01 apr 2022

Fremtidens SCM omfatter også cirkulær økonomi og digitalisering

Når klodens ressourcer er begrænsede, bliver det vigtigt at inkludere genanvendelse af råstoffer og materialer, genbrug af produkter og udvikle nye bæredygtige services i forsyningskæden.

Derfor er cirkulær økonomi og digitalisering også med i den nye version af Supply Chain Management programmet på HD-uddannelsen, som Copenhagen Business School lancerer til sommer. Find den lige her!

Tekst: Christian Rahbek

Den cirkulære økonomi, bæredygtighed og digitalisering er kommet for at blive og bliver centrale begreber, som virksomhederne må forholde sig til og håndtere i fremtiden. Det mener Andreas Wieland, lektor på CBS og ekspert i Supply Change Management.

’Supply Chain Management skal nemlig matche både nutidens og fremtidens udfordringer. Derfor er det vigtigt, at SCM afspejler den tid, vi lever i’, siger Andreas Wieland.

Han er en af tovholderne på den nye version af Supply Chain Management studiet som HD-uddannelserne på CBS udbyder fra august i år. Det nye studie er designet på baggrund af en omfattende analyse, som CBS har lavet af det danske arbejdsmarked inden for Supply Chain Management.

’Og når vi taler med virksomhedsledere, nævner de netop bæredygtighed og digitalisering, som særligt varme emner’, fortæller Andreas Wieland.

Fra lineær til cirkulær SCM

Hidtil har SCM-systemer traditionelt været designet ud fra en lineær forretningsmodel, hvor virksomheder tjener pengene ved at indkøbe ny udvundne råvarer og fremstille produkter. De bliver solgt, forbrugt og sluttelig affald.

I en verden, hvor fokus i stigende grad rettes mod reduktion af råvareforbrug, genanvendelse og bæredygtighed, er der behov for, at SCM-systemer også inkluderer cirkulære økonomiske modeller.

’Vi ser i dag forretningsmodeller, hvor råvarer genanvendes til nye produkter eller produkter genbruges. Og der er eksempler på, at produkter erstattes af services, hvor forbrugerne bliver til brugere, der køber sig retten til at bruge eller få repareret forskellige produkter’, forklarer Andreas Wieland.

Han nævner blandt andet plastaffald, der regenereres til råvarer til fremstilling af nye plastprodukter og genbrug af forskellige emballager, der kan genpåfyldes i supermarkeder. Det kunne også være servicevirksomheder, der udlejer miljørigtige minibiler i storbyer, så brugerne deler de ressourcer, som serviceyderne – udlejningsfirmaerne – ønsker at udnytte så længe som muligt. Alle eksempler på bæredygtige løsninger baseret på cirkulær økonomi.

’Cirkulære forsyningskæder kan i yderste konsekvens vise sig at være løsningen på stadig at tjene penge, men uden at have en materiel forsyningskæde. Produkter erstattes af tjenester. Forbrugerne erstattes af brugere. Værdiskabelse erstattes af værdiopbevaring. Derfor er Supply Chain Management central i implementeringen af sådanne cirkulær økonomiske løsninger’, fastslår Andreas Wieland.

Og derfor er cirkulær økonomi også med i den nye redesignede SCM-uddannelse på CBS HD sammen med alle de SCM-elementer, der traditionelt er relaterede til procurement, drift og logistik.

The Digital Supply Chain

Viden om digitalisering og hvordan man udnytter det i moderne virksomheder er et varmt emne, fordi mange virksomhedsledere har forstået, at udnyttelsen af nye informations- og kommunikationsteknologier kan være afgørende for deres fremtidige forretning.

’Vi ser for tiden eksempler på, hvordan maskinlæring i kombination med procesrobotter har potentialet til at forstyrre den måde, hvorpå vi traditionelt styrer processer i forsyningskæden. Vi ser også, hvordan nye teknologier, såsom 3D-print og automatisering kommer i spil. Digitale forsyningskæder er ikke en udfordring, men en løsning. Men viden om, hvordan man systematisk anvender dem, mangler stadig i mange virksomheder’, siger Andreas Wieland.

Derfor er ’The Digital Supply Chain’ også med i den nye SCM-uddannelse, så fremtidens SCM-medarbejdere kan tilegne sig viden og færdigheder til at identificere, analysere og designe nøglekomponenter i forretningsmodeller baseret på digitale teknologier.

En investering i fremtiden

HD i Supply Chain Management er et efteruddannelsesprogram, som er en investering i såvel medarbejderens som virksomhedens udvikling og konkurrenceevne.

’Ledere af forsyningskæder er i dag specialister inden for et SCM funktionsområde samtidig med, at de er generalister, der er i stand til at forbinde strategi, processer, data og performance. Derfor tager den nye struktur i vores nye program netop højde for både det specielle og det generelle i Supply Chain Management’, slutter Andreas Wieland.

Det nye SCM-program på CBS starter som nævnt i august 2020, og underviserne er såvel danske som internationale eksperter. Nogle er forskere på CBS, andre kommer fra forretningsverdenen.

Vil du læse mere om HD? Så kig her

Senest opdateret: 01 apr 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 23-11-2021

Med en HD går uddannelse og arbejde hånd i hånd

For Annika Borbye Omraninejhad blev valget af en HD-uddannelse på Copenhagen Business School den vigtigste beslutning i hendes karriere.

HD
Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Virksomheder efterspørger nye business kompetencer

Ny undersøgelse viser, at det mest efterspurgte fagområde - blandt danske virksomheder - for efter- og videreuddannelse er økonomi og handel.

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Her netværker du dig til succes

På HD-uddannelserne på CBS bobler karrierekedlen med ambitiøse studerende.

Læs mere
Sidst opdateret 01-04-2022

HD-uddannelsen skal matche virksomhedernes behov for nye business kompetencer

Mere økonomistyring og dataanalyse på HD1-uddannelsen på Copenhagen Business School. Det er nogen af nyhederne, når HD nu bliver lanceret i ny 2020 version.

HD
Læs mere