Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide - Hvordan bliver man advokatsekretær?

Advokatsekretær

Få helt styr på paragrafferne med en uddannelse til advokatsekretær

Bliv eftertragtet med en uddannelse til advokatsekretær og gør karriere inden for den juridiske branche. 

Drømmer du om en juridisk og erhvervsorienteret uddannelse, så er uddannelsen til advokatsekretær muligvis den helt rigtige for dig. Som advokatsekretær er dine typiske arbejdsopgaver mange, og du arbejder tæt sammen med advokaten i forbindelse med de juridiske sager.

Arbejdet minder meget om almindeligt kontorarbejde, men det indebærer mere ansvar, fordi du indgår i arbejdet med løsningen af juridiske problemer. Du skal derfor være struktureret, serviceminded og dygtig på skrift, da du ofte skal forfatte både breve og andre dokumenter. Du har udover at dette også helt almindelige sekretærfunktioner såsom at passe telefonen og kalender, arkivere, bogholderi og arrangere møder.

Sådan er uddannelsen til advokatsekretær typisk bygget op

Det egentlige indhold på en uddannelse til advokatsekretær kan variere alt afhængig af hvilken udbyder du vælger eller på hvilket niveau uddannelsen er, men undervisning er typisk bygget op omkring følgende emner:

 • Dødsbosbehandling: Du bliver her undervist i alt om arv og skifte.
 • Familieret: Du bliver her undervist i ægteskabets retsvirkninger.
 • Retssager: Du bliver her undervist i retssystemet og domstolenes indretning.
 • Ejendomshandel: Du bliver her undervist i berigtigelse af ejendomshandler.
 • Tvangsaktion over fast ejendom: Du bliver her undervist i hele det forløb, som løber frem mod auktionsbegæringen.
 • Inkassosager: Du bliver her undervist i behandlingen af inkassationer.
 • Lejeret: Du bliver her undervist i de gældende vilkår for lejekonkrakten.
 • Sekretærfunktionen: Du bliver her undervist i sekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner.
 • Aftaleret og selskabsret: Du bliver her undervist i oprettelsen af anpartsselskaber mv.
 • Diverse: Du bliver her undervist i juridisk terminologi og eksamensteknik med mere.

Dine muligheder efter endt uddannelse

Som færdiguddannet advokatsekretær står du over for et væld af jobmuligheder. Du kan blandt andet få job:

 • På advokatkontorer
 • I både større og mindre erhvervsvirksomheder
 • I ejendomsadministrationsselskaber
 • I inkassovirksomheder
 • I banker
 • I ministerier
 • I forsikringsbranchen
 • På dommerkontorer
 • Inden for politiet
 • Hos ejendomsmæglere og revisionskontorer

Du kan tage uddannelsen til advokatsekretær

Uddannelsen til advokatsekretær er for dig, der drømmer om at arbejde inden for den juridiske branche. Du behøver ikke at have nogen særlig kendskab til juridiske emner, og det eneste det kræver er, at du skal have gennemført 9. klasse eller tilsvarende.

Sådan er uddannelsen til advokatsekretær bygget op

Uddannelsen til advokatsekretær er typisk tilrettelagt som en åben uddannelse, der strækker sig over et givent antal måneder. Du har mulighed for både at følge undervisning som klasse- eller fjernundervisning.

Du skal selv betale for undervisningen og prisen er afhængig af hvilken udbyder du vælger at læse uddannelsen hos.

Senest opdateret: 18 feb 2020