Viser 1-9 af 9
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9

Tag en HD supply chain management

Som en del af din HD-uddannelse kan du på 2. del vælge din specialisering. Med en HD supply chain management får du redskaber og kompetencer, der udvikler dine strategiske og operationelle viden, og gør det muligt for dig at skabe værdiskabende processer i virksomheden.

Supply Chain Management bliver i stigende grad et konkurrenceparameter for virksomheder på linje med det at udbyde produkter og serviceydelser. Vær med til at skabe konkurrencemæssige fordele gennem tiltag der øger omsætningen og reducerer omkostningerne i virksomheden.

På HD supply chain management lærer du at tænke i helheder, også på tværs af traditionelle funktioner. Derfor henvender HD supply chain management sig oså til nuværende og kommende ledere med tværgående drifts- og udviklingsopgaver inden for logistik, indkøb, produktion, planlægning, lager og distribution. Derudover er specialet også for dig, der er indkøber, shipping-medarbejder, speditør, logistikkoordinator eller ansat i en SCM-funktion og søger nye udfordringer på jobbet.

Hvad er Supply Chain Management (SCM)?

SCM er aktiv ledelse af supply chains, for at aktivere og maximere værdien kunden opnår. Supply chains dækker alt fra produktudvikling, indkøb, produktion og logistik samt de informationssystemer, der er nødvendige for at koordinere disse aktiviteter.

Supply Chain Management er baseret på to hovedideer:

  1. Den første er, at næsten hvert produkt, der når en slutbruger, repræsenterer den kumulative indsats fra flere organisationer. Disse organisationer henvises til kollektivt, som forsyningskæden (supply chain).

  2. Den anden idé er, at selvom forsyningskæderne har eksisteret i lang tid, har de fleste organisationer kun været opmærksom på hvad der skete inden for deres egne "fire vægge." Få virksomheder har forstået og styret hele kæden af aktiviteter, fra start til slutbruger. Det betyder resultater der er uensartet og ofte ineffektive forsyningskæder.

Ved at tage et ”forsyningskædeperspektiv” fremfor et ”virksomhedsperspektiv”, muliggør det at fremtidens ledere kan overveje konsekvenserne af deres beslutningstagning - hele vejen fra råmaterialekstraktion, over produktion, grossistforretning, til detailhandel og slutforbrug.

Virksomheder som Apple, Procter & Gamble, Amazon, Novo Nordisk, Lego, and Maersk har alle bygget deres business model på denne tankegang. Alle er de førende virksomheder i deres felt, som har valgt et fokus på deres kerneaktiviteter og outsourcede ikke-kerneaktiviteter. De er blevet ekspterter, internt ved at fjerne silo-tankegangen der separerede økonomi, produktudvikling, marketing, logistik og salg, og eksternt ved at orkestrere end-to-end værdiskabelse. Det er netop det, supply chain management handler om.

Hvad handler HD Supply Chain Management om?

Med en HD 2.del i Supply Chain Management bliver du rustet til en karriere hvor udvikling og optimering af globale og nationale værdikæder er et krav. Uddannelsen er anden delen af HD, og tager 2 år at gennemføre.

De to første semestre får du viden og kompetencer i at analysere og optimere processer, lærer om teorier og konkrete ledelsesværktøjer, lære koblingen mellem virksomhedens strategi og supply chain management mv.

Du kommer bl.a. til at have fag med foks på at:

  • kortlægge processer
  • udarbejde strategier for virksomheders værdikæder
  • designe og udvikle virksomheders produktionssystemer og processer (services/produkter)
  • gennemføre værdikæde- og LEAN-analyser
  • designe målstyringssystemer
  • designe og koordinere virksomhedens distribution og supply chain

Herefter har du to andre semestre, hvor du specialisere dig gennem valgfag og dit afgangsprojekt. HD supply chain management sætter dig i stand til at lede, udvikle og formidle funktioner i alle typer af proces- og reaktionsdrevne virksomheder.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen