Viser 1-7 af 7
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-7 af 7

familieterapi

Tag en diplomuddannelse i Familieterapi - En erhvervsrettet videregående uddannelse

Med en diplomuddannelse i familieterapi får du et hav et nye kompetencer. Du bliver bl.a. præsenteret for metoder og teorier inden for familiesamtaler, ligesom du bliver sat ind i system- og relationsorienteret dialogbaseret arbejde med både børn, unge og voksne i familier. En stor del af uddannelsen handler om samtalen og den åbne dialog, hvorfor du også rustes til at lede og planlægge samtaleforløb med både familier, par og enkeltpersoner, samt de involverede parter, som familien eventuelt skulle være i kontakt med. Her lægges der især vægt på at du lærer at kunne respektere familiens/barnets position, hvorfor uddannelsen lærer dig at fokusere på og reflektere over dine egne værdier, meninger og holdninger, i relation til arbejdet med familier og deres problematikker. Uddannelsen består både af af teori og praksis.

Hvem henvender diplomuddannelsen i Familieterapi sig til? 

Diplomuddannelse i Familieterapi henvender sig bl.a. til pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sundhedspersonale og lærere, som har et ønske om at blive klædt på til at arbejde med relationelle problematikker og indbyrdes udfordringer i familier. En forudsætning for optagelse på uddannelsen er, at du i forvejen har en faglig relevant uddannelse og har mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Hvad er en diplomuddannelse? 

En diplomuddannelse henvender sig til voksne der er i arbejde, som ønsker at tage en deltidsuddannelse ved siden af. En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på bachelorniveau, som er oplagt for dig der i forvejen har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, fx en akademiuddannelse. 

En diplomuddannelse giver dig mulighed for at dygtiggøre dig inden for et bestemt felt eller område, uden at det tidsmæssigt overlapper med dit nuværende arbejde. Det er dog ikke et krav at en diplomuddannelse læses på deltid, der er nemlig mulighed for at sammensætte uddannelsen som et fuldtidsstudie, hvis du ønsker en kortere uddannelsesperiode. 

Opbygning og tidshorisont

Diplomuddannelsenn i Familieterapi et en fleksibel deltidsuddannelse, som kan sturktureres så den passer ind i dit skema. Uddannelsen kan dog max forløbe over tre år, og forløbet svarer til et års fuldstidsstudium. Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, samt et udvalgt af valgfrie moduler. Hvert modul afsluttes med en prøve eller en eksamen, som bedømmes ud fra karakterskalaen i dem gældende karakterbekendtgørelse.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier