbejderne, udover at give tryghed, kan spare virksomheden for mange penge på lang sigt. Langtidssygemelding eller i værste fald -  død, er en dyr omkostning for virksomheden. Forskning viser, at personer, der har modtaget korrekt førstehjælp inden ambulancen kommer, er hurtigere tilbage på jobbet efter ulykken.

Så sidder du som virksomhedsleder, HR medarbejder, sikkerhedsrepræsentant, privatperson eller måske noget helt femte og overvejer, om du skal tilbyde dine medarbejdere et førstehjælpskursus, eller om du selv skal tage et, så har vi hos finduddannelse.dk lavet en guide over hvilke muligheder der er.


Basisuddannelsen

Basisuddannelsen er fundamentet for førstehjælpskurser og skal bestås, før du vælger mere branchespecifikke tilvalgsuddannelser. Du får et kursusbevis efter endt uddannelse, hvis du har deltaget aktivt i undervisningen.

"1 ud af 10 personer har været vidne til hjertestop"


Førstehjælp ved Hjertestop

basisuddannelsen i førstehjælp lærer du at give basal hjerte-lunge genoplivning med- og uden hjertestarter til en bevidstløs person, du lærer at lægge en tilskadekommen i aflåst sideleje og at bruge ABC-metoden.

Holdene må højst bestå af 16 personer for hver instruktør og undervisningen består at praktiske øvelser og en mindre mængde teori. Det er også dette kursus, som personer, der ønsker at tage kørekort, skal gennemføre. Kurset tager 240 minutter.

ABC metoden:

A - Airway (Frie luftveje)

B - Breathing (Vejrtrækning)

C - Circulation (Kredsløbet og hjertet)

Førstehjælp ved Ulykker

På uddannelsen i Førstehjælp ved Ulykker får du kompetencer til at handle på et ulykkessted i forbindelse med el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Du lærer nødforflytning, at vurdere den forulykkedes situation, at give livreddende førstehjælp ved at fjerne fremmedlegmer i luftvejene og bruge ABC metoden. Du lærer også at lægge personer i aflåst sideleje, at yde fysisk og psykisk førstehjælp til bevidstløse og andre tilskadekomne. Denne uddannelse tages i forlængelse af Førstehjælp ved Hjertestop og kan ikke stå alene. Kurset varer 120 minutter.


Tilvalgsuddannelser

Der findes en bred vifte af suppleringsuddannelser, som du kan bygge ovenpå din basisuddannelse for at få en mere specifik førstehjælpsuddannelse. 


Færdselsrelateret førstehjælp - bil/MC/traktor : 

På uddannelsen lærer du at handle ud fra de principper og metoder, du lærte på basisuddannelsen i forbindelse med færdselsulykker, der er livstruende eller potentielt livstruende. Uddannelsen tager 240 minutter og er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen, hvis den tages i forlængelse af basisuddannelsen.    


Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere:

Du lærer at handle ud fra principper og metode, du har lært under basisuddannelsen om, hvordan du yder førstehjælp
ved de mest forekommende skader i forbindelse med knallertulykker. Du lærer også, hvordan du skal forebygge de
hyppigste årsager til knallertulykker. Uddannelsen er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.
Den tager 240 min.


Førstehjælp ved blødninger:

Du lærer førstehjælp ved både store og små ydre blødninger samt indre blødninger. Derudover lærer du at forebygger kredsløbssvigt relateret til blødninger. Kurset varer 90 minutter.


Førstehjælp ved småskader:

På kurset lærer du førstehjælp i forbindelse med småskader forårsaget af dyr og planter,  du lærer, hvordan du udøver førstehjælp i forbindelse med fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne, og førstehjælp ved tandskader, næseblod, mindre forbrændinger/ætsninger samt ved stik, snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger. Kurset tager 90 min.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger:
På uddannelsen lærer du at udøve førstehjælp ved hedeslag, forbrændinger, forfrysninger og nedkøling af kroppen.
Kurset tager 60 min.


Førstehjælp ved kemiske påvirkninger:
   
På uddannelsen lærer du at udøve forstehjælp i forbindelse med ulykker med ætsninger og forgiftninger både  udvendigt og indvendigt på kroppen, og både når personen er ved bevidsthed og bevidstløs. Du lærer også hvordan du særligt forebygger forgiftninger blandt børn og unge. Kurset varer 30 min.


Førstehjælp og forebyggelse til børn:

Uddannelsen giver dig undervisning i, at hvordan du skal yde førstehjælp til børn og unge ved ulykker. Du lærer, hvordan du skal give førstehjælp under småskader samt hvordan du forebygger disse, snitskader, skader fra fald, skoldning, forbrænding og ætsning, samt ved kvævlning grundet strangulering eller fremmedlegemer i luftveje. Uddannelsen varer 150 minutter.


Førstehjælp ved sygdomme:

Du lærer at handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp i forbindelse med sygdom, kritiske og/eller livstruende sygdomssituationer. Du får undervisning i førstehjælp til sygdomme, der påvirker centralnervesystemet  (f.eks. blodprop,sukkersyge, krampe), åndedrætssystemet (f.eks. asma, KOL, strubehoste og allergi) samt kredsløbssystemet (hjertekrampe, smerter i maveregionen, besvimelse osv.). Uddannelsen varer 90 minutter.


Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet:

På uddannelsen lærer du at udøve førstehjælp i forbindelse med skader på bevægeapparatet (såsom knoglebrud, ledskred og hoftebrud) og hovedskader( såsom åbent- og lukket kraniebrud, blødninger mellem hjerne og kranie og hjernerystelse). Kurset varer 90 minutter.


Funktionsuddannelser:

Funktionsuddannelser henvender sig til bestemte fag- eller målgrupper, som i højere grad, i kraft af deres arbejde, oplever at stå i situationer, som kræver førstehjælp. Funktionsuddannelser er en kombination af både basisuddannelse og tilvalgsuddannelser, hvorved du kan tage flere uddannelser som et samlet forløb. Funktionsuddannelsernes navn og indhold svarer til de angivne tilvalgsuddannelser. Så find ud af, hvilke behov du har, og find en relevant funktionsuddannelse.


Opdateringsuddannelser

Du kan få opdateret begge basisuddannelser; Førstehjælp ved hjertestop og Livreddende førstehjælp ved ulykker. Der vil være enkelt nye elementer i opdateringsuddannelsen.

Senest opdateret: 15 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-07-2022

Sådan får du et teleskoplæssercertifikat

Er du maskinfører, og vil du gerne udbygge dine faglige kompetencer? Så skal du måske overveje at erhverve dig et teleskoplæssercertifikat. Læs med her og find ud af, hvordan du får sådan et.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Forskellen på en diplomuddannelse og en masteruddannelse

Mulighederne er mange når det kommer til efter- og videreuddannelse, men hvad er egentlig det rigtige for dig? Måske har du hørt om en masteruddannelse, men hvordan adskiller denne uddannelse sig fra andre uddannelser, og er det egentlig det rigtige valg for dig? Læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-12-2022

Hvad kan man bruge en MBA uddannelse til?

Har du overvejet om en MBA uddannelse er noget for dig, men er samtidig i tvivl om, hvad programmet kan bidrage med i din karriere? Sammen med Heidi Lorenzen fra Henley Business School vil vi i denne artikel gennemgå dine muligheder med en MBA, og hvordan uddannelsen kan føre til karrieremæssig fremdrift for dig som leder.

Læs mere