Business controlling

PwC Academy, i Hellerup (+1 lokationer)
Længde
2 dage
Pris
9.990 - 17.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
2 dage
Pris
9.990 - 17.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Kursus i business controlling

Bliv opdateret inden for Business partnering, ledelsesrapportering, KPI-styring, variansanalyse og Activity Based Costing.

Controlling er i dag i højere grad end tidligere et spørgsmål om at kunne levere relevant beslutningsinformation til ledelsen i virksomheden og agere sparringspartner for forretningen. Det stiller controllere og andre økonomimedarbejdere over for nye typer af opgaver, der skal løses på nye og mere effektive måder samtidig med, at der stadig skal udarbejdes månedsrapportering, eksternt regnskab etc.

Kursets indhold

Kurset veksler mellem teori, praksis og gruppedrøftelser, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Efter kurset kan du nemmere føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende forretningsdrivere og dermed bedre udforme den relevante ledelsesrapportering og udvælge de styringsværktøjer, som situationen kalder på.

Indhold

Den forretningsorienterede økonomifunktion

 • Hvordan kan man foretage en temperaturmåling af økonomifunktionen?
 • Hvordan bliver økonomi forretningsledelsens vigtigste sparringspartner – hvad kræver det?
 • Hvordan kan man organisere økonomifunktionen, og hvad er faldgruberne?
 • Hvordan kan økonomifunktionen tage ejerskab over dataanalyse, og hvad er kravene til controlleren?
 • Hvordan kan controlleren digitalisere økonomifunktionens processer, fx gennem Robotics?

Effektiv ledelsesrapportering

 • Hvordan opbygger man en god ledelsesrapportering henset til indhold, struktur og design?
 • Hvordan forskellige målgrupper påvirker måden at rapportere på
 • Master data og vigtigheden heraf
 • Digitalisering af ledelsesrapporteringen

Performance management 

 • Strategiimplementering og strateginedbrydning bl.a. ved hjælp af balanced scorecard
 • Fastlæggelse af kritiske succesfaktorer og de rette KPI’er
 • Controllerens væsentligste rolle i arbejdet med performance management

Skab gennemsigtighed i omkostningerne (ABC)

 • Gennemsigtighed og bedre lønsomhed
 • Brug af ABC i økonomistyringen
 • Metode og omkostningshierarkier
 • Kalkulationer – før og efter
 • Forslag til fremtidigt rapportdesign til brug for ledelsesrapportering
 • Udfordringer med ABC

Variansanalyse

 • Afklaring af årsags-virkningssammenhænge
 • Metode til analyse
 • Brug i forbindelse med beslutningstagen
 • Sammenhæng til ABC, KPI og ledelsesrapportering.

Dit udbytte

Efter kurset kan du:

 • Forstå og bidrage til en styrket forretningsorienteret økonomifunktion.
 • Identificere og bidrage til effektivisering af de vigtigste økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyseberedskabet i afdelingen.
 • Vurdere anvendeligheden af værktøjer som ABC, fastlæggelse af KPI’er og variansanalyse samt understøtte deres implementering.
 • Vurdere, hvordan god ledelsesrapportering skal udarbejdes, herunder dennes indhold, struktur og design.

Målgruppe

Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder, såvel offentlige som private.

Pris

Varighed: 2 dage: 9.990,00 kr. ekskl. moms. 

Varighed: Controlling forløb: 2 x 2 dage: 17.990,99 kr. ekskl. moms.

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret