Finansiér din efteruddannelse, hvis du er privat ansat m. overenskomst

Er du omfattet af en overenskomst, kan du søge om økonomisk tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn i flere kompetenceudviklingsfonde. Find mere info her. 

Er du omfattet af en overenskomst, kan du søge om økonomisk tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn i flere kompetenceudviklingsfonde. Find mere info her. 

Som privat ansat med en overenskomst har du ret til at søge økonomisk tilskud til efter- og videreuddannelse. Hvor mange penge du kan søge, og til hvilke typer kurser, handler om, hvad aftalen er i lige netop din overenskomst. Et godt sted at starte er derfor at tage fat i din leder, TR, fagforening eller brancheforening. 

Har du ingen overenskomst? Så kig her.

Hvad er en kompetenceudviklingsfond? 

En kompetenceudviklingsfond er en fond tilknyttet en overenskomst. Din overenskomst definerer således, hvilken kompetencefond du skal ansøge om refusion. Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest finder ud af, hvilken overenskomst du er omfattet af, da betingelserne typisk varierer på tværs af overenskomster og kompetencefonde. 

Med en kompetencefond har du mulighed for at ansøge om støtte til en efteruddannelse, som er selvvalgt. Det kan enten være støtte til hele eller dele af udgifterne til kurset samt løntab. Du skal have lov af din leder til at søge både uddannelse og støtte, da de skal skrive under på uddannelsen, og du skal først ansøge om støtte fra kompetencefonden efter, du har tilmeldt dig din uddannelse. 

Hvordan ansøger du om refusion? 

Når du har fundet din kompetencefond og den efteruddannelse, du gerne vil på, finder du ofte procedureren for at ansøge på fondens hjemmeside. Husk at være i god tid før kursusopstart - der er ofte op til 10-14 dages sagsbehandlingstid. 

Husk også at aftale med din arbejdsgiver, både hvilken uddannelse eller kursus du gerne vil tage samt hvornår. Derefter skal du have udfyldt et ansøgningsskema, som din arbejdsgiver også skal underskrive, før det sendes ind. 

Oftest skal du have følgende oplysninger klar, når du skal ansøge: 

 • Virksomhedens navn eller CVR-nr.
 • Navn på din nærmeste chef
 • Overenskomsten, du er omfattet af
 • Din seneste lønseddel
 • Navn på kursusudbyder og titel på kursus
 • Udgifter til kursusmaterialer
 • Kursets varighed
 • Dato for første og sidste kursusdag
 • Antal kursusdage
 • KM-afstand til kursusstedet


Kompetencefonde til privat ansatte med en overenskomst

Herunder har vi prøvet at samle en lang række kompetencefonde, som er tilknyttet diverse overenskomster. Det er langt fra alle fonde, så hvis du ikke finder én der passer dig, så ring eller søg på din fagforenings hjemmeside. 


IKUF - Industriens Kompetenceudviklingsfond

IKUF yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Industriens Overenskomst
 • Industriens Funktionæroverenskomst
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for Ørsteds offshore-medarbejdere
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF
 • Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

IKUF - Industriens Kompetenceudviklingsfond


Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Dansk Byggeri og 3F
 • Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund
 • Dansk Byggeri og Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Dansk Byggeri og Dansk Metal.

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond


Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden)

HTSK-fonden yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • DI og 3F-Transport
 • Metal-Transport Overenskomsten mellem DIO-I (ATL, ATV, AKT, JA og ATD) og Dansk Metal
 • Overenskomsten for Faglærte mellem DIO-II og Dansk Metal og Dansk El-forbund.

HTSK-fonden


Kompetencefonden mellem DI og HK

Kompetencefonden mellem DI og HK yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem: 

 • DI og HK/Privat
 • DI og HK Handel 

Kompetencefonden mellem DI og HK


Alarm- og Elektrikeroverenskomstens kompetencefond

Alarm- og Elektrikeroverenskomstens kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Alarm- og Elektrikeroverenskomsten

Alarm- og Elektrikeroverenskomstens kompetencefond


Benzin- og Oliebranchens kompetencefond

Benzin- og Oliebranchens kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Benzin- og Oliebranchens overenskomst

Benzin- og Oliebranchens kompetencefond


Elbranchens kompetenceudviklingsfond

Elbranchens kompetenceudviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Elektrikeroverenskomsten
 • El-fagets Funktionæroverenskomst aftalt mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne.

Elbranchens kompetenceudviklingsfond


FADVIGs kompetencefond

FADVIGs kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Ansatte på Thule Air Base, som er ansat under overenskomsten imellem FADVIG og BAT-Kartellet (Dansk El-Forbund).

FADVIGs kompetencefond


Faglærteoverenskomstens kompetencefond

Faglærteoverenskomstens kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Faglærteoverenskomsten

Faglærteoverenskomstens kompetencefond


Kompetencefond under Kooperationen

Kompetencefond under Kooperationen yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Kooperationen og Teknisk Landsforbunden

 • Kooperationen og HK Privat

Kompetencefond under Kooperationen


Mejeribrugets Uddannelsesfond - MUF

Mejeribrugets Uddannelsesfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Mejeribranchens Fællesoverenskomst
 • Mejeribranchens Funktionæroverenskomst
 • Mejeribranchens Håndværkeroverenskomst

Mejeribrugets Uddannelsesfond


Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF)

Servicebranchens Udviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Serviceoverenskomsten mellem DI (SBA) og 3F Privat Service.

Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF)


Kompetenceudviklingsfonden knyttet til Kantineoverenskomsten

Kompetenceudviklingsfonden knyttet til Kantineoverenskomsten yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Kantineoverenskomsten mellem DI og 3F Privat Service.

Kompetenceudviklingsfonden knyttet til Kantineoverenskomsten


Ejendoms- og tilsynsfunktionærernes kompetenceudviklingsfond

Ejendoms- og tilsynsfunktionærernes kompetenceudviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Overenskomsten mellem DIO-II (SBA) og Serviceforbundet (ESL)

Ejendoms- og tilsynsfunktionærernes kompetenceudviklingsfond


Vaskeribranchens Uddannelsesfond

Vaskeribranchens Uddannelsesfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Overenskomsten mellem DIO-II (ADV) og 3F Transportgruppen

Vaskeribranchens Uddannelsesfond


Vagt- og Sikkerhedsbranchens Kompetenceudviklingsfond 

Vagt- og Sikkerhedsbranchens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Overenskomsterne mellem DIO-II og Serviceforbundet (VSL)

Vagt- og Sikkerhedsbranchens Kompetenceudviklingsfond


Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond (TMKF)

Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Træets overenskomst
 • Orgeloverenskomsten

Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond


Slagteri og Fødevareindustriens Kompetencefond (SFKF) 

Slagteri og Fødevareindustriens Kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Den fødevarerindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF
 • Overenskomsten for slagterområdet mellem DI og NNF

Slagteri og Fødevareindustriens Kompetencefond


Anlægsgartnerfagets Kompetencefond

Anlægsgartnerfagets Kompetencefond yder tilskud til medarbejdere, der arbejder under disse overenskomster:

 • Under Danske Anlægsgartnere

Anlægsgartnerfagets KompetencefondAnnoncer