Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Den succesfulde mentors 5 pejlemærker

Den succesfulde mentors 5 pejlemærker

Sådan bliver du mentoren, der hjælper andre til at komme i mål og lykkes.

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lene Værge, ejer af Nordic Empowerment

Så lykkedes det heller ikke denne gang. Louise droppede igen ud af en uddannelse. Et nyt praktiksted blev træt af Lau´s ustabile fremmøde og opsagde ham. Linda fik igen afslag og ikke en lederstilling, selvom hun har taget diplomuddannelser og mini MBA'er i en lind strøm. Lukas mislykkedes igen med de ellers så nødvendige livsstilsændringer, og Laila opgav endnu engang livet som soloselvstændig.

Vi har alle prøvet ikke at lykkes. Vi har prøvet at fejle, falde igennem og mislykkes med det, vi gerne ville. Det gør ondt og koster mentale blå mærker. Når det sker, ømmer vi os lidt og går videre med vores nye erfaringer. Sådan kan det være, men det er ikke altid så enkelt. For der er mønstrer, der har det med at gentage sig i vores liv. Vi vil virkelig gerne skabe forandringen og alligevel formår vi ikke at lykkes med det.

Louise, Lau, Linda, Lukas og Laila – forsøger igen og igen. Og de mislykkes igen og igen med at komme i mål med det, de ønsker sig eller drømmer om.

Måske er jeg bare sådan en

Reproduktion af nederlag og fiasko koster et menneske dyrt. Tid, energi, penge og en selvopfattelse, der ryger i minus. Man begynder at miste tillid til sig selv, til sine egne evner, føle sig utilstrækkelig og stille spørgsmålstegn, ved det og den man er. Måske er jeg i virkeligheden sådan en, der ikke kan lykkes? Måske er jeg er sådan en, der aldrig kommer videre? Måske er jeg sådan en, der ikke kan nok, er nok?

Vi har alle både positive og negative fortællinger om os selv, de andre og omverden. Det er måden, hvorpå vi organiserer vores verdensbillede og forsøger at skabe mening i en kompleks verden. Sådan en…fortællinger er fortællinger, der (oftest) bygger på lukkede og fastlåste forestillinger om, hvad og hvem man er. Har Louise en fortælling om, at hun er Sådan en, der ikke kan nok – vil den være (ubevidst) styrende for hende og hun vil reproducere nederlag igen og igen. Indtil hun opdager, at hendes fortælling ikke udgør en endegyldig sandhed – om den hun er eller det hun kan.

Forandring gennem bevidstgørelse

Empowerment er et af tidens buzzwords. Rigtig mange bruger ordet og snakker om at skabe empowerment. Men de færreste ved, at bag ordet ligger en effektiv tilgang til at skabe forandring.

Empowerment tilgangen handler om, at man gennem bevidstgørelse om sig selv og sin situation, producerer en indre magt eller indre styrke, som nogen foretrækker at kalde det. En indre magt, hvor man, imens mønstre opløses, tager ejerskab til egne ressourcer, den situation man er i og sit eget liv.

Når Louise opdager, bliver bevidst om sine mønstre vil hun begynde at gøre noget andet. Hun vil begynde at skabe nye spor, der kan danne afsæt til en ny fortælling om det og den hun er. Louise vil opdage, at hun ikke ”kun” er Sådan en, der ikke kan nok til at gennemføre en uddannelse. Hun vil opdage, at det er en fortælling, hun har om sig selv, der har afsæt i (negative) oplevelser og erfaringer. Men det sker ikke af sig selv. Louise har, som alle andre, brug for inspiration, hjælp og støtte til at bryde mønstre og forandre de fortællinger, der har ført hende ind i det ene nederlag efter det andet.

Hvordan hjælper du Louise og de andre?

Det første du skal gøre, når du som mentor skal hjælpe Louise og de andre med at skabe forandring, er at se ”bagved”. Det handler egentlig ikke så meget om, hvad Louise gør, men hvorfor hun gør det. Hvad tror Louise om sig selv i forhold til at gennemføre den uddannelse, hun er i gang med? En enkel måde at se bagved er – sammen med Louise – at være undersøgende på, hvad hendes selvfortælling er. Hvorfor det? Fordi Louises selvfortælling er styrende for det, hun gør.

”Den enkelte handler ikke direkte i verden, den enkelte handler ud fra, hvad den enkelte tror om verden” – som socialkonstruktivisten, Jerome Bruner formulerer det. Derfor er det afgørende, hvilken selvfortælling Louise har kørende i forhold til at gennemføre en uddannelse. For vi gør det, der giver mening for os, og vi finder meningen i de fortællinger, vi har om os selv og verden.  

Den succesfulde mentors 5 pejlemærker

Den succesfulde mentor responderer ikke ”bare” på det der sker, på mentees adfærd, men ser bagved og er sammen med mentee undersøgende på, hvad der ligger til grund. Det er mentoren, fordi det er sådan, man bryder mønstrer og forandrer fortællinger.Herunder finder du den succesfulde mentors 5 pejlemærker, som du sammen med mentee, arbejder med i den rækkefølge de er opstillet.

1. Hvad er mentees selvfortælling?

Vær, sammen med mentee, undersøgende på, hvad det er for en fortælling, mentee har om sig selv i forhold til det mål, som han eller hun gerne vil nå og lykkes med.

2. Hvor vil mentee gerne hen?

Hjælp mentee med at finde ud af, hvilket mål det helt præcist er mentee gerne vil nå. 

3. Hvorfor vil mentee gerne derhen?

I forlængelse af pejlemærke #2, vær sammen med mentee undersøgende overfor, hvorfor det mål er vigtigt for ham eller hende.

4. Hvilke positive spor sætter mentee allerede?

Der er altid noget, der virker, og noget, der er rigtigt og går godt. Find sammen med mentee ud af, hvad det er mentee allerede gør rigtigt og godt - det, som virker. 

5. Hvilke spor bør mentee gøre på en anden måde - og hvordan?

Hjælp mentee med at spotte de 2-3 vigtigste ting, som mentee skal gøre på en anden måde eller måske bare justere lidt.

Flere kan lykkes

Når man forstår empowerment tilgangen og kan sætte den i anvendelse – er det effektivt til at bryde de fastlåste mønstre, de lukkede forestillinger og skabe nye og bedre fortællinger. Det virker ikke bare her og nu, men skaber bæredygtige løsninger, for den enkelte og forbedrer menneskers liv – også på den lange bane.

den nordiske mentoruddannelse lærer du tilgangen, der gør dig i stand til at hjælpe flere med at komme i mål og lykkes. Blandt andet med en unik kobling af empowerment og fortællingen (det narrative) som et redskab og et forståelsesredskab. Og flere kan lykkes, hvis de får ejerskab til deres egne ressourcer og konstruktive selvfortællinger.

Senest opdateret: 01 nov 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 06-08-2020

Efteruddan dig over sommeren

Er kolleger og kunder smuttet på ferie? Er tempoet faldet og atmosfæren mere afslappet på din arbejdsplads? Så er det tid til efteruddannelse! Faktisk viser det sig, at sol og sommer er et godt tidspunkt at fokusere på kompetenceudvikling frem for kedelige rutineopgaver.

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

Efteruddannelse på universiteterne

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. I dag er der et stort fokus på, at man skal udvikle sig livet igennem, og det gælder også for din karriere. Universiteterne har meget at byde på i forhold til efter- og videreuddannelse...

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Hvad kendetegner et godt kursus?

Kurser og efteruddannelse kan være en personlig og faglig berigelse, eller et spild af tid. Meget afhænger selvfølgelig af ens egen indsats, og som regel vil udbyttet være meget afhængig af den energi man selv ligger i det.  Men der er også en række andre faktorer der spiler en rolle i oplevelsen af kurset.

Læs mere
Sidst opdateret 15-11-2021

Er en akademiuddannelse det rette for mig?

Vil du gerne videreuddanne dig, mens du arbejder uden at være nødt til at sige dit arbejde op? Så kan en akademiuddannelse meget vel være det rette valg for dig. Læs med her, hvad en akademiuddannelse er, hvad det kræver, hvad uddannelsen giver dig af fremtidsmuligheder og meget mere.

Læs mere