Fordybende samtaler i og med naturen - Bliv naturcoach
08 nov 2022

Fordybende samtaler i og med naturen

af Michael Stig Ørbech og Rose Alba Broberg, partnere i Evoke

”Jeg nåede det lige!”. Dette er for mange et livsmantra, mens vi halser efter os selv for at nå alle de ting vi skal have styr på og alt det vi synes vi burde gøre. Måske har vi så meget fart på, at vi kun sjældent får spurgt os selv og hinanden, om det er den livsførelse vi faktisk ønsker. Der er en tendens til, at vi hele tiden er på farten og vi har svært ved at mærke os selv og finde hvile i øjeblikket. Antallet af stress og stressrelaterede sygdomme i Danmark peger på, at der er brug for, at vi lærer at stoppe op og giver os selv roen til at mærke efter, hvad der er vigtigt, og hvad der nærer og ærer dem vi er.

I disse år kommer der flere og flere forskningsresultater som viser, at ophold i naturen har en positiv indflydelse på os både kropsligt og psykisk. Et studie fra Stanford Universitetet viser eksempelvis, at gåture i naturen reducerer det som psykologerne kalder ruminering, som er selvkritisk tankevirksomhed hvor vi bliver ved med at gentage de samme negative tanker igen og igen, hvilket kan medføre modløshed og sågar depression (Williams et al., 2008). Et andet eksempel er et studie fra Aarhus Universitet, som viser en sammenhæng mellem adgang til naturen som barn og mindre risiko for at udvikle psykiske lidelser i overgangen fra ungdom til voksenliv (Engemann et. al., 2019).

Udover at naturen er støttende for vores fysiske og psykiske velvære, så har den også en særdeles støttende effekt for det man kunne kalde fordybende samtaler. Det er de samtaler, hvor vi har brug for at tale om de vigtige spørgsmål, og hvor vi bevidst tager os tid til det. Det kan være på gåturen med sin partner eller en god ven. Det kan også være i de professionelle fordybende samtaler, som eksempelvis samtalen mellem en coach og en klient, eller samtalen mellem to kolleger.

Er du interesseret i at blive certificeret natur coach?


Fire forskellige relationer til naturen

I vores arbejde med naturcoaching og natur retreats har vi lagt mærke til, at både vi selv og vores klienter og deltagere relaterer til naturen på forskellige måder, ofte uden at vi er bevidste om det:

Naturplaceret

En måde er at betragte naturen som et sted, hvor vi udfører aktiviteter som eksempelvis de fordybende samtaler, når vi coacher. At relatere til naturen som sted er at stille sig uden for naturen, hvorfra vi godt kan nyde at opholde os der, men i bund og grund oplever vi os som adskilt fra resten af naturen. Som nævnt ovenfor, har ophold i naturen i sig selv en positiv effekt på vores fysiske og psykiske helbred, så det at tage et første skridt og begynde at have samtaler i naturen kan i sig selv være givende. Der åbner sig imidlertid flere muligheder, når vi begynder at relatere til naturen på måder, hvor vi ikke blot betragter den som ramme for vores aktiviteter.


Naturinspireret

En anden måde at møde naturen på kan opstå, hvis vi udvider vores blik på naturen til at være mere end et sted. I det tilfælde begynder vi måske at lade os inspirere direkte af naturen og den intelligens, der udfolder sig i den mangfoldighed af liv vi bliver møder med. Det kan være, at vi lader os fascinere af edderkoppens evne til at bygge sit spindelvæv, at vi studerer en ørkenbilles evne til at kondensere vand fra luften, eller at vi bliver betaget af de strålende farver og dufte man kan opleve på en eng med vilde blomster en sommerdag. Når vi således begynder at se og anerkende den intelligens, der bor i naturen, begynder vi måske at stille nye spørgsmål og relatere til nature på nye måder – og måske med en større nysgerrighed og omtanke. Det er en måde at forholde sig til naturen på, som kommer til udtryk i den forskning, der går under navnet biomimetik, hvor der arbejdes på at udvikle nye materialer og løsninger med direkte inspiration fra naturen. 


Naturassisteret

En tredje måde at relatere til naturen på, er fremfor at betragte naturen som en passiv, om end støttende, kulisse, at man med den rette træning begynder at lade naturen indgå som en form for tredje samtalepartner. Her stiller vi os et andet sted, hvor vi ikke blot opholder os i naturen, men også begynder at være med naturen. Det er her vi begynder at åbne både sanser og forestillingsevne og begynder at se, lytte, dufte og røre naturen – og lader os berøre af den. Det er også her vi kan lege med at lade naturen spejle vores indre natur. Konturer i landskabet kan således afspejle konturer i vores indre landskab. Krydser vi eksempelvis et vandløb kan det symbolisere en overgang i vores eget liv. Når vi betragter naturen som et spejl, kan de fænomener og væsener vi møder for en stund blive symbol på noget, som vi tillægger betydning og værdi. Eksempelvis opdager vi måske, at dér hvor planterne blomstrer, der er de også ofte mest sårbare. Et andet eksempel kan være at vi ser et træ som på en symbolsk måde fortæller noget om en person i vores liv, og vi kan tale om, hvordan vi oplever denne person med træet som udgangspunkt. Det kan også være at vi møder en snegl på vejen ..  ja så kan det være at vi blot ser en snegl, men måske kan den også minde os om at skrue tempoet ned for en stund. Det er her vi som natur coaches, uden at gå foran klienten, kan åbne for nærvær, spørge når klienten standser op eller vælger en bestemt vej gennem landskabet. Når vi forholder os til naturen på denne måde lader vi den gøre indtryk på os på et dybere plan. Samtidig kan vi lade vores indre verden komme symbolsk til udtryk i naturen. 


Naturforbundet

En fjerde måde at relatere til naturen på udspringer af en oplevelse af, at vi er forbundet med naturen – eller måske endda forenet med naturen i erkendelsen af, at vi er natur. Når vi relaterer til naturen på denne måde, stiller vi os ikke længere uden for naturen, men er sammen med naturen. Når vi sammen med vores klienter og deltagere udforsker, hvilken betydning naturen har for dem, er noget af det første der kommer op ofte barndomserindringer fra oplevelser i naturen. Det kan være oplevelser fra skoven, hvor vi måske for vild for atter at finde hjem igen. Det kan være oplevelser fra en sejltur under en uendelig blå himmel – eller oplevelser fra leg i et hjørne af morfars have. Fælles for disse fortællinger er en følelse af forbundenhed med resten af naturen – en oplevelse af, at der var plads til at være og at høre til. Samtidig ledsages disse fortællinger om en oplevelse af ikke længere at have disse stunder – eller at de er blevet reduceret og nedprioriteret på en lang to-do liste.


Er vi blevet hjemløse i naturen?

Måske er vi kommet i en situation, hvor mange af os er blevet hjemløse i naturen? Selv har vi de seneste år bemærket, hvordan det moderne liv hurtigt kan komme ud af synk med de naturlige rytmer og cyklusser, der er i resten af naturen. Hvem har eksempelvis besluttet, at det er en god ide at arbejde 5 dage om ugen hele året rundt? Resten af naturen tilpasser sig årstiderne og følger døgnets rytmer. Vi har samtidig også selv mærket en længsel efter en tættere kontakt til naturen, hvilket har åbnet en ny retning i vores eget liv – også professionelt, hvor vi er dybt passionerede om dels at invitere os selv og andre med ud i naturen, og i at invitere naturen med når vi arbejder med menneskelig trivsel, udvikling og forandring.  

Selv oplever vi stor glæde såvel som ydmyghed over at være en integreret del af noget så intelligent. Forestil dig, hvad det ville kræve at designe og orkestrere foråret på blot en kvadratmeter?! Når vi arbejder med fordybende samtaler, natur meditationer og når vi træner andre i at sætte rammen for fordybende samtaler og processer i og med naturen, bliver vi mindet om, at vi har en vigtig opgave i at tage vare på naturen, og at vi gennem et dybere forhold til naturen – også kan opleve et dybere forhold til os selv.

Bliv naturcoach her

Kilder

Borgmann, L, Ørbech, M.S. (2010). Livgivende Samtaler og Relationer, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal

Broberg, R.A., Ørbech, M.S. (2019). Tid til Fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal

Engemann K., Bøcker Pedersen, C., Argef, L., Tsirogiannisf, C., Mortensen, P., og Svenning, J. C.

(2019) Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. PNAS.

Williams, T., Teasdale, J., Segal, Z. & Kabat-Zinn, J. (2008). Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed. København: Akademisk Forlag.


Rose

Rose Alba Broberg er Partner i konsulent- og kursusvirksomheden Evoke. Siden 2006 har hun arbejdet indgående med professionelle samtaler og facilitering som konsulent og underviser i organisationer. De sidste ti år har hun desuden undervist i organisationsudvikling, procesfacilitering og forandringsledelse på Aarhus Universitet, hvor hun også som led i en Ph.d. i Psykologi har forsket i ledelsesudvikling gennem erfaringsbaserede og transformative læringsprocesser. Rose er Cand. mag i kommunikation, Systemisk anerkendende coach, Naturterapeut, Psykoterapeut og Council Guide. Hun er optaget af at fremme livgivende samtaler, relationer og fællesskaber gennem engagerende undervisnings- og udviklingsforløb og har en særlig interesse i naturbaserede fordybelsesprocesser.

Michael

Michael Stig Ørbech er Partner i konsulent- og kursusvirksomheden Evoke og medforfatter til bestselleren ’Livgivende Samtaler og Relationer’ og ’Velfungerende Grupper og Team’ fra Hans Reitzels Forlag. Michael har mangeårig erfaring med lederteamsupervision og organisationsudvikling, og han er proceskonsulenten bag en af Ledelseskommissionens eksemplariske cases. Michael har undervist på Diplom i Ledelse og har i 15 år været hovedunderviser på Systemisk Anerkendende Coach (Københavns Professionshøjskole). Han har mere end 10 års international konsulenterfaring samt ledererfaring fra COWI og NIRAS. Michael er uddannet Civilingeniør, Master i Organisationspsykologi (MPO), Psykoterapeut, Naturterapeut, Certified Professional Facilitator (IAF), og Council Guide. Han har en særlig interesse for naturen og for de fordybende samtalers betydning for et livgivende personligt og organisatorisk lederskab.

Senest opdateret: 08 nov 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 19-10-2022

Få ekspertens råd om valg af coaching uddannelse

Begrebet coaching bruges i dag i mange forskellige sammenhænge, og det kan derfor være svært at vide, om kompetenceudvikling inden for coaching er det rette valg for dig. Vi har spurgt ekspert Connie Friman til råds - så er coaching et område, der interesserer dig, kan du her få inspiration til dit valg af kursus eller uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 08-11-2022

Brug coaching som ledelsesredskab

Målet med coaching handler om at skabe bedre performance, større engagement, motivation og innovation blandt ledere. Her kan du læse, hvordan du kan bruge coaching som ledelsesredskab. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Nervesystemets hemmelighed: Sådan forløser du chok

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi af og til reagerer på en måde, som vi ikke kan genkende, eller som vi godt ved ikke er rationel? Nadia Ferhat forklarer os i denne artikel om chok, forløsning af chok, nervesystemets hemmelighed og Chok Release Metoden. Læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Sådan arbejder du med familiers trivsel

Drømmer du om at coache og hjælpe familier med deres trivsel? Om at hjælpe familier med at finde frem til og få øje på de ressourcer de har tilgængelige, når de er kørt lidt surt i det hele? Så er en uddannelse som familiecoach muligvis det helt rette valg for dig. 

Læs mere