AB 18 og ABR 18 - Forstå byggeriets nye aftaledokumenter

Nohrcon guider dig igennem byggeriets nye bestemmelser, AB 18 og ABR 18. Læs dig gennem artiklen og bliv klogere på området lige her. 

AB 18 og ABR 18 - Forstå byggeriets nye aftaledokumenter

Den 21. juni 2018 bliver, med stor sandsynlighed, en vigtig dag i dansk byggeri. De nye aftalevilkår for byggeriets parter forventes nemlig vedtaget, hvorefter de vil blive taget i brug per 1. januar 2019.

Ændringerne kommer nu i forlængelse af et ønske om et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem. De nye vilkår betyder derfor, at der vil ske en række markante ændringer og tilføjelser i entrepriserettens aftaledokumenter, som du - som enten entreprenør, underleverandør, bygherre eller rådgiver - må være bekendt med.

AB 18 og ABR 18 - få et overblik over de væsentligste ændringer og tilføjelser

Entrepriseretten kommer fortsat til at bestå af tre grunddokumenter, nemlig AB - Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed, ABR - Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, og ABT – Almindelige Betingelser for Totalentreprise. De nye aftaledokumenter kommer således til at hedde AB 18, ABR 18 og ABT 18 og erstatter henholdsvis AB 92, ABR 89 og ABT 93.

For at give dig et overblik over de væsentligste ændringer og tilføjelser i de to mest brugte aftaledokumenter, AB og ABR, har finduddannelse.dk, i samarbejde med Nohrcon, lavet nedenstående oversigt med udgangspunkt i høringsudkastet og AB-udvalgets notat om deres overordnede overvejelser (bilag 3):

AB 18 ABR 18

Bliv certificeret i de nye AB-vilkår med Nohrcon og undgå dyre tvister

Du kan blive certificeret i den nye entrepriseret hos Nohrcon, der er Skandinaviens førende aktør inden for kurser om udbudsret og entrepriseret. Gennem et målrettet uddannelsesforløb, får du indgående kendskab til alle de juridiske detaljer i de nye AB- og ABR-aftalevilkår. Du bliver således bedre i stand til at gennemføre byggeprojekter, der ikke havner i dyre tvister og andre former for dyre kontraktbrud.

På uddannelsesforløbet bliver du undervist i:

  • AB 18 og de grundlæggende principper inden for entrepriseretten
  • ABR 18 og ydelsesbeskrivelserne
  • Ekstraarbejder og ekstraomkostninger – og hvordan de skal håndteres
  • Håndtering af forsinkelser og dagbøder
  • Kontrakter mellem bygherrer, entreprenører og rådgivere
  • Korrekt aflevering af byggeriet
  • Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer
  • Forsikringer, garantier og sikkerhedsstillelser
  • Og du kan tilvælge et kursus om ABT 18

Certificeringsforløbene hos Nohrcon målrettes dig, hvad enten du arbejder som entreprenør, underleverandør, bygherre eller rådgiver. Bliv meget klogere her, og find det certificeringsforløb hos Nohrcon, der passer til dig.

Det er vigtigt at nævne, at der kan forekomme små ændringer i forhold til de endeligt vedtagne aftaledokumenter, som offentliggøres den 21. juni 2018. Nohrcon og Finduddannelse fraskriver sig dermed ansvaret for fejl i infografikken og artiklen.


Annoncer