Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Bliv ekspert i forvaltningsret

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem borgere og myndighederne. Med et kursus i forvaltningsret bliver du klædt på til at kunne foretage korrekt sagsbehandling indenfor det offentlige. Du bliver således bekendt med nogle af de bærende principper heri såsom:

  • Hjemmelskravet eller legalitetsprincippet
  • God forvaltningsskik
  • Officialmaksimen eller sagsoplysningsprincippet
  • Inhabilitet
  • Magtfordrejningsprincippet
  • Aktindsigt
  • Partshøring
  • Tavshedspligt
  • Proportionalitetsgrundsætningen

Det lærer du på et kursus i forvaltningsret

På et kursus i forvaltningsret bliver du indført i principperne for sagsbehandling i det offentlige, ligesom du får en række redskaber indenfor forvaltningsret.

Du vil typisk blive indført i de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor. Pensum vil strække sig fra forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling til begreber som god forvaltningsskik, ændringer i den nye offentlighedslov og forvaltningsloven.

bliv ekspert i forvaltningsret

Du kan tage et kursus i forvaltningsret

Et kursus i forvaltningsret henvender sig til alle typer af medarbejdere, der har brug for at udbygge deres kompetencer inden for korrekt sagsbehandling indenfor det offentlige.

Derfor skal du tage et kursus i forvaltningsret

Med et kursus i forvaltningsret bliver du klædt på til at kunne forstå hovedprincipperne i offentlig forvaltning. Du lærer derfor at kunne indgå i arbejdet med sagsbehandling og får de juridiske kompetencer til at kunne træffe de rette afgørelser og spotte eventuelle faldgrupper i sagsbehandlingsprocessen.

Sådan er et kursus i forvaltningsret opbygget

Et kursus i forvaltningsret er typisk tilrettelagt som et åbent kursus, der strækker sig over et vist tal undervisningsdage. Antallet af disse, det helt konkrete indhold på kurset og prisen herpå afhænger af den enkelte udbyder, hvorfor du må tjekke med de enkelte kursusudbydere, der giver mening for din situation.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen