Mening i arbejdslivet

Flere kvinder har det svært på arbejdsmarkedet, der ofte er drevet af bundlinjetal og KPI'er. Læs artiklen med Executive coach Birgitte Baadegaard lige her.

Arbejdslivet skal være meningsfyldt

Flere og flere kvinder begynder at ligge søvnløse om natten. De føler, at det er en kamp at gå på arbejde. De trives ikke længere. De føler sig overrumplede af maskuline værdier som logik, konkurrencekultur og sorte bundlinjetal for enhver pris. Faktisk så meget, at det er blevet et sandt M.A.R.E.R.I.D.T for dem at færdes på gangene; for da slet ikke at tale om leder- og direktionsgangene.

Paradoksalt nok er begyndelsesbogstaverne i deres M.A.R.E.R.I.D.T lige netop dét, de hungrer allermest efter; nemlig Mening, Autencitet, Ros, Empati, Relationer, Indre stemme, Deling og ikke mindst Tillid.


Enden på dette mareridt er et opgør med det corporate blå, strukturerede, målfikserede og hierarkiske system, vi kender fra arbejdsmarkedet i dag. Et opgør, der allerede er i gang. Kvinderne siger i hvert fald fra nu - én efter én.

Sådan siger cand.merc. og executive coach Birgitte Baadegaard, der - qua sit virke - arbejder for udbredelsen af feminine værdier på arbejdsmarkedet, i ledelse og i samfundet.

Danmark har brug for vågne kvinder

Birgitte hører kvinderne og deres opråb for mere mening i deres arbejdsliv. Derfor plæderer hun for, at de danske organisationer - store som små - skal turde at implementere og forstå vigtigheden af mere menneskelige og etiske værdier, da de vil kunne gøre en kæmpe forskel - ikke bare for kvinder og mænd, men for virksomhederne og (verdens)samfundet:

Birgitte Baadegaard, cand.merc. & executive coach

Birgitte Baadegaard, cand.merc. & executive coach.

"I det sekund, vi får organisationer, der balancerer ligeligt på feminine og maskuline værdier, skaber vi mere balance i både individer og samfund.

I det sekund vi begynder at tænke tillid frem for kontrol, relationer frem for ego, vidensdeling frem for videns-isolering, indre mening i stedet for ydre resultater, vil vi skabe organisationer, der er mere hele, mere menneskeorienterede og relationelle, mere bæredygtige - og deres services eller produkter vil blive mere sunde for verden."

Birgitte mener altså, at der skal være plads til både at tænke i Vi og Jeg og i Intuition og Logik i en moderne organisation.

Det er balancegangen, der er humlen i det hele. Skiftet vil kræve en kæmpe transformation af det arbejdsmarked vi ser i dag, forudser Birgitte. Ikke nok med, at det vil kræve organisatoriske og tankemæssige ændringer, samt ledertyper, der i langt højere grad appellerer til de unge generationer og de kvindelige medarbejdere og mellemledere - såsom den såkaldte Transformational Leader eller Servant Leader. Det vil også kræve noget af den enkelte kvinde i fremtiden:


"Konsekvensen ved det nuværende system er, at for mange af os bliver oversavede damer i Tivoli – med en lille krop og et stort hoved, som ikke længere er forbundet. Sådan overlever vi. Men vi lever ikke – og trives heller ikke.

Det er ikke en holdbar tilstand – hverken for os selv eller for samfundet. Vi skal have vores krop med i alt, hvad vi gør - også jobbet. Så vi kan mærke og italesætte vores følelser og behov og det, vi oplever.

Jo flere vi er, der bliver opmærksomme på både den indre og den ydre skævvridning, jo stærkere bliver vi – både hver for sig og sammen. Og jo stærkere vi bliver, jo mere kan vi samlet sige: ’Hey, vi har en udfordring her – noget skal laves om. For alvor.’ Så mit bedste råd er: Vær vågen og tag ansvar. For din arbejdsplads og for det samfund, du er en del af."


Mening er ikke en luksus; det er en nødvendighed

Til trods for, at det danske erhvervsliv synes låst fast i en maskulin diskurs, der hylder logik og talbaserede argumenter, nærer Birgitte et stærkt håb for fremtiden og har stor tiltro til kvinders rolle i det værdiopgør, hun mener, vi kun ser starten af nu. Ikke mindst kvinders opgør – og kvinders formåen til at skabe et nyt system, hvor vi i langt højere grad integrerer de feminine og maskuline værdier i både os selv og i den ramme, vi indgår i. Men hvorfor kommer dette opgør lige nu?

Trenden blandt kvinder, unge som ældre, ses ikke kun herhjemme. Kvinders exodus ses også på alle niveauer i både USA, England og Indien – der er kort sagt behov for en ny global diskurs.

Birgitte udleder, at bevægelsen kommer i forlængelse af den bevidsthed, der er skabt i forbindelse med globaliseringen og uddyber: "Vi er blevet så bevidste om, at alting i verden er forbundet, og derfor kan vi ikke længere bare gå på job fra 8-16 og være ligeglade med, hvad vi laver – uanset hvilken funktion, vi har:

Receptionisten i et tobaksfirma ved, at han eller hun er ansat i en organisation, der skaber sygdom.

En revisor eller advokat i et stort konsulenthus ved, at han eller hun er ansat i en organisation, der kontrollerer de selv samme virksomheders regnskaber, som de selv hjælper med at undgå skat.

En designer i et tøjfirma ved, at der bliver brugt børnearbejdere i produktionen.

En økonomimedarbejder i en bank ved, at han/hun er ansat i en branche med en yderst blakket etik. Osv. Osv. Det er umuligt at være ’ligeglad’ længere – med mindre vi skærer kroppen fra. Så – mening er pludselig ikke længere en luksus, men en nødvendighed for at skabe et arbejdsmarked med et andet værdisæt. Presset skal komme fra bunden, fra medarbejderne og de unge, der fremover skal ansættes."

Sagt på en anden måde lever vi nu en tid, hvor vi ikke kan være ligeglade mere. Og når vi så samtidig bliver kontrolleret, KPI’et og alt for ofte er underlagt dårlig ledelse, fordi vores leder også selv styres af den samme usunde dynamik, skaber det drænede medarbejdere på flere niveauer.

Alt, hvad vi tænker, skaber, producerer og leverer til hinanden fremover, skal give mening - ikke for de få, men for de mange. Denne bevidsthed har mange kvinder allerede med sig – og derfor er det så afgørende, at de får en langt stærkere rolle i organisationerne. Ikke mindst i (top)ledelse, mener Birgitte.

Kollektivet som kongstanke

Birgittes kongstanke er, at jo hurtigere vi formår at udvikle et coorporate værdisystem, der balancerer på både feminine og maskuline værdier, jo bedre kan vi trives som individer, organisationer og samfund.

Fællesskabet og relationerne skal tilbage i højsædet – ikke ment som en socialistisk eller kommunistisk tankegang men som en fælles, etisk bevidsthed i både individer og organisationer. En vision, der dog synes at have lange udsigter lige nu. Som coach kan Birgitte bare sidde på første parket og skue ud over flere og flere kvinder, der nu bliver trætte af den corporate verden, der har domineret så mange menneskers arbejdsliv de sidste mange år. Et system, hvor de feminine værdier bliver nedprioriteret og nedgjort.

Så - kvinder siger fra over for dårlig ledelse, performancekulturen og KPI’er som altafgørende målestoksforhold. Det er nemlig de faktorer, der er med til at skabe oplevelsen af mangel på mening. De kan simpelthen ikke se sig selv i det system, der præger det danske arbejdsmarked længere. Og ifølge Birgitte er forklaringen herpå enkel:

"Mange kvinder i dag i alderen lige fra 30-55 – og i øvrigt også de kommende generationer m/k – ønsker autentisk, menneskelig ledelse og et job med mening.

De vil have ros og opbakning. De vil udfordres respektfuldt. De vil mærke, at værdierne på deres job er sande og mente. At topledelsen lever dem og ikke blot siger dem. Deres arbejde skal kort sagt give indre mening for dem – hvilket er langt fra det samme som et ydre forretningsmål.

En vigtig pointe i denne forbindelse er altså, at de ikke undsiger arbejdsmarkedet og det at have et job. De har masser af ambitioner, stor viden og masser af drive. Det er systemet, de siger fra over for, fordi de ikke får den nødvendige næring. Derfor går de ud og skaber deres egne små businesses eller skifter til noget mindre eller en anden branche."

Den moderne kvinde er altså ikke usikker, hun har tværtom bare brug for luftforandring. Hun er uddannet til tænderne, er ansvarlig, er en god ægtefælle, mor og veninde. Hun har styr på sine ting og sine prioriteter og værdier (vel at mærke, hvis hun husker hele tiden at mærke efter og være i kontakt med sin krop) og er en enorm ressource for det danske arbejdsmarked. Det ved hun, og derfor siger hun nu fra.

For trods alt ovenstående underkastes hendes feminine værdier de maskuline i alt for mange danske organisationer. Det er et tab både for hende, hendes medsøstre og -brødre, virksomheder og samfund. Derfor er der brug for en modtrend til det, vi kender. En modtrend, der taler værdier som deling, empati, og relationer op, og som er bygget på en filosofi om, at fællesskabet, ansvaret, meningen, etikken og moralen må og skal være hovedfokus i alt, hvad vi gør fremadrettet. Mænd som kvinder. Medarbejdere som ledere. Små som store virksomheder.

Om Birgitte Baadegaard; cand.merc. og executive coach for kvinder. 

Birgitte har skrevet flere bøger om kvinder (og mænd) i liv og ledelse – og holder løbende foredrag og workshops for kvinder i ledelse – kvinder i arbejde – kvinder i personlig vækst. Hun er aktiv debattør og går op i kvinders stilling i verden og samfundet, ligesom hun har startet FB-gruppen og hashtagget #fromGreedtoNeed med målet at skabe opmærksomhed om, at vi kan drive og lede vores organisationer på en anden måde end den, vi gør nu.

Birgitte har ligeledes udgivet bogen ’ManiFEST for kvinder’ på forlaget Aronsen – en bog, der samler alle hendes indsigter gennem de seneste år i et samfundsopråb, der ikke mindst er rettet mod kvinder. Hun tror på, at ligeværd mellem mænd og kvinder først opnås den dag, deres uundværlige og nødvendige forskelle anerkendes og bruges. 


Annoncer