Viser 1-2 af 2
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2

Tag en HD. 2 del i Innovation Management og bliv overrasket over dine muligheder

Innovation Management tager for givet, at innovation befinder sig på alle lag, i alle afdelinger, af en moderne virksomhed. Innovation er ikke længere noget, der sker langt væk i R&D afdelingen. Du lærer bl.a. om produkt-livscyklusser, time-to-market, creative destruction. 

Går du med overvejelser om at styrke dine faglige kompetencer, så du kan tage et karrierespring eller et jobskifte? Så er en HD.2 del uddannelse måske noget for dig. Når du har afsluttet din HD.1 del uddannelse, kan du søge ind på HD.2 delen hvor du bl.a kan specialisere dig indenfor netop ‘Innovation Management’ som bl.a. berører de ovenfornævnte områder. Her er fokus primært på innovation som et element i forretning og konkurrence. Følgende spørgsmål søges besvaret undervejs i uddannelsen: Hvilke organisationer skaber innovation, og hvem tjener penge på det? Hvorfor fejler de fleste innovative iværksættere?

Innovation Management

Denne uddannelse fokuserer på tværfagligheden i innovationsledelse ved at inkludere områder som strategi, ledelse, marketing og finansiering og netværk som indhold. Innovation Management uddannelsen er designet i tæt samarbejde med industrieksperter fra forskellige brancher netop for at sikre, at den så vidt muligt opfylder idéen om at bred i faglighed. 

Efter endt HD. 2 del uddannelse i Innovation Management er du i stand til at, ud fra et forretningsmæssigt perspektiv facilitere innovation på flere niveauer i din virksomhed. Som HD.2 del studerende er du oftest i fuldtidsarbejde ved siden af studiet, hvilket gør det nemmere at afprøve teorien i virkeligheden. HD.2 del uddannelsen udbydes på flere af landets universiteter, heriblandt Copenhagen Business School. 

Hvilke kompetencer får du med en HD.2 del i Innovation Management?

Følgende er blandt den viden og de kompetencer du opnår efter endt uddannelse: 

  • Forstå muligheder og udfordringer ved innovation

  • Facilitere innovation fra et forretningsmæssigt perspektiv på forskellige niveauer 

  • Oversætte innovationsteorier, koncepter og værktøjer til succesfulde innovationspraksisser i organisationen

  • Håndtere nye former for innovative praksisser, der er mere åbne, samarbejdende, distribuerede eller demokratiserede end traditionelle

  • Udvikle en innovationsstrategi og lede medarbejdere/teammedlemmer til at innovere langs den fastlagte strategiske orientering

  • Styre innovationsprojekter langs hele processen fra idé til implementering

  • Anvende teknikker, hvorigennem innovation finansieres og kontrolleres på en måde, der øger værdien for organisationer

  • Udvikle en innovativ tankegang og forstå de faktorer, der påvirker succesfuld og fejlslagen innovation

Hvordan gavner uddannelsen din arbejdsgiver?

  • Uddannelsen er et praksisbaseret studie, hvor din arbejdsgivers organisation kan inddrages og diskuteres som en business case, hvilket gør studiet særligt relevant for dit daglige arbejde
  • Din arbejdsgiver får en medarbejder der forstår at arbejde tværfagligt med innovative tilgange, hvilket er særligt efterspurgt i denne tid

Fremtiden efter endt HD.2 del uddannelse i Innovation Management

Du bliver i stand til at arbejde i organisationer, både i den private og offentlige sektor, hvor der er behov for at forstå, hvordan innovationsledelse kan implementeres i praksis, og hvordan der kan skabes og implementeres innovation som en almen del af organisationen.  

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen