25 jun 2020

Sådan øger du bedst dine medarbejderes performance

Performance er udgangspunktet for succes, og som leder er du afhængig af, at dine medarbejdere forstår og når sine mål. Det kræver så til gengæld, at de er motiverede og har de bedste forudsætninger for at kunne arbejde med deres KPI’er, og dét er dit ansvar som leder.

Men, hvordan får man skabt en performancekultur, der både forpligter medarbejderne, men også sikrer, at de er glade og trives?

Det har vi spurgt David Rasmussen om. Han er Marketing Manager i CatalystOne, og mener, at den gode performancekultur tager afsæt i den enkelte og næres af kontinuerlig dialog.

CatalystOne er førende HR-systemleverandør og har specialiseret sig i Continuous Performance Management. CPM er en ledelsestilgang, der sigter mod at skabe øget performance gennem en coachende og motiverende ledelsesstil.

Læs med herunder, hvor David fortæller mere om, hvorfor netop coaching og dialog er vigtige elementer, og hvordan CPM kan være med til at sikre performance på allerbedste vis.


Dialog er fundamentet for en god performance-kultur

Modsat den klassiske performance managementstil, der - med ratings og bonusser - skaber en benhård konkurrencekultur, handler Continuous Performance Management i høj grad om at få den enkelte til at yde sit bedste i forhold til individualiserede mål og KPI’er. Her er et løbende tidsperspektiv og dialog det absolutte omdrejningspunkt, fortæller David og uddyber:

Den gode performance-kultur tager afsæt i en forventningsafstemning omkring nogle helt klare og veldefinerede mål, som man - som leder og medarbejder - så har en løbende dialog omkring henover året.

Som leder handler det derfor om at coache, opmuntre og guide både den enkelte medarbejder og teamet i deres arbejdsproces. Når I kommunikerer og evaluerer hyppigere vil I opleve, at I kommer i mål med alle jeres aftalte projekter, hvilket altså er med til at øge den overordnede performance, pointerer David.

Den opmuntrende og udviklingsorienterede tilgang til succes er ligeledes med til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle trækker i samme retning og arbejder sammen om et fælles mål.


Løbende dokumentation motiverer

Når I - som virksomhed - benytter Continious Performance Management som ledelsesstil kræver det en hel del dokumentation. Alle mål og delmål, personlige udviklingspunkter etc. skal afstemmes leder og medarbejdere i mellem, så intet falder mellem stolene. Denne proces har CatalystOne specialiseret sig i, fortæller David og uddyber:

Som systemleverandører understøtter vi den proces med et værktøj, der gør det nemt at dokumentere og registrere både resultater og personlige udviklingsmål. Det er vores mål, at det skal være så nemt, at alle har lyst til at gøre det løbende.

Den løbende dokumentation af arbejdsprocessen og succesen ved at nå både delmål og mål er dog også det, der i høj grad er med til både at forpligte og motivere medarbejderne, fortæller David. Det sikrer nemlig, at I har et fremtidsorienteret perspektiv med kortere og overskuelige opgaver, hvor alle er klar over deres ansvar og ved, hvordan de skal handle.


Derfor er Continuous Performance Management vejen til succes

Det faktum, at dialogen og samarbejde i øjenhøjde er omdrejningspunktet for Continuous Performance Management gør, at man kan øge performancen på individ- og teamniveau uden at skabe en egentlig konkurrencekultur, betragter David bestemt som en fordel:

Continuous Performance Management passer godt til vores skandinaviske temperament, hvor vi er langt mindre konkurrencemindede end man f.eks. er det i USA. Den opmuntrende og guidende tilgang til CPM gør, at der bliver skabt en motivation som gør, at medarbejderne performer bedre. Her er de nemlig helt med på, hvad der bliver forventet af dem.

Samtidig er CPM en ekstrem agil og fleksibel ledelsestilgang, som er værdifuld, hvis jeres hverdag er præget af omskiftelighed og varierende opgaver. Her er det absolut nødvendigt at være opmærksom på både opgavernes fremgang og medarbejdernes engagement og motivation. Den gode proces - og dermed succes - kommer af, at jeres medarbejdere føler sig set og guidet.

Om CatalystOne Solutions

CatalystOne Solutions er et SaaS-selskab i vækst, som specialiserer sig i software og tjenester til digitalisering af HR-processer, samt at skabe gode relationer imellem HR, ansatte og ledere. De er blandt de førende HR-systemleverandører i Norden og tilbyder brugervenlige løsninger for processer som HR-masterdata, performance management og learning management.

CatalystOne Solutions har kontorer i København, Oslo, Sandefjord og Stockholm.

Senest opdateret: 25 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2022

3 bud på effektive ledelsesværktøjer

Der findes et utal af holdninger til, hvordan man bedst håndterer sin rolle som leder. Du kan i denne guide læse om tre måder at styrke dit lederskab på ved hjælp af relevante ledelsesværktøjer. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-01-2023

Hvorfor tage et kursus i projektledelse?

Pernille, der er Online Manager for Stofa havde et ønske om at udvikle sine kompetencer inden for projektledelse. Læs hvordan grundlæggende projektværktøjer og projektmodeller har gjort det nemmere for hende at arbejde mere effektivt.

Læs mere
Sidst opdateret 09-01-2023

Rejsen mod et godt arbejdsliv

Mange oplever, at deres arbejdsopgaver bliver mere komplekse som følge af globalisering og den teknologiske udvikling. På HD-uddannelserne får de studerende dog redskaberne til at løse eksisterende opgaver og at være på forkant med fremtidens udfordringer.

Læs mere
Sidst opdateret 25-01-2023

Leder; stressforebyggelse er dit ansvar!

Som leder er det dit ansvar at give dine medarbejdere de rette betingelser for at kunne præstere optimalt og deres ve og vel på arbejdspladsen. Her giver Majken Matzau dig gode råd til, hvordan du bedst spotter begyndende stress. 

Læs mere