AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

EU Efteruddannelse stykgods-/distributionschauff.

ZBC, i Slagelse
Længde
5 dage
Pris
640 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
5 dage
Pris
640 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

stykgods-/distributionschauff.

EU Efteruddannelse stykgods-/distributionschauff.

Dette kursus består af 3 fag med hvert sit sigte:

48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring

 • Du får genopfrisket korrekt styre- og bremseteknik ved vanskelige og pludselige opståede situationer
 • Du får genopfrisket kørselsmetoder på tør bane, fx slalom- og bremseøvelser
 • Du får genopfrisket kørselsmetoder på glat bane, fx bremse- og undvigeøvelser, samt glatbakke med gearskifte

48611 - Ajourføring for stykgods- og distributionschauffører

 • Du får seneste viden om regler og standarder, der relaterer sig til forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel
 • Du får seneste viden inden for klargøring og kontrol af køretøj
 • Du får seneste viden om emballageafmærkning og håndtering af relevante transportdokumenter
 • Du får genfrisket din viden om ergonomi, så du kan forebygge skader i muskler og led

48660 - EU Efteruddannelse for godschauffører

 • Du får den lovpligtige efteruddannelse, som den professionelle chauffør skal gennemføre
 • Du får seneste viden om færdselsregler
 • Du får opdateret dit kendskab til regler om køre- og hviletid
 • Du får genopfriske din viden om førstehjælp ved hjertestop

Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve
• Forbehold og procedure ved beskadiget gods
• Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
• Sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog
• Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Lastsikring af stykgods efter gældende regler
• Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Målgruppe

Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Pris

AMU-målgruppe: DKK 640,00

Ikke AMU-målgruppe, fremmøde: DKK 7.158,75

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om EU Efteruddannelse stykgods-/distributionschauff.
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted

ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte og adresser i Slagelse, Ringsted, Køge, Roskilde, København, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Vordingborg. Vi har Danmarks bredeste udbud af erhvervsuddannelser samt HHX, HTX og 10. klasse. Dertil kommer et stort udvalg af...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret