Den grundlæggende projektlederuddannelse

Byg på dine kompetencer med et amukursus

Arbejder du i projekter, er du projektleder, eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid? Vil du øge din viden om projektledelse? Så er den grundlæggende projektlederuddannelse et oplagt valg for dig!
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

På denne uddannelse lærer du, hvad god projektledelse er, og du får træning i forskellige projektstyringsmetoder. 

Målgruppen er primært personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs-uddannelsesniveau og uden ledelsesteoretisk baggrund

Indhold på projektlederuddannelsen

I løbet af uddannelsen arbejder vi med følgende spørgsmål:

  • Hvordan styrer du et projekt til succes – og hvordan undgår du faldgruber i de forskellige projektfaser?
  • Hvad er god projektledelse? Og hvordan bliver du en god projektleder?
  • Hvad indebærer projektlederrollen fra start til slut?
  • Hvordan vælger du den rigtige projektstyringsmodel?
  • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt, og sammensætte og udvikle en projektgruppe?
  • Hvordan udarbejdes en projektplan med aktivitetsoversigt, ressourceoversigt og tidsplan?

Opbygning af den grundlæggende projektlederuddannelse

Uddannelsen er opbygget af fire moduler af 2-3 dages varighed – i alt 9 dage fordelt over 3-4 måneder – samt hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis.

Hvert modul indledes med tilbageblik på foregående modul samt en fælles og/eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaven.

Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler:

  • Projektstart
  • Teamudvikling og ledelse
  • Projektgennemførelse
  • Projektafslutning og læring

En AMU-lederuddannelse

Den grundlæggende projektlederuddannelse er udformet på baggrund af AMU-lederkurserne; Lederens projektplanlægning, Projektledelse og Ledelse af forandringsprocesser. Du kan også tage disse kurser enkeltvis, eller kombinere dem med kurser fra andre fagområder.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen