Bliv klar til fremtidens SCM

Er du klar til fremtidens Supply Chain Management? Få indblik i dine muligheder, hvis du læser en HD2 i Supply Chain Management hos CBS.

Bliv klar til fremtidens Supply Chain Management (SCM)

Når klodens ressourcer er begrænsede, bliver det vigtigt at inkludere genanvendelse af råstoffer og materialer, genbrug af produkter og udvikle nye bæredygtige services i forsyningskæden.

Derfor er netop dét også noget, du kan se frem til at lære om på HD2 i Supply Chain Management på CBS. Uddannelsen byder blandt andet på forskningsbaseret undervisning, der foregriber ændringerne i SCM med den seneste sociale, miljømæssige og teknologiske udvikling.


Den cirkulære økonomi, bæredygtighed og digitalisering er kommet for at blive og bliver centrale begreber, som virksomhederne må forholde sig til og håndtere i fremtiden. Det mener Andreas Wieland, der lektor på CBS og ekspert i Supply Change Management.

"Supply Chain Management skal nemlig matche både nutidens og fremtidens udfordringer. Derfor er det vigtigt, at SCM afspejler den tid, vi lever i," siger Andreas Wieland.

Læs mere om HD2 Supply Chain Management på CBS her

Fra lineær til cirkulær SCM

Hidtil har SCM-systemer traditionelt været designet ud fra en lineær forretningsmodel, hvor virksomheder tjener pengene ved at indkøbe ny udvundne råvarer og fremstille produkter. De bliver solgt, forbrugt og sluttelig affald.

I en verden, hvor fokus i stigende grad rettes mod reduktion af råvareforbrug, genanvendelse og bæredygtighed, er der behov for, at SCM-systemer også inkluderer cirkulære økonomiske modeller.

’Vi ser i dag forretningsmodeller, hvor råvarer genanvendes til nye produkter eller produkter genbruges. Og der er eksempler på, at produkter erstattes af services, hvor forbrugerne bliver til brugere, der køber sig retten til at bruge eller få repareret forskellige produkter’, forklarer Andreas Wieland.

Han nævner blandt andet plastaffald, der regenereres til råvarer til fremstilling af nye plastprodukter og genbrug af forskellige emballager, der kan genpåfyldes i supermarkeder. Det kunne også være servicevirksomheder, der udlejer miljørigtige minibiler i storbyer, så brugerne deler de ressourcer, som serviceyderne – udlejningsfirmaerne – ønsker at udnytte så længe som muligt. Alle eksempler på bæredygtige løsninger baseret på cirkulær økonomi.

’Cirkulære forsyningskæder kan i yderste konsekvens vise sig at være løsningen på stadig at tjene penge, men uden at have en materiel forsyningskæde. Produkter erstattes af tjenester. Forbrugerne erstattes af brugere. Værdiskabelse erstattes af værdiopbevaring. Derfor er Supply Chain Management central i implementeringen af sådanne cirkulær økonomiske løsninger’, siger Andreas.

Styrk din viden med HD2 Supply Chain Management

The Digital Supply Chain

Viden om digitalisering og hvordan man udnytter det i moderne virksomheder er et varmt emne, fordi mange virksomhedsledere har forstået, at udnyttelsen af nye informations- og kommunikationsteknologier kan være afgørende for deres fremtidige forretning.

’Vi ser for tiden eksempler på, hvordan maskinlæring i kombination med procesrobotter har potentialet til at forstyrre den måde, hvorpå vi traditionelt styrer processer i forsyningskæden. Vi ser også, hvordan nye teknologier, såsom 3D-print og automatisering kommer i spil. Digitale forsyningskæder er ikke en udfordring, men en løsning. Men viden om, hvordan man systematisk anvender dem, mangler stadig i mange virksomheder’, siger Andreas Wieland.

Derfor er ’The Digital Supply Chain’ også en del af HD2 Supply Chain Management, så fremtidens SCM-medarbejdere kan tilegne sig viden og færdigheder til at identificere, analysere og designe nøglekomponenter i forretningsmodeller baseret på digitale teknologier.

En investering i fremtiden

HD2 i Supply Chain Management er et efteruddannelsesprogram, som er en investering i såvel medarbejderens som virksomhedens udvikling og konkurrenceevne.

’Ledere af forsyningskæder er i dag specialister inden for et SCM funktionsområde samtidig med, at de er generalister, der er i stand til at forbinde strategi, processer, data og performance. Derfor tager den nye struktur i vores nye program netop højde for både det specielle og det generelle i Supply Chain Management’, slutter Andreas Wieland.

Vil du læse mere om HD? Så kig her


Annoncer