Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i IKT og Læring, MIL

Aalborg Universitet
2 år
Deltid
Masteruddannelser
København
92.500 DKK ekskl. moms

Master i IKT og Læring, MIL

Master i IKT og Læring

Masteruddannelsen i IKT og Læring

Master i IKT og Læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design. 

Dit udbytte med uddannelsen

Dit overordnede udbytte af Masteruddannelsen i ikt og læring er, at du som MIL studerende har mulighed for at opnå viden om, færdigheder i og kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere ikt-baseret læring. Ambitionen er, at du på masteruddannelsen kvalificerer dig til at kunne analysere, designe og implementere ikt-støttede læreprocesser i skiftende kontekster gennem udvikling af teoretiske, analytiske, metodiske og designmæssige kompetencer.

Uddannelsen sigter imod at uddanne:

 • Undervisere, der kan integrere ikt i læreprocesser
 • Planlæggere, der kan tilrettelægge implementering af ikt i uddannelser
 • Uddannelsesledere med ansvar for implementering af ikt i forbindelse med udviklingen af menneskelige ressourcer i organisationer og virksomheder
 • Softwareudviklere, der kan integrere læringsaspektet i forbindelse med design og udvikling af ikt-produkter og læringsomgivelser.

Gennem uddannelsen har du derfor mulighed for at erhverve dig kompetence til at arbejde problemorienteret i kollaborative processer, samt selvstændigt at kunne igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for ikt-baserede læreprocesser, og ikt og interaktionsdesign, ikt og organisatoriske læreprocesser samt ikt og didaktisk design.

Overvejer du en Master i IKT og Læring?

MIL henvender sig til dig, uanset om du arbejder inden for undervisning, design, HR, biblioteker, forsvaret eller sygepleje, eller om du arbejder inden for det private eller det offentlige.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at det er muligt at varetage et job og have et familieliv ved siden af.
Der er flere måder at læse Master i ikt og læring på, bl.a. som:

 • Deltidsstuderende på to år
 • Kombination af enkeltmoduler, hvor man i princippet kan tage uddannelsens moduler henover 6 år.
 • Del af en fleksibel master   
 • Enkeltmodulstuderende, hvor alle kernemoduler og valgmoduler kan læses enkeltvis og ikke nødvendigvis med målet om at have en komplet master-uddannelse, når man er færdig.

Indhold på uddannelsen

Master i ikt og læring består af fire kernemoduler, tre valgmoduler, et 1. års projekt og det afsluttende masterprojekt. Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Master i ikt og læring kan følges som deltidsstuderende over 2 år. Alle undervisningsmoduler kan dog også følges som selvstændige aktiviteter som enkeltmodulstuderende – det er en god måde at få ny viden og kompetencer inden for et område.

Undervisningen foregår i Aalborg, Aarhus, København og Roskilde.

Målgruppe

MIL henvender sig til dig, uanset om du arbejder inden for undervisning, design, HR, biblioteker, forsvaret eller sygepleje, eller om du arbejder inden for det private eller det offentlige.

Adgangskrav

For at kunne optages på uddannelsen, skal du som minimum have en af følgende uddannelsesbaggrunde:

 • Relevant uddannelse på mindst BA-niveau inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
 • Relevant uddannelse som professionsbachelor – eller en mellemlang videregående uddannelse til fx lærer, fysio- eller ergoterapeut, sygeplejerske eller pædagog
 • En relevant diplomuddannelse

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Uddannelsesforløbet er i sig selv en levendegørelse af, hvordan viden kan opbygges gennem design af virtuelle læreprocesser. Der er tale om en unik læreproces, hvor teori og praksis kobles i selve læringsforløbet. Dette sker i en vekselvirkning mellem individuel læring og collaborative læreprocesser i virtuelle rum og i face-to-face- situationer.

Uddannelsen udbydes af it-Vest institutionerne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, CBS og Roskilde Universitet.

Indbygget fleksibilitet

Som masteruddannelse ved vi, at vores studerende oftest sidder med et fuldtidsjob og et familieliv, som skal hænge sammen med deltagelse på en masteruddannelse. Der kan være perioder i arbejds- og familielivet, hvor det er nødvendigt at holde en pause eller tage lidt af arbejdspresset. Du har derfor mulighed for at følge MIL både som deltids-, fuldtids- og enkeltmodulstuderende – alt efter hvordan det passer dig.

Vores studerende vælger derfor typisk enten at være deltidsstuderende og fuldføre uddannelsen på 2 år eller gennemføre uddannelsen som enkeltmodulstuderende, hvor uddannelsen tages i mindre bidder, fordelt over flere år, dog maks. 6 år fra dato for optagelse.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø


Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i IKT og Læring, MIL

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: