Værdiansættelse

PwC Academy, i Hellerup
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
10 juni, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
10 juni, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Fra 10.990 DKK ekskl. moms / Person

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Startdato

1 tilgængelig startdato

10 juni, 2024

 • Holdundervisning
 • Hellerup

Kursusbeskrivelse

Værdiansættelse

Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis.

Få et større indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger. Denne workshop i værdiansættelse giver dig et forspring.

Kursets indhold

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag, nedskrivningstests og købesumsallokeringer.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

Indhold

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi
 • Skat
 • Modeller til beregning af terminalværdi
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol
 • Typiske faldgruber
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks"
 • Risikovurdering
 • Købesumsallokering (IFRS 3)
 • Impairment-test (IAS 36)
 • IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder
 • Konkrete cases med praktisk analyse og værdiansættelse.

Dit udbytte

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse.
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber.
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler).
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav.
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen.
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse.
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, fx finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

Pris

Prisen er: 10.990 kr. ekskl. moms. 

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret