Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sådan kan din virksomhed bruge Enneagrammet

Du har måske hørt om Enneagram før, men har du helt styr på, hvad det egentlig er? Og ved du, at din virksomhed rent faktisk kan drage stor nytte af værktøjet? Er du nysgerrig efter at vide mere, så læs videre her, hvor vi kommer ind på Enneagrammets funktion samt, hvordan virksomheder gør brug af værktøjet i praksis.

Når man taler om Enneagram, henviser man til en model, der tager afsæt i ni forskellige personlighedstyper. Formålet med Enneagrammet er at gøre dig bevidst om din/andres baggrund for handling og adfærd samt, hvilke motiver, der ligger bag. Ved at identificere dette, kan man efterfølgende arbejde videre med, hvordan mønstrene brydes, så du/andre opnår det fulde potentiale.

Fordele ved Enneagrammet:

 • Den går udover de typiske persontyper og er mere nuanceret end andre persontypeværktøjer
 • Du får indblik i personlighedstyperne ud fra et psykologisk grundlag ─ forskelle såvel som ligheder
 • Den beskriver både adfærd og baggrund, modsat andre persontypeværktøjer
 • Den identificerer ikke kun en personlighedstype men byder også på tiltag til videre udvikling og vækst
 • Du får indblik i det potentiale, du eller andre har til at skabe et liv i balance og accept

Med Enneagrammet præsenteres groft skitseret ni strategier til, hvordan vi relaterer os til os selv og hinanden. Hver persontype har forskellige måder at tænke, føle og opføre sig på, der stammer fra en indre motivation.

Brug Enneagram som effektivt persontypeværktøj

Sådan bruger virksomhederne Enneagrammet

Selvom hvert menneske er unikt, fastslår Enneagrammet, at måden, vi møder udfordringer og muligheder falder ind under de ni personlighedstyper i modellen.

I virksomheder verden over bruges Enneagrammet som værktøj til arbejdet med f.eks:

 • Teambuilding
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Performance
 • NLP coaching
 • Kommunikation
 • Motivationsfaktorer

Groft sagt kan modellen være til hjælp alle steder, hvor forståelse for mennesket, personlig udvikling, relationer, kommunikation og samarbejde kræves for at skabe succes og resultater. Både ledere og projektgrupper gør brug af værktøjet for at skabe den mest optimale præstation i deres team.

Dit udbytte af Enneagrammet

Med afsæt i Enneagram modellen og dens personlighedstyper, kan du lære at håndtere og forstå de handlinger, følelser og tanker, du bliver ved med at gentage, fordi du tror, at det er sådan, du lever dit liv bedst. At finde frem til din personlighedstype gennem Enneagram sætter dig ikke i en boks, men hjælper dig til at identificere netop den boks, du i forvejen befinder dig i og oplever verdenen ud fra.

Med Enneagrammet lærer du at forstå:

 • At de mønstre du former dit liv efter i virkeligheden kan være med til at forhindre dig i at nå indre lykke og ro
 • At der, til grund for alt hvad du gør, ligger en instinktiv motivation
 • De ændringer, der sker i din adfærd under stress og trygge situationer
 • Hvordan du finder og udnytter dine skjulte ressourcer, så du benytter dig af hele din personlighedstype
 • Hvordan du nedbryder disse mønstre og på bedste vis udnytter dit potentiale på arbejdspladsen og privat

Har vi vækket din interesse for Enneagrammet, og vil du lære mere om, hvordan du kan bruge persontypeværktøjet i praksis?

Se vores liste over relevante Enneagram kurser her

Senest opdateret: 25 jun 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-09-2019

Brug coaching som ledelsesredskab

Målet med coaching handler om at skabe bedre performance, større engagement, motivation og innovation blandt ledere. Her kan du læse, hvordan du kan bruge coaching som ledelsesredskab. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2020

Øg effektiviteten i jeres virksomhed gennem distribueret ledelse

Undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem samarbejde og uddelegering af ansvar fra ledelse til medarbejdere og virksomheders samlede effektivitet. Få en række gode råd til, hvordan du kan øge effektiviten i jeres virksomhed gennem distriburet ledelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-06-2020

Kickstart dine projekter med SWOT

Er du projektleder, arbejder projektbaseret eller lignende? Så er SWOT-analysen også for dig. 

Læs mere