Interne kontroller - Essential

PwC Academy, i Hellerup
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Kursus i interne kontroller - Essential

Forståelse og evaluering af interne kontroller. Kom på kursus og få en systematisk tilgang til evaluering af din virksomheds interne kontroller.

Om kurset

Effektiv styring af risici i en virksomhed kræver effektive interne kontroller. Det er uanset om det er lovgivningsbestemt eller ej. Gennem kurset opnår du en basis forståelse for formålet med interne kontroller, og hvordan de linker til virksomhedens mål og identificerede risici og du lærer at evaluere effektiviteten af de interne kontroller i din virksomhed. 

Gennem dette kursus i interne kontroller vil du få mulighed for at gøre dig dine egne erfaringer med identificering, håndtering af risici og prioritering af intern kontrol-tiltag bl.a. via et interaktivt læringsspil. Du vil desuden få indblik i, hvad der karakteriserer ”gode” interne kontroller – også ud fra en cost-benefit betragtning.

Samtidig får du indblik i metodikker og værktøjer, som støtter jer i at sikre, at de interne kontroller er effektive og behørigt afdækker identificerede risici. Herunder metoder til at kortlægge og dokumentere forretningsgange. På kurset lægges der vægt på risici, som relaterer sig til finansiel rapportering - både procesorienterede risici og overordnede risici.

Kursets indhold

Lovkrav, COSO, test og dokumentation

  • COSO-begrebsrammen og praktisk anvendelse heraf (best practice).
  • Identificering og evaluering af risici.
  • Kortlægning af forretningsgange og kontroller.
  • Særlige forhold vedrørende besvigelser og funktionsadskillelse.
  • Vurdering af effektiviteten af kontrollers design og funktionalitet (test).
  • Læringsspillet ”Årshjul for interne kontroller™”, som du kan relatere til din egen hverdag.

Dit udbytte

Efter kurset har du fået viden om og redskaber til at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan identificeres og evalueres risici?
  • Hvordan evalueres effektiviteten af din virksomheds interne kontroller?
  • Hvad karakteriserer ”gode” interne kontroller - og er de optimale i forhold til virksomhedens mål og identificerede risici?

Målgruppe

Kurset er målrettet den ansvarlige for økonomi, controlling, compliance og intern revision i mellemstore og større organisationer, fx økonomidirektøren/-chefen, controlleren, compliance manageren eller den interne revisor. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige institutioner.

Pris

Pris: 10.990 kr.

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret