Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Bliv mentor for unge

Bliv mentor og udgør en vigtig rolle i unges liv

Er du passioneret om at hjælpe mennesker? Vågner du op med lysten til at gøre en forskel og har du indsigt og viden indenfor det sociale område? 

At være mentor indebærer mange forskellige kompetencer og ikke mindst en god forståelse for den enkeltes behov. Der findes ikke én måde at være mentor på, men derimod flere måder at være den rette merntor på, for den enkelte. Lyder det som en spændende rolle og som noget for dig? Så kan du med fordel læse videre her for at høre mere om de forskellige muligheder der eksisterer indenfor mentorfaget. 

Hvordan bliver jeg mentor?

Som tidligere nævnt, findes der forskellige typer af mentorer, hvorfor der også er forskellige måder hvorpå man kan blive mentor på. Du kan både være frivillig mentor og så kan du også uddanne dig til rollen, både via offentlige og private uddannelser. Til sidst er det vigtigt at huske på, at flere veje fører til Rom og særligt indenfor mentorfaget da det ikke er en beskyttet titel.

Hermed kan flere uddannelses- og erhvervsbaggrunde give dig mulighed for at være mentor og din titel kan tilmed også hedde noget andet end 'mentor' eftersom det er et stort område der dækker flere arbejdsfunktioner. Her på siden kan du læse mere om de forskellige veje og muligheder der er at vælge imellem for at blive mentor. 

Hvilke typer af mentoruddannelser er der? 

Som tidligere nævnt findes der mange forskellige typer af uddannelser og veje at gå indenfor mentorfaget. Her på siden finder du en oversigt over kurser du kan tage med henblik på at varetage en rolle som mentor, særligt for unge. Et eksempel er 'Den sociale diplomuddannelse i Børn og unge', udbudt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Her er fokus på at kvalificeres til at kunne varetage komplekse og specialiserede funktioner. Herudover opnåes der kompetencer til at håndtere udviklingsorienterede opgaver med børn og unge. 

Dit udbytte af arbejdet som mentor

  • Et varieret og meningsfyldt arbejde
  • Et arbejde hvor du oplever en høj grad af indflydelse 
  • Gode udviklingsmuligheder, for dig selv og din mentee
  • Du påtager dig udfordrende opgaver med stort ansvar
  • Du bliver inspireret – fagligt såvel som personligt
  • Du får styrket dine dialogiske kompetencer
  • Du får indsigt i nye fagområder og opnår nye kompetencer
  • Din egen viden og erfaring bliver udfordret 
  • Dit netværk udvikles med nye og anderledes relationer i den yngre generation 
  • I forlængelse af ovenstående, holder du dig også ajour med, hvad der sker i andre generationer

En kursus og lign. indenfor mentorfaget giver dig et bredt spektrum af kompetencer du kan trække på når du står overfor forskellige udfordringer. På kurserne vil du opleve praksisnær og inddragende undervisning, inddragelse af din egen livserfaring og dine professionelle kompetencer samt en løsningsorienteret tilgang i arbejdet med mennesker. 

Kom i gang!

Som mentor kan du altså dele din erfaring, din viden og dine tanker fra arbejdslivet med en mindre erfaren person. Du kan på den måde bidrage til faglig og personlig udvikling - både for mentee, men i høj grad også for dig selv. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen