Efteruddannelse | Din vej til mere faglighed

Med efteruddannelse får du opdateret dine færdigheder

Efteruddannelse er en god måde at sikre en udvikling i din faglighed på. Derudover kan efteruddannelse skabe nye muligheder i dit arbejdsliv. 
Viser 1-20 af 350
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 350
1
2
3
4
...
18

Efteruddannelse - Din vej til faglig udvikling og nye udfordringer 

Transportbranchen er et område under rivende udvikling grundet faktorer som den stigende efterspørgsel samt den teknologiske udvikling. Transportbranchen er med til at skabe et stærkt fundament for erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne, hvorfor der fokusere meget på branchen og dennes vækst. Hertil, ændrer arbejdsmarkedet sig også, hvorfor der gælder nye krav for at være en attraktiv medarbejder. En af måderne hvorpå du arbejde hen imod at blive en attraktiv medarbejder i transportbranchen, i dag og i fremtiden, er ved at efteruddanne dig. 

Her på siden finder du flere forskellige muligheder for at efteruddanne dig indenfor netop din retning i transport branchen. Helt overordnet kan du finde efteruddannelse indenfor områder som bl.a. erhvervsmæssig godstransport i varebil. Herunder lastsikring, miljørigtig transport med forskellige godstyper og kørsel med trailer mv. Derudover kan du også finde kurser der tilegner dig viden omkring de nyeste regler inden for chaufføropgaver og den seneste viden omkring lastsikring. Til sidst får du et unikt og stort kendskab til transportbranchen samt udviklingen af denne og ikke mindst hvad denne udvikling får af betydning for dig og dine muligheder indenfor området. 

Dine muligheder er altså endeløse og du får med en efteruddannelse som ovenstående den senest opdaterede viden omkring netop dit arbejdsområde. Uanset om du er varebilschauffører, godschauffør, lastbilschauffør eller buschauffør, kan du med sikkerhed finde det helt rigtige form for kursus for dig her på siden.

Dit udbytte af efteruddannelseskurser

Følgende er en generel oversigt over dit udbytte ved gennemførelse af et efteruddannelserne på siden: 

 • Kan føre sit køretøj hensynsfuldt og økonomisk
 • Kan køre sikkert i trafikken
 • Kan optræde hensigtsmæssigt ved uheld og ulykker
 • Kender reglerne der henhører til chaufførfaget
 • Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid
 • Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for godsbranchen
 • Hjerte - Lunge - Redning
 • Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
 • Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
 • Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper
 • Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering
 • Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
 • Sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici
 • Førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører

Typiske titler på fagene du oftest vil møde under ovenstående slags kurser er bl.a. "Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører", "Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør" eller "EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del". Efter endt efteruddannelse får du naturligvis udstedt certifikater som fungerer som dit opkvalificeringsbevis.

Med en efteruddannelse er du sikret de nødvendige kvalifikationer til både at være opdateret på det seneste nye, hvad angår regler og viden indenfor dit område, men også garanteret en faglig udvikling undervejs i dit arbejdsliv. Samtidigt er transportbranchen præget af flere lovmæssige krav omkring efteruddannelse, hvorfor du i nogle tilfælde ikke kan undgå at skulle tage kurser for at kunne passe dit arbejde.  

Bliv en mere attraktiv og værdifuld medarbejder

Transportbranchen er i vækst, og derfor efterspørges der arbejdskraft i hele Danmark samt erfaring og ekspertise, der ofte kræver en specifik transport uddannelse. Med efteruddannelse stiller du dig selv lidt bedre og er dermed tættere på en varieret og spændende karriere indenfor branchen. Hermed bliver du også mere attraktiv som medarbejder samt mere modstands- og tilpasningsdygtig i transportbranchen med fokus på fortsat at holde erhvervslivets produktivitet og konkurrenceevne oppe.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen