Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Business Institute – Nutidens erhvervsledere har brug for virkelighedsnær undervisning


Business Institute

Business Institute – Nutidens erhvervsledere har brug for virkelighedsnær undervisning

I mere end 30 år har Business Institute klædt landets erhvervsledere på til at bedrive lederskab tilpasset den tid og det samfund vi lever i. Med deres udbud af MBA-uddannelser er visionen at uddanne dagens erhvervsledere til visionære praktikere der tør tænke nye tanker og som tør omsætte dem til handling.

MBA-uddannelserne på Business Institute er bygget op omkring konceptet ’Useful Education’ – et koncept, som Business Institute anser for værende DNA’et i deres uddannelser. Konceptet bygger på virkelighedsnær undervisning, der sætter lederne i stand til både at tænke, føle og handle i nutidens uforudsigelige erhvervsklima.

”’Useful Education’ beskriver vores forståelse af, at man ikke kan se isoleret på uddannelse og læring – at det altid må indgå eller ske i samklang med vores omgivelser, dvs. de virksomheder, den tidsånd og det samfund vi er en del af”, fortæller Studieleder hos Business Institute, Chrestina Munkholm Ib.

Værdigrundlaget i Business Institute’s uddannelseskoncept tager således afsæt i de behov og visioner ehvervslivet har for fremtiden. På instituttets MBA-uddannelser lærer lederne at omsætte deres teoretiske viden til praksis fra dag ét. Her bliver hverdagens udfordringer inddraget i undervisningen, så alt hvad der arbejdes med får relevans for både deltagerne og deres virksomheder.

”Som leder skal man kunne drage nytte af de erfaringer som man har og bruge dem i nutiden. Men det handler også om at have modet til at turde gøre sig antagelser om hvad morgendagen byder på og så rent faktisk træffe beslutninger om hvilken vej man så skal gå”, fortæller Chrestina Munkholm Ib.

De fire undervisningsprincipper hos Business Institute

Undervisningen hos Business Institute er bygget op omkring fire grundlæggende undervisningsprincipper. Principperne kalder de for Knowledgebroker, Wandering & Wondering, Building Bridges og Tracking & Testing.

Knowledgebroker går på, at deltagerne får formidlet den nyeste viden igennem uddannelserne. Det er her, at lederne kan udvikle det visionære syn på deres lederskab. Business Institute sætter således en dyd i at være deltagernes ’knowledgebroker’ der sikre, at de får et overblik over tidsaktuelle tendenser i erhvervslivet. Derfor har instituttet bl.a. oprettet en inspirationssektion på deres hjemmeside hvor alle (både deltagere og ikke deltagere) kan indhente den nyeste viden inden for branchen.

”Vi ved at folk har en travl hverdag, så det vi gør inde på vores inspirationssite er at skimme hvad der er af litteratur inden for leadership management og innovation. Så i stedet for at lederne skal læse en bog på 350 sider, så kan de i stedet læse et bookskim på 20 sider. Så kan de holde sig opdateret på en hurtig og nem måde”, fortæller Chrestina Munkholm Ib og tilføjer, at inspirationssektionen får lederne til at undre sig og gå på opdagelse i deres fag.

Wandering & Wondering er et princip der dækker over instituttets pædagogiske undervisning. På uddannelserne ”tvinges” lederne til at gå på opdagelse i deres lederskab og tænke i nye baner.

”For os handler det om at prøve at ”tvinge” folk til ikke bare at kigge lige ud, men også til højre og til venstre”, fortæller Chrestina Munkholm Ib og fortsætter ”lederne skal lære at gå på opdagelse, slippe tøjlerne fra teorien og turde praktisere strategierne.”

Det tredje princip Building Bridges kan sættes som metafor for de to foregående principper. Det dækker over det faktum, at Business Institute vil bygge bro mellem deltagernes praktiske lederskab og teoretiske indlæring. Princippet går på, at lederne skal kunne gå hjem og anvende teorierne allerede fra dag ét.

”Det skal være sådan, at når de har haft det første modul med strategi så tænker de ”wow, der er allerede noget jeg kan gå hjem og gøre””, fortæller Chrestina Munkholm Ib.

Det fjerde og sidste undervisningsprincip Tracking & Testing handler om, at deltagerne lærer at dokumentere deres faglige og personlige udvikling undervejs på studiet. Indledningsvist formulerer alle deltagere deres visioner og ambitioner med uddannelsen, og derefter bliver der i løbet af uddannelsen afholdt møder hvor deltagerne kan reflektere over hvordan disse visioner nås og om de skifter undervejs.

”Med Tracking & Testing er vi med til at få et overblik over tingene undervejs, og deltagerne får desuden mulighed for at reflektere over forløbet og få en sparring med os på instituttet”, fortæller Chrestina Munkholm Ib.

MBA-uddannelser for erhvervsledere i alle i brancher

Hos Business Institute slår man fast, at deres uddannelseskoncept er til gavn for alle ledere uanset branche. På institutet oplever de allerede en stor variation af ledere og Chrestina Munkholm Ib påpeger, at de har deltagere fra både store, mellemstore og små virksomheder.

”Vi har en meget stor variation på vores hold, hvilket giver en rigtig god dynamik. Inden for de sidste 4-5 år er der begyndt at komme flere offentlige ledere hos os der har erkendt, at de også er nødt til at tænke anderledes og angribe problemstillingerne an på en ny måde – og derfor søger de input et andet sted fra”, fortæller hun.

Lederne skal være deres egen ledelsesarkitekt

De ledere der vender tilbage til virksomhederne efter endt uddannelsesforløb hos Business Institute er i følge Chrestina Munkholm Ib, nogle ledere der har flyttet sig rent personligt. Det er bedre ledere der, udover at have fået nye værktøjer og teorier, har rykket sig i deres mindset og i deres måde at se på ledelse.

”De har flyttet sig som menneske og som leder. De tør at lade være med at forlænge verden med brædder, og tør i stedet at tage nogle andre skridt og træffe nogle beslutninger de ikke ville have truffet tidligere”, fortæller hun.

Foruden visionære praktikere ønsker Business Institute at uddanne lederne til at blive deres egen ledelsesarkitekt. Derfor har uddannelserne netop fokus på, at give plads til, at lederne kan finde deres egen plads i det at bedrive ledelse samtidig med, at de får lederne til at træffe beslutninger og omsætte dem til konkrete handlinger og strategier.

”Vi er ikke interesseret i at sende akademikere ud herfra, de får en akademisk uddannelse ja, men vi vil gerne have, at det er bedre ledere der kommer ud fra Business Institute” afslutter Chrestina Munkholm Ib.  

  

Er du interesseret i at vide mere om Business Institute og deres MBA-uddannelser kan du læse mere her.

Skrevet af webredaktør Marie Tidemand 

Senest opdateret: 14 okt 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 31-05-2016

Sådan kan din virksomhed bruge Enneagrammet

Du har måske hørt om Enneagram før, men har du helt styr på, hvad det egentlig er? Og ved du, at din virksomhed rent faktisk kan drage stor nytte af værktøjet? Er du nysgerrig efter at vide mere, så læs videre her, hvor vi kommer ind på Enneagrammets funktion samt, hvordan virksomheder gør brug af værktøjet i praksis.

Læs mere
Sidst opdateret 20-01-2016

Interview om teambuilding for ledere

Laila, som er erhvervscoach og ledelseskonsulent, bliver inviteret ind i virksomheder, der står overfor store forandringer. Hendes job er at hjælpe virksomheden igennem disse ved at sikre at der bliver kommunikeret. Vi har snakket med hende om, hvordan hun hjælper ledere gennem disse store forandringer gennem teambuilding.

Læs mere
Sidst opdateret 17-05-2018

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede?

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2018

4 unge ledere: ledelsesposten var ikke det endegyldige mål

Der er masser af muligheder for at blive leder i en ung alder på det danske arbejdsmarked, og her finder du fire unge ledere, der alle var en del af Berlingske top 100 talent i 2017.

Læs mere
Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!