Socialformidler uddannelsen

Uddan dig til at udføre socialt arbejde

Drømmer du om at uddanne dig indenfor det sociale område og varetage socialt arbejde i offentlige og private virksomheder?
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Socialformidler uddannelsen 

Brænder du for at lave socialt arbejde, hvad enten det er i kommuner, institutioner eller private virksomheder? Så er socialformidler uddannelsen lige noget for dig! Her får du indblik i hvordan man planlægger arbejdsaktiviteterne og ikke mindst selve udførelsen af social arbejde. Du vil lære at løse udvalgte problemstillingen du vil blive mødt indenfor arbejdsmarked og beskæftigelse. 

Du lærer om  planlægningen og udførelsen af social arbejde. Uddannelsen kan blandt andet give dig job i kommuner, pensionskasser og private hjælpeorganisationer. 

Socialformidler uddannelsen

Hvad laver en socialformidler? 

Som socialformidler laver du socialt arbejde, og varetager en lang række opgaver såsom sagsbehandler i et jobcenter eller en socialforvaltning. Du kan også arbejde som mentor, vejleder eller udvikler inden for socialt arbejde. Det er altså for dig der ønsker at arbejde med sociale problemer og mennesker i udsatte positioner.

Som socialformidler kommer du til at samarbejde med mange forskellige mennesker og professioner. Og med uddannelsen som socialformidler  styrker du dine personlige og faglige kompetencer, så du tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde. 

Socialformidler uddannelsen er altså målrettet dig, der allerede har relevant erfaring bag dig, og ønsker en videreuddannelse og opkvalificering af faglige kompetencer, hvor du opnår et teoretisk niveau, der gør at du opnår et diplomniveau. 

Hvad lærer man på socialformidler uddannelsen?

I løbet af uddannelsen vil du stifte bekendskab med emner der vedrører arbejde indenfor det sociale område, i form af teorier om sociale problemer. Derudover vil du få masser af viden indenfor socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab. Jura vil blandt andet give dig indsigt i juridiske bindinger, etik og værdier indenfor social arbejde.

Udover det teoretiske grundlag, så vil uddannelsen også give dig metodiske værktøjer du kan bruge i praksis. Du får værktøjerne til at koordinere arbejdet mellem faggrupper og vil du blive undervist i at dokumentere og evaluere dit eget arbejde. 

Hvordan er opbygningen af socialformidler uddannelsen?

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler og ét valgfrit modul. Her kan du se en oversigt over fagene:

Obligatoriske moduler:

 • Valg og anvendelse af teori (10 ECTS)
 • Metodiske valg i praksis (10 ECTS)
 • Organisering, samarebjde, økonomi og retlige rammer omkring socialt arbejde (10 ECTS)
 • Socialarbejderens deltagelse i udvikling af og produktion af viden til det sociale arbejde (5 ECTS)

Valgfrit modul:

 • Udsatte børn og unge (10 ECTS)
 • Beskæftigelse (10 ECTS)
 • Voksne udsatte og personer med handicap (10 ECTS)
 • Integration og minoritetsforhold (10 ECTS)
 • Alderdom og pension (10 ECTS)

Derudover slutter uddannelsen af med et afgangsprojekt. 

Hvad er optagelseskravene på en socialformidler uddannelse?

For at blive optaget på socialformidler diplomuddannelsen skal du opfylde én af følgende krav:

 • Kommunomuddannelsen på WU-niveau samt minimum 1 relevant valgfag indenfor socialt arbejde
 • Akademiuddannelse i socialt arbejde
 • Anden relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en mellemlang uddannelse
 • En relevant videregående voksenuddannelse 
 • En realkompetence

Derudover skal man have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. 

Hvor lang tid tager socialformidler uddannelsen?

Uddannelsen tager som regel 2,5 år som deltidsstudie, men kan også gennemføres på 1 år som fuldtidsstudie. Dog skal uddannelsen gennemføres indenfor 3 år og giver dig i alt 60 ECTS point. 

Hvad koster socialformidler uddannelsen og hvor kan man tage den?

Socialformidler uddannelsen koster mellem 60.000-75.000 kr. hvor prisen variere af hvilket og hvor mange moduler man vælger i uddannelsesforløbet. Der kan kun søges voksenuddannelsesstøtte i særlige tilfælde. Uddannelsen kan kun tages i København. 

Hvad er fremtidsmulighederne med en uddannelse i socialformidling?

Størstedelen af nyuddannede i socialformidling får arbejde indenfor offentlig administration i socialvæsenet eller på jobcentre. Derudover kan man ende med at arbejde i daginstitutioner, plejehjem, hospitaler, lægeklinikker og kriminalforsorgen. 

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste