Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

Styrk dine engelske sprogkundskaber

Engelsk er det mest udbredte og talte sprog i verden, og i takt med den øgede globalisering er det blevet endnu vigtigere, at vi i et lille land som Danmark er gode til at begå os på engelsk - både mundtligt og skriftligt. Det gælder både, når vi som private rejser eller møder mennesker i internationale sammenhænge, eller når vi professionelt skal samarbejde på tværs af kulturer. 

I Danmark er vi generelt meget gode til engelsk, men det er generelt for sprog, at vi bliver rustne, hvis vi ikke bruger det til hverdag. Derfor kan det være gavnligt og hensigtsmæssigt at tage et kursus i engelsk, hvis du kan mærke, at du trænger til at genopfriske grammatikken, eller du i forbindelse med dit arbejde skal indgå i internationale netværk. 

Engelsk i Odense

Dit udbytte med et kursus i engelsk

På kurser i engelsk vil du både træne grammatik og skriftlig kommunikation, såvel som mundtlig udtale. 

Du vil blandt andet blive i stand til at: 

  • Skrive klart og professionelt på engelsk
  • Undgå de typiske fejl, som vi danskere begår, når vi taler engelsk
  • Målrette kommunikationen specifikt til din målgruppe
  • Kende forskelle mellem Business English og American English
  • Arbejde med forskellige teksttyper og medier
  • Gøre dit budskab klart og overskueligt for modtageren.

Du får desuden massere af praktisk træning, som du kan bruge direkte i din hverdag. Du vil også få konkret feedback, så du finder ud af, hvad du selv kan arbejde videre med efter endt kursus. 

Kurserne har desuden til formål at styrke din selvtillid, når du taler et fremmedsprog. Det skyldes, at de er flere, som undgår situationer, hvor de skal tale et fremmedsprog, fordi de føler sig usikre og er bange for at begå fejl. Det er derfor vigtigt, at du tvinger dig til selv til at tale og bruge dit engelsk på kurserne, så du udfordrer din egen usikkerhed. 

Deltagerprofil

Vi har et bredt udvalg af kurser til forskellige niveauer. Vi udbyder både kurser, der henvender sig til begyndere og mere øvede. 

Generelt retter kurserne sig til dig, der arbejder professionelt med engelsk - både mundtligt og skriftligt - og som ønsker at bygge videre eller genopfriske dine engelske sprogkundskaber. 

Se kursuslisten for at finde det kursus, der passer bedst til det, du søger.

Undervisning på engelskkurser

Undervisningen på kurserne vil generelt være kombineret af tavleundervisning, øvelser, diskussioner og andre praktiske opgaver. Det skyldes, at du bedst lærer et sprog, når du bruger og taler det. 

Nogle kurser kan designes specifikt efter dine eller din virksomheds behov og tilbydes både som enelektioner eller lektioner til grupper og teams. 

Vi udbyder også kurser, der specifikt tager udgangspunkt i telefontræning. Det skyldes, at det kan være svært at tale et fremmedsprog over telefonen, da du ikke kan se din modtager og omvendt, og dermed kan der lettere opstå sproglige misforståelser. Her vil du derfor modtage praktisk undervisning i, hvordan du har en optimal telefonsamtale, lægger beskeder osv. 

Dette kurser henvender sig til dig, der har mange telefonsamtaler med internationale kunder eller medarbejdere på engelsk. 

Cambridge English

Cambridge English er en gren inden for British English og anerkendt blandt universiteter og arbejdsgivere verden over for et højt, akademisk niveau. En bestået eksamen i Cambridge English vil åbne mange døre for dig, hvis du ønsker at læse videre eller arbejde i udlandet. Generelt kan et kursus i Cambridge Engelsk styrke din internationale mobilitet. 

Lyder det som noget for dig? Se vores kursusliste over kurser i Cambridge English her

Finansiering 

Prisen for et engelskkursus afhænger af det enkelte kursus. Du finder information om priser under den specifikke kursusbeskrivelse. 

Generelt er kurserne ikke SU-berettiget og skal finansieres af egenbetaling. Det betyder, at du eller din arbejdsplads skal betale for kurset.  

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen