Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

Styrk dine kompetencer med en Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis er for dig, som ønsker at kvalificere dig til at undersøge og arbejde med problemer i familier, specialpædagogisk praksis og andre kontekster, hvor det relationelle og samtalerne om relationer er i fokus. 

Dit udbytte af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis 

Gennem uddannelsen arbejder du med:

 • Teorier og metoder i familieterapi og relationel praksis
 • Indsigt i egne værdier og holdninger af betydning for udøvelsen af familieterapeutiske opgaver
 • Færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner eller netværk ud fra system- og relationsorienterede metoder
 • Systemiske, narrative og løsningsorienterede tilgange

Indhold på diplomuddannelsen

Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis omfatter 60 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt med obligatoriske moduler og valgmoduler (tre obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsproejkt), der er opdelt i ugemoduler og forløber over 2,5 år.

Det forventes, at de studerende følger hele uddannelsen, hvorved det, i tilmeldingen til modulet Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis, kan afkrydses at hele uddannelsen ønskes.Det vil dog være muligt kun at tilmelde sig enkelte moduler, såfremt der er plads på holdet.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

 • Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis(10 ECTS) 
 • Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis(10 ECTS) 
 • Reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis(10 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

 • Valgfrit modul fra diplomuddannelse i familieterapi eller øvrige diplomuddannelser (5 ECTS) 
 • Valgfrit modul fra diplomuddannelse i familieterapi eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt for diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis. 

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Vejle

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at kvalificere sig til arbejdet som familieterapeut, eller som på anden måde arbejder med udsatte familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

For at blive optaget skal du have en videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring fra dit fag.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på diplomuddannelsen i Familieterapi består af 15 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet skal udarbejdes som en skriftlig opgave, som udformes enten individuelt eller i en gruppe. Opgaven tager udgangspunkt i den studerendes erfaringer med studiets teorier i praksis. Valg af opgavetema og teorigrundlag skal være relevant inden for uddannelsens fagområde og indeholde faglige elementer fra de tidligere moduler. Udbydende institution skal godkende opgavetema.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret