Den danske kvalifikationsramme for videregående voksenuddannelser

I denne artikel vil vi udforske kvalifikationsrammen for voksenuddannelser og videregående voksenuddannelser og se nærmere på, hvor de forskellige uddannelsesmuligheder placerer sig i denne ramme. Læs med her og gå på opdagelse i dine uddannelsesmuligheder. 

Den danske kvalifikationsramme for videregående voksenuddannelser

Selvom du står med dit eksamensbevis i hånden og måske har været ude på arbejdsmarkedet i et stykke tid, kan efter- og videreuddannelse spille en afgørende rolle i at hjælpe dig med at opnå nye viden og udvikle dine færdigheder. I denne artikel vil vi udforske kvalifikationsrammen for voksenuddannelser og videregående voksenuddannelser og se nærmere på, hvor de forskellige uddannelsesmuligheder placerer sig i denne ramme.


Kvalifikationsrammen er et værktøj, der bruges til at beskrive og sammenligne forskellige uddannelsers kvalifikationsniveauer. Kvalifikationsrammen består af otte niveauer, der spænder fra niveau 1 til niveau 8. I denne artikel vil vi fokusere på kvalifikationsrammen og kvalifikationsniveauerne for voksenuddannelser samt videregående voksenuddannelser.

Kvalifikationsniveauer

Uddannelser varierer i sværhedsgrad, og det gælder også dine muligheder for efter- og videreuddannelse. Her kan du bruge kvalifikationsrammen for at se uddannelsernes kvalifikationsniveau.

Der findes en særlig kvalifikationsramme for de videregående uddannelse, som er indarbejdet i uddannelseslovgivningen. Den danske kvalifikationsramme for de videregående uddannelser omfatter både det ordinære uddannelsessystem og videreuddannelsessystemet for voksne. Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse adskiller sig fra den danske kvalifikationsramme, ved at der i Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse er fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Disse fire niveauer er:

 • Erhvervsakademiniveau
 • Bachelorniveau
 • Kandidatniveau
 • Ph.d.-niveau

Kilde: ufm.dk

Graderne for de videregående uddannelser er også indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som omfatter alle kvalifikationsniveauer fra 1 til 8, som beskrevet indledende i denne artikel. I resten af denne artikel vil vi derfor beskrive uddannelserne, som de er placeret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

  Kvalifikationsniveau for videregående voksenuddannelser

  Alle uddannelser i Danmark er som sagt indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring efter forskellige kvalifikationsniveauer, der er repræsenteret af tal fra 1 til 8. Med disse kvalifikationsniveauer i den danske kvalifikationsramme har du mulighed for at sammenligne uddannelser, både i Danmark og på tværs af EU-landene.

  For eksempel er grundskolen klassificeret som niveau 1, mens de videregående voksenuddannelser spænder fra niveau 5 til niveau 8. Herunder kan du se eksempler på, hvilket kvalifikationsniveau nogle af de videregående voksenuddannelser har.

  Akademiuddannelser

  En akademigrad (VVU) er niveau 5 i den danske kvalifikationsramme.

   Diplomuddannelser

   En diplomgrad er niveau 6 i den danske kvalifikationsramme.

   Masteruddannelser

   En mastergrad er niveau 7 i den danske kvalifikationsramme.

   Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

   Du kan videreuddanne dig hele livet, og med voksenuddannelser vil du ofte kunne tage uddannelser, der er på niveauerne 1-5 i kvalifikationsrammen. Afhængig af din nuværende uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, kan du søge efteruddannelse eller videreuddannelse på et højere niveau. Dette er en god mulighed for, at du kan bygge videre på de kvalifikationer, du allerede har opnået med en uddannelse, via en anden uddannelse. Herunder kan du se eksempler på voksenuddannelser og hvilket kvalifikationsniveau, de hver især har.

   Arbejdsmarkedsuddannelser

   En arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) kan være placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme.

   Erhvervsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser for voksne (euv).

   Erhvervsuddannelser for voksne (EUV) kan være placeret på niveau 3-5 i den danske kvalifikationsramme.

   Almen voksenuddannelse

   Fagene i almen voksenuddannelse (AVU) er placeret på niveau 1, 2 og 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

   Forberedende voksenundervisning

   FVU-kurserne er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

   Dine muligheder med kvalifikationsrammen

   Ovenfor kan du måske fornemme, at de enkelte uddannelser kan være placeret flere steder i den danske kvalifikationsramme. Kvalifikationsniveauet afhænger derfor af dit valg af den enkelte uddannelse, kursus eller det enkelte fag.

   Kvalifikationsrammen dækker ikke private uddannelser samt visse kommunale og statsligt regulerede uddannelser, der ikke er en del af det officielle danske uddannelsessystem og ikke er godkendt eller kvalitetssikret i overensstemmelse med lovgivningen. De muligheder, vi har beskrevet ovenfor, skal derfor ikke ses som dine eneste muligheder for opkvalificering gennem efter- og videreuddannelse. Der findes for eksempel også et hav af forskellige kurser og andre uddannelser, der giver dig mulighed for at tilegne dig ny viden og nye færdigheder inden for et givent område.

   Find dit kursus her

   Michelle Hjorth

   Michelle Hjorth

   Digital Content Specialist (Vis mere)
   Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

   Omkring

   Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

   Annoncer