Tag din jura uddannelse på deltid

Det er muligt at læse jura på deltid, både på bachelor og kandidat. Læs meget mere om varighed, adgangskrav og lignende i guiden her.

Tag din uddannelse i jura på deltid

Er du allerede godt i gang med din karriere, men ønsker at udvide eller skifte karrierevej? Så er det muligt for dig, at tage jura på deltid.

Med et fast arbejde på min. 25 timer pr uge, kan du vælge at tage uddannelsen mens du arbejder. Er du i tvivl om, hvor du skal starte? Læs vores guide lige her.


Det er nu muligt at læse jura på deltid, både på bachelor og kandidat. Deltids bacheloruddannelsen har eksisteret i længere tid, og i efteråret 2028 blev det også muligt at tage en såkaldt erhvervskandidat (eller deltidskandidat).

Er du interesseret i at tage jura på deltid? Så læs med her, hvor vi har lavet en guide til både bachelor og kandidatuddannelsen på deltid.

Vil du læse en bachelor i jura?    Vil du læse en kandidat i jura?

Bachelor i jura på deltid

En bacheloruddannelse i jura på deltid henvender sig til dig, der har et fuldtidsjob, men ønsker ny viden. Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men tager 5 år på deltid, og giver dig mulighed for at tage en videregående kandidatuddannelse, enten på fuldtid eller deltid.

Med en bachelor i jura har du mulighed for både at finde job i den offentlige og private sektor, og gennem uddannelsen tilegner du dig et grundlæggende kendskab til de juridiske metoder og centrale dele af det danske retssystem.Uddannelsen er delt op i tre forskellige dele og fagområder.


Første del:

De første to år får du indsigt i emner som familie- og arveret, juridisk metode, EU-ret og forvaltningsret.


Anden del:

Varer 1,5 pr, og her ligger fokus i uddannelsen på formueret, obligationsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse og kriminalret.


Tredje del:

Tager også 1,5 år, og indeholde emner som; folkeret, retshistorie -filosofi og sociologi, selskabsret, international lov, samt valgfag.

Afslutningen af din uddannelse sker ved et bachelorprojekt. I alt har jura på deltid bacheloren et omfang af 180 ECTS.


Hvad skal der til for at blive optaget på jura på deltid?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i jura på deltid, skal have bestået de samme eksamener, som hvis du ville læse den på fuldtid. Det betyder at du skal have bestået en af følgende:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Eux
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Derudover der er også en række specifikke fag, som du skal have bestået. Det er; Dansk A, engelsk B, enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B.


Jura på deltid via fjernundervisning

Du har mulighed for at tage dine bacheloruddannelse i jura på deltid som fjernstudie. Det betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du ikke er geografisk tilstede, det samme sted som underviser.

Se alle online jura kurser her

Fjernstudiet i jura på deltid, henvender sig primært til ansøgere, der gerne vil videreuddanne sig ved siden af deres arbejde, men som ikke fysisk kan være til stedet på studiet. Derudover er uddannelsen også tiltænkt folk fra Grønland, Island og Færøerne.

At tage jura uddannelsen som fjernstudie, betyder at du kan følge undervisningen fra alle steder i verden, på det tidspunkt, der passer dig. Alle forelæsningerne optages nemlig, og du kan vælge at se dem live eller downloade dem efterfølgende.

Gennem teknisk udstyr, får du mulighed for at deltage i gruppearbejde online, og have kontakt til din underviser, samt være med til diverse online læringsaktiviteter.


Deltagerbetaling

Derudover skal du være opmærksom på, at der er deltagerbetaling, hvis du ønsker at tage jurauddannelsen på deltid. Prisen er 450 kr. Pr. ECTS (2018 priser).

Du kan normalt ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), da det kræver at du opfylder en række betingelser, bl.a. at uddannelsen foregår på heltid. Hvis du er interesseret i jura på fuldtid, kan du dog finde vores guide til SVU her.

Vær opmærksom på, at du måske kvalificere dig til andet støtte, og dermed mulighed for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalident.

Vil du hellere læse bacheloruddannelsen i jura på fuldtid?Kandidat i jura på deltid

En erhvervskandidat eller deltidskandidat i jura, er for dig der er fuldtidsansat, og som allerede har en bacheloruddannelse, som du ønsker at bygge ovenpå. Uddannelsen svarer til den toårige kandidat i jura, og varer i 4 år. Uddannelsen kobler dit studie med arbejdsmarkedet, da den kombinere uddannelse med relevant beskæftigelse.

På kandidatuddannelsen i jura på deltid videreudvikler du dine metodiske kompetencer, og får indsigt i en række juridiske specialist discipliner. Du får mulighed for, at komme endnu mere i dybden med din viden, end på bacheloruddannelsen, og du kan selv præge din uddannelse i en bestemt retning, ved at vælge mellem en lang række forskellige juridiske valgfag.

Kandidatstudiet på deltid

Med en kandidatuddannelse i jura på deltid lærer du at identificere og analysere komplekse problemstillinger, mens du sideløbende har minimum 25 timers relevant beskæftigelse. Du har stor mulighed for at præge din uddannelse i bestemt retning, så den matcher dine karrieremæssige ønsker.

På erhvervskandidatuddannelsen er studiestrukturen fleksibelt opbygget, med to obligatoriske fag, og et afsluttende speciele, derudover kan du selv vælge og sammensætte dine valgfag, således at de passer til din karrieremæssige retning.


Den obligatoriske del af kandidatuddannelsen:

  • Skatteret
  • Civilprocesret
  • Minimum ét valgfag på et fremmedsprog
  • Kandidatafhandling

Valgfag kan fx handle om konkurrence- og markedsføringsret,lejeret og byggejura eller offentlig ret, samt miljø og udbud. Specialet er på 30 ECTS, og ligesom ved bachelorprojektet, har du mulighed for at gå i dybden med en juridisk problemstilling, som interessere dig.

En kandidat i Jura på deltid varer 4 år, og har et omfang af 120 ECTS. Der er ingen deltagerbetaling med mindre du kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz.


Hvad skal der til for at blive optaget på en kandidat i jura på deltid?

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura på deltid, skal du have afsluttet eller er i gang med at afslutte sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse. Derudover skal du have en dokumenteret ansættelsesaftale, på baggrund af dine bacheloruddannelse, svarende til mindst 25 timer om ugen, eller have en faglig relevant selvstændig virksomhed.

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.


Fremtiden med en deltidskandidat i jura

Som færdiguddannet jurist er du kvalificeret til at arbejde både i den private og offentlige sektor. Du kan arbejde som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i både statslige og kommunale administrationer, ligesom at rigtig mange vælger det private erhvervsliv - både nationalt og internationalt.

Med en juridisk kandidatgrad, kan du også vælge at arbejde med forskning og søge en ph.d.-uddannelse. Som de eneste kandidater, får du også adgang til at videreuddanne dig til advokat, anklager og dommer, som kræver en treårig fuldmægtigansættelse.

Er du interesseret i et jura kursus? Se dine muligheder her


Annoncer