VR i erhvervslivet - hvor er teknologien på vej hen?

I denne artikel har vi snakket med VR-ekspert Kathrine Fremming fra virksomheden Khora. Læs mere hvis du vil vide hvad VR kan bruges til og hvordan fremtiden ser ud for teknologien.

VR - hvor er teknologien på vej hen?

I denne artikel har vi snakket med VR-ekspert, Kathrine Fremming fra virksomheden Khora, for at få svar på hvorfor VR og AR hitter i erhvervs- og undervisningssektoren. Læs mere hvis du vil vide hvad VR kan bruges til, og hvordan fremtiden ser ud for teknologien.


Hvor bruger man VR?

VR’s potentialer har vist sig at kunne appliceres i en masse forskellige felter bl.a.:

  • Kunst
  • Kultur
  • Turisme
  • Sundhed
  • Industri
  • Uddannelse

Især sundhedsområdet, og specifikt mental sundhed, er i en opgangsperiode. På kulturområdet foregår der, særligt efter Covid-19, en digital transformation hos mange kulturinstitutioner og museer. De ser i højere grad potentialerne for at skabe digitale værker, genskabe historiske begivenheder eller bygninger til at skabe nærvær, immersion og foretage publikumsudvikling (ramme nye eller yngre målgrupper).Sådan bliver VR brugt i erhvervslivet

I erhvervslivet bliver VR brugt til en del forskellige formål, bl.a. til træning i simulation, hvor medarbejdere kan lære at foretage ”hard skills”. Det bruges altså i en digital sidemandsoplæring af opgaver, som måske er farlige at udføre. Her får den nye medarbejder mulighed for at øve sig på forskellige procedurer i VR, inden de skal ud at udføre opgaven i praksis. Derved har medarbejderen på forhånd fået erfaring med opgaven, og kan tilgå den med øget selvtillid.

Andre eksempler er medarbejdertiltrækning og onboarding. Her vil den nye eller potentielle ansatte blive vist rundt på kontoret, møde kollegaer og få en fornemmelse af arbejdsmiljø, arbejdsopgaver og atmosfæren på kontoret. VR benyttes også i træning af ”soft skills” i erhvervslivet, hvor brugeren får mulighed for at træne præsentationskompetencer eller føre jobsamtaler i VR, inden medarbejderen skal gøre det i virkeligheden.VR i undervisningslokalet

Nogle elever fungerer ikke optimalt ved at arbejde på en computer eller papir, og der giver VR mulighed for at brugeren kan arbejde tredimensionelt frem for todimensionelt. Oplevelsen af rummelighed kan give et nyt perspektiv på problemer og give anledning til at arbejde på nye måder, der kan gøre forståelsen nemmere. I VR kan brugeren blive til hvem som helst, hvor som helst, og i stedet for at lære om et emne ved at læse om det, kan brugeren opleve det in situ.

”VR kan jo det særlige at skabe et fuldstændigt nærvær hos brugeren og omslutte brugeren i et digitalt miljø. ”

 

Fordi eleven kun skal forholde sig til brillernes indhold, giver det mulighed for at transportere ham/hende til et andet miljø, skabe empati, immersion, nærvær og kommunikation. Alt det kan være med til at øge indlæringsevnen.Fremtiden for VR og AR?

I fremtiden vil vi se en sammensmeltning af de to begreber. Virtual Reality og Augmented Reality vil smelte sammen til det der kaldes Mixed Reality. Her vil man kunne se sit eget miljø, præcis som hvis man ingen VR-briller havde på. Så vil man kunne lægge digitale lag ovenpå sin egen virkelighed, og derved vil fysiske og virtuelle objekter eksisterer side om side og interagere med hinanden. 

For eksempel plejer vi at sige, at i fremtiden vil vi kunne få en 10-årig til at reparere en bilmotor, fordi et virtuelt lag kan give de nødvendige instruktioner. AI vil også have en vigtig rolle og vil være med til kuratere vores digitale indhold i brillerne, når vi bevæger os i verden. Vi går fra et fladt informationsbaseret internet, som vi tilgår igennem flatscreen til et oplevelsesbaseret og rummeligt internet, hvor vi kan tilgå virtuelle miljøer og mødes med andre. Det ser man fx også i det der kaldes ”The Metaverse” hos nogen, eller som Khora kalder det: ”det rummelige internet” eller Web 3.0.

I stedet for at gå på Wikipedia og læse om den kinesiske mur, vil vi ”virtuelt” kunne rejse til Den Kinesiske Mur. Vi vil altså se en sammensmeltning mellem den virkelige og digitale verden igennem mixed reality-briller, hvor IoT’s vil være med til at sanse vores verden digitalt og AI til at kuratere vores indhold.

Emilia Pedersen

Emilia Pedersen

Digital Content Editor (Vis mere)
Emilia arbejder som editor for finduddannelse.dk, og skriver om kompetenceudvikling og videreuddannelse. Hun har en kandidatgrad i Visuel Kultur fra Københavns Universitet. (Mindre)

Omkring

Emilia arbejder som editor for finduddannelse.dk, og skriver om kompetenceudvikling og videreuddannelse. Hun har en kandidatgrad i Visuel Kultur fra Københavns Universitet.

Annoncer