Business Facilitator Uddannelsen - Certificeret facilitatoruddannelse - 8 dage over 4 moduler

Facilitators International A/S, i Århus (+1 lokationer)
Længde
8 dage
Pris
29.800 DKK ekskl. moms
Næste startdato
3 september, 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
8 dage
Pris
29.800 DKK ekskl. moms
Næste startdato
3 september, 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk

Business Facilitator Uddannelsen - Certificeret facilitatoruddannelse - 8 dage over 4 moduler

Business Facilitator Uddannelsen

Business Facilitator Uddannelsen er en intensiv international facilitator certificeringsuddannelse på 8 dage. Uddannelsen giver dig  teknikker, træning, overblik og indre ro til at  facilitere målrettede, involverende og  engagerende workshops, møder og processer.  Du får præcis feedback og vil gennemgå et  intensivt personligt lærings- og udviklingsforløb. 

Du kommer helt i dybden med principperne bag facilitering, den omfattende værktøjskasse, såvel som psykologien bag effektiv resultatskabelse, tillid og tryghed i grupper. 

Uddannelsen er forankret i IAF's 6 kernekompetencer og etiske kodeks.

Dit udbytte af Business Facilitator Uddannelsen

Du vil få kompetencer til hvordan du som Certified Professional Business Facilitator målrettet kan arbejde med strategi, visioner, problemløsning, innovation og idégenerering
Helt præcis lærer du, hvordan du bl.a.:
 • Sikrer optimal interaktion mellem deltagerne, opgaven og dig som facilitator
 • Skaber krystalklare rammer og budskaber
 • Håndterer svære situationer
 • Bringer personer tilbage på sporet
 • Udvikler selvindsigt i egne styrker og udviklingsområder
 • Agerer indholdsneutralt, så du ikke står i vejen for gruppens resultatskabelse
 • Opretholder proces-overblik og kunne give slip på personlige dagsordener
 • Udøver fleksibilitet og fokuserer på både opgavens mål og gruppens behov
 • Involverer og sikrer at flere vinkler og perspektiver høres

Facilitering betyder ”at gøre let”  Det betyder ikke at facilitering er let.  

Det betyder, at facilitatorens opgave er, at sikre overblik  og samarbejdsmæssige rammer, hvorunder deltagerne  oplever at det er let at samarbejde, bidrage og skabe  resultater. 

Facilitatorens værktøjskasse er solidt forankret i  forskning omkring menneskers forskellige præferencer  for at kommunikere, lære og agere i grupper.  

Som Business Facilitator sætter du deltagernes viden,  kompetencer og færdigheder i spil; og er samtidig i stand  til at sikre fremdrift og holde deltagerne på sporet.  

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen forløber over 4 moduler, på samlet 8 dage, og er forankret i IAF's etiske kodeks og  6 kernekompetencer for professionel facilitering.

Professionel Business Facilitering

Uddannelsen er fokuseret på, at opbygge en omfattende kompetence i avanceret facilitering, både i fysiske og virtuelle møder og workshops.

Du vil lære, hvordan du som Certified Professional Business Facilitator målrettet faciliterer strategi, visioner, problemløsning, innovation, idégenerering samt beslutningsprocesser. Du kommer til at arbejde med involvering, engagement, avanceret co-creation, tillid, tryghed, samt hvordan du sikrer organisatorisk ejerskab og understøtter den efterfølgende implementering.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er opbygget i 4 moduler, hvor det ene er fuldt virtuelt.

Modul 1 (3 dage med fysisk fremmøde):  Facilitering – principper og begreber

På modul 1 får du en grundig forståelse for rollen som facilitator, både den rene facilitatorrolle og hybridrollen som indholdsbidragende facilitator. Du lærer metodikken bag struktureret workshop design, og hvordan du allerede i dit design kan validere workshoppens værdiskabelse, sikre forventningsafstemning med deltagerne, og forberede organisationen på at implementere de resultater, workshoppen skal skabe.

Du bliver knivskarp på forskellen på møder og workshops, og lærer at forberede, planlægge og designe begge til optimalt flow, engagement og resultatskabelse. Du bliver præsenteret for The Business Facilitation Framework, som er et komplet, konsistent og sammenhængende rammeværk for professionel facilitering. Med The Business Facilitation Framework får du en omfattende værktøjskasse, fyldt med præcise og effektive værktøjer, til at optimere enhver del af workshoppen, og du kommer til at facilitere flere af værktøjerne allerede på modul 1.

Du lærer, hvordan du anvender grafisk facilitering som supplement til din almindelige facilitering, og lærer at producere imponerende visuel understøttelse af dine workshops.

Endelig lærer du struktureren i avanceret non-konfrontatorisk og anerkendende kommunikation, som er fundamentet for facilitatorens kommunikation med deltagerne på møder og workshops.

Modul 2 (2 dage med fysisk fremmøde):  Gruppedynamik og samarbejdspsykologi

Modul 2 handler om at forstå grupper, dynamikker i grupper, adfærdstræk og folks grunde til at gøre, handle og agere som de gør, både når det er hensigtsmæssigt og når det er (meget) uhensigtsmæssigt, i forhold til gruppens tillidsniveau, interaktion, samarbejde og resultatskabelse.

Denne detaljerede forståelse for, hvad der driver mennesker og deres adfærd, sætter dig i stand til at arbejde præcist og elegant med individer og grupper samt deres interaktion, tillid og tryghed. Du lærer hvordan du opretholder ro og overblik i din facilitering, og hvordan du helt præcist håndterer enhver form for vanskelig adfærd på en positiv, konstruktiv og empatisk måde, så deltageren der håndteres ikke lukkes ned, men anerkendes, engageres, får plads og hvordan du skaber rammerne for, at personen fremadrettet agerer på en måde, som er værdiskabende for gruppens produktivitet.

Du kommer ligeledes til at facilitere en forberedt team-baseret workshop, og du modtager omfattende personlig feedback, både mundligt og skriftligt, med det sigte at accelerere din udvikling som facilitator. Alt feedback er konstruktiv, ærlig og direkte anvendelig i din udvikling som facilitator.

Modul 3 (2 dage med fysisk fremmøde): Udvikling af dig som facilitator

Målet med modul 3 er at arbejde intensivt og personligt med dig, og din personlige stil som facilitator, og at klargøre dig til certificeringsmodulet.

Facilitering er en meget personlig kompetence, og kræver træning, erfaringsdannelse og et trygt rum at øve i. Modul 3 giver dette rum til at øve i.

Du kommer til at træne og udvikle din personlige faciliteringsstil. Vi gør det gennem specifik træning i nærvær, tilstedeværelse og begejstring, variation i energiniveauer, bevægelse i rummet, tuning af dit kropssprog og sikring af autentisk form og kommunikation.

Du får præcis og omfattende personlig instruktion og feedback. Værktøjskassen opgraderes samtidig med forståelse for motivation, personlighedstyper og hvordan det påvirker din facilitering i praksis.

Du kommer ligeledes til at facilitere din forberedte multi-lane workshop med mange deltagere, med efterfølgende omfattende mundtlig og skriftlig feedback på din personlige facilitering.

Afslutningsvis tydeliggøres certificeringsprocessen og -kriterierne, og der sikres fuld klarhed og transparens omkring certificeringsmodulet, og de læringsmål som gælder for modul 4.

Modul 4 (1 dag med fysisk fremmøde): Certificering som Certified Professional Business Facilitator

Modul 4 er certificeringen, hvor du demonstrerer dine lærte faciliteringsfærdigheder ved en praktisk workshopfacilitering. Du demonstrerer din evne til at facilitere en professionel workshop, i henhold til facilitatorens etiske kodeks, og ved anvendelsen af The Business Facilitation Framework.

Du modtager omfattende personlig feedback, både mundtligt og skriftligt.

Ved certificeringen bliver du internationalt certificeret som Certified Professionel Business Facilitator.

Læs meget mere og tilmeld dig på facilitators.dk/business-facilitator-uddannelsen/

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

3 september, 2024

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

18 november, 2024

 • Holdundervisning
 • Århus
 • Dansk

4 marts, 2025

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

11 marts, 2025

 • Holdundervisning
 • Århus
 • Dansk

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere, facilitatorer, forretningsudviklere, projektledere, lean-coaches og andre nøglemedarbejdere.

Pris og sted

Uddannelsen koster 29.800 kroner ekskl. moms.

Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning.

Facilitators International A/S
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Kurser i værdiskabende facilitering og mødeledelse

Tag et af vores kurser i facilitering og bliv et vigtigt aktiv i din virksomhed, når det handler om at sikre effektive møder og workshops. Med et kursus fra Facilitators International skaber du værdi for dig selv og for din...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret