Bliv metakognitiv psykoterapeut hos Cektos
17 okt 2022

Bliv metakognitiv psykoterapeut

Interesserer du dig for den nyere psykologiske behandlingsmetode, og har du en baggrund som for eksempel sygeplejerske, socialrådgiver eller læge? Bliv metakognitiv psykoterapeut med en 4-årig CEKTOS-uddannelse. Men hvad er metakognitiv terapi egentlig, og hvad kan uddannelsen bruges til i praksis?

Vi har taget en snak med Pia Callesen fra CEKTOS omkring deres 4-årige psykoterapeutuddannelse, og hvad metakognitiv egentlig går ud på. Pia Callesen er en af landets højest uddannede metakognitive psykologer. Hun har nemlig mere end 20 års erfaring i kognitiv og metakognitiv terapi på sit CV, og kan derfor kalde sig specialist i begge metoder. Derudover er Pia Callesen desuden MCT-I-certificeret samt registreret terapeut, og så underviser og superviserer hun selv på uddannelserne hos CEKTOS. Med den baggrund er Pia Callesen derfor den helt rette at spørge, når vi vil vide mere om metakognitiv terapi, psykoterapeut-uddannelsen og MCT-I certificering.


Hvad er metakognitiv terapi?

MCT står for Metakognitiv terapi (MCT), eller på engelsk Metacognitive Therapy. Metoden er en nyere terapiform, der er udviklet af Adrian Wells, professor på Manchester Universitet.

Metoden er en nyudviklet forståelse af de underliggende årsager til psykiske lidelser og behandling af disse. Eller som Pia Callesen forklarer det: "Metoden er et nyt paradigme inden for psykologien i den forstand at i alle andre terapeutiske retninger, der bruger man tid på tanker og følelser. I kognitiv terapi bruger vi for eksempel tid på at ændre tankerne til positive tanker, og psykodynamisk bruger vi tid på at snakke om tanker og minder fra fortiden. Med den metakognitive terapiform har Adrian Wells, gennem en masse forskning naturligvis, fundet frem til, at den primære årsag til, at mennesker lider af angst, depression og lignende, er fordi de bruger for meget tid på deres tanker og følelser." Pia Callesen uddyber med, at man derfor i den megakognitive behandlingsform lærer folk at bruge mindre tid på deres tanker og følelser.

Pia Callesen forklarer os endvidere, at i de sessioner man har i løbet af uddannelsen, der afdækker man først og fremmest hvad folk bruger tid på og hvilke strategier de bruger tid på i forhold til tankehåndtering. Det kan for eksempel være, at folk bruger tid på at spekulere og bekymre sig over deres følelser, snakker om eller måske undertrykker deres tanker eller grubler en del. "Når vi har afdækket, hvordan folk bruger tid på deres tanker og følelser, lærer vi dem så at bruge mindre tid, og i stedet lade deres følelser og tanker selvregulere. Det vil sige, at hvis man ikke arbejder med sine tanker og følelser, og dermed ikke bruger tid på dem, jamen så får de jo fred til at gå i sig selv af sig selv," som Pia Callesen forklarer det. Det er altså dét, metakognitiv terapi går ud på og det, der er paradigmet. At når vi lader vores tanker og følelser gå og "passe sig selv", så skal de nok selvregulere, så de triste følelser samt evt. angst, depression el. lign. fordufter af sig selv, og eventuelle traumer vil hele.

 

4-årig psykoterapeutuddannelse hos CEKTOS

Udover at lære om og forstå metakognitiv terapi, er den 4-årig psykoterapeutuddannelse en helt unik mulighed for dig. Uddannelsen adskiller sig nemlig fra andre lignende uddannelser, da den er den eneste psykoterapeutuddannelse i Danmark, som giver dig ikke bare én, men hele to certificeringer. Uddannelsen hos CEKTOS er det, Pia Callesen omtaler som dobbelt godkendt, hvilket vil sige, at man både bliver dansk certificeret ved Dansk Psykoterapeutforening, men man bliver faktisk også internationalt certificeret ved MCT-Institute TM v/ metodens ophavsmand Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

Uddannelsen er således opbygget hen over 4 år, hvor der på to af disse år indgår otte 2-dags-moduler på den officielle MCT-I Masterclass i København. Det er denne del af uddannelsen, der giver dig, som deltager den internationale certificering. 

I uddannelsens øvrige moduler, nogle parallelt med moduler hos den officielle MCT-I Masterclass, vil psykologer fra CEKTOS undervise i andre evidensbaserede metoder, der blandt andet lærer dig om forskellige og ligheder mellem disse udbredte metoder. Derudover vil uddannelsen dykke ned i emner som autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og lignende. Endvidere inviterer CEKTOS også eksterne gæster ind i undervisninger, der kan fortælle om deres specialiser. Pia Callesen fortæller os for eksempel, at de tidligere har inviteret Anette Prehn, der er ekspert i hjerneforskning.

Uddannelsen fører dig derfor vidt omkring forskellige relevante emner, der klæder dig på til eksempelvis at starte egen praksis, til at specialisere dig indenfor dit nuværende fag, eller hvad end du ønsker at opnå med uddannelsen indenfor netop dit fagområde. Mulighederne med den 4-årige psykoterapeut kan bruges i mange forskellige sammenhænge, da man får nogle helt konkrete redskaber til at arbejde med samt afhjælpe psykisk mistrivsel.

Optagelse på uddannelsen

Pia Callesen fortæller os yderligere, at man kan blive optaget på uddannelsen på to måder. Her skelnes der hos CEKTOS mellem kvote 1 og kvote 2: "På kvote 1 er alle dem, der har en sundhedsfaglig uddannelse på mindst 3 år. Det er for eksempel sygeplejersker, professionsbachelorer inden for det psykologiske område - fx en cand. pæd., læger, psykologer og lignende. Alle med en sundhedsfaglig uddannelse egentlig, og derfor kan tandlæger, ergoterapeuter og fysioterapeuter for eksempel også optages via kvote 1.

Kvote 2: Her er der tale om personer fra andre fag, eller som ikke lever op til adgangskravene, og derfor må søge på anden vis. Det kan for eksempel være skolelærere eller lignende. Pia Callesen forklarer os desuden, at disse ikke bliver dobbeltcertificeret: "Her bliver man desværre ikke automatisk dobbeltcertificeret. Det skyldes, at man ikke kan komme med på den 2-årige MCT-I del med Adrian Wells. Disse dage får man i stedet undervisning i andre emner. Man kan dog optages på denne 2-årige del hos MCT-I, når man har gennemført den 4-årige psykoterapeutuddannelse hos CEKTOS. Derfor vil det altså tage seks år for denne gruppe at blive dobbeltcertificeret."

Hvad siger deltagerne om uddannelsen?

Vi har taget en snak med to studerende på den 4-årige psykoterapeut-uddannelse hos CEKTOS, der begge er færdige til sommer - Karina og Pil. Vi har blandt andet spurgt ind til, hvad de synes om uddannelsen, og hvordan de føler, at de kan benytte redskaberne i praksis, når de arbejder med klienter.

Karina, Selvstændig ejer af et uddannelses- og bosted for unge mennesker

Karina er oprindeligt lærer og har efterfølgende læst psykologi på RUC. Karina startede sin uddannelse hos CEKTOS, da hun var motiveret til at få nogle flere praktiske værktøjer til behandling. Karina fortæller os, at hun bruger redskaberne fra uddannelsen hver dag: "Jeg bruger det rigtig meget i forhold til 1) at have viden og 2) at kunne have de har samtaler og denne behandlingsform til de unge mennesker på bostedet. Jeg bruger det i forhold til de unge mennesker, der for eksempel døjer med angst, depression eller OCD. Så jeg bruger det i behandlingsøjemed til de unge mennesker på daglig basis." Karina uddyber med, at hun har fået mange konkrete redskaber med sig, og hun vil uden at blinke med øjnene anbefale en uddannelse hos CEKTOS til andre: "Jeg vil uden tvivl anbefale andre denne uddannelse. Til enhver tid! Jeg har været meget glad for forløbet, og at der har været god tid til at få erfaret den metakognitive metode og løbende supervision. Jeg har kunne bruge redskaberne hele vejen igennem. Selvfølgelig er det blevet bedre med tiden, efterhånden som jeg har fået det ind under huden og at det nu sidder mere på rygraden, men det er så praktisk materiale, at jeg har været i stand til at bruge det lige fra starten af uddannelsen."

Pil, Driver en hudklinik og kommende selvstændig psykoterapeut

Pil driver en klinik sammen med sin mand, og så har hun en cand. mag i film- og medievidenskab, hvorfor hun ved siden af arbejdet i klinikken, laver konsulent- og kommunikationsopgaver. Pil har en interesse for kognitiv og metakognitiv terapi og besluttede sig for at blive psykoterapeut. I den forbindelse var hun ude til informationsmøder og høre om mange forskellige uddannelser. Pil fortæller, at valget faldt på CEKTOS, da hun her følte, at uddannelsen indfriede de behov og forventerninger hun havde. For eksempel i forhold til at uddannelsen hos CEKTOS er akademisk og praktisk. 

Gennem uddannelsen har Pil fået mange gode redskaber og føler sig godt klædt på til at arbejde som metakognitiv psykoterapeut. "Jeg føler mig mega godt klædt på til at bruge min uddannelse og til at tage mig af mennesker, som lider af stress, angst og depression. På den måde kan jeg ikke ønske mig mere af min uddannelse hos CEKTOS." Oprindeligt havde Pil egentlig tænkt, at hun skulle være kognitiv psykoterapeut, men er i dag meget glad for, at hun tog springet som metakognitiv psykoterapeut i stedet. Pil beskriver også, at hun er særligt glad for, at man med den metakognitive metode kan se resultater på sine klienter fra session til session, og det er en kæmpe motivationsfaktor for hende.

 

Konkrete redskaber med uddannelsen

Både Karina og Pil føler, at de har fået nogle helt konkrete redskaber med sig gennem uddannelsen, som de helt sikkert også kan bruge i deres videre arbejdsliv såvel som i privat sammenhæng. Her fortæller de for eksempel om en bestemt strategi, som Pia også introducerede os til. Strategien går ud på, at man afsætter grubletid. Det kan for eksempel være 15-30 minutter, hvor det udelukkende er disse 15-30 minutter, man bruger på at gruble over sine tanker og følelser i løbet af en dag og vurdere, om følelsen eller tanken kræver handling. Det giver mulighed for at fokusere på resten af livet i de resterende 23,5 timer i løbet af døgnet, hvilket virkelig er noget, der kan mærkes. Karina fortæller os for eksempel om, hvordan denne strategi gjorde en forskel i hendes arbejde: "Jeg bruger det ikke så meget privat, men jeg bruger det rigtig meget til mine klienter. Jeg er blevet meget bevidst om, at man kan udskyde det til senere, altså det her med at gruble og tænke. Jeg bruger det altid til mine klienter, og det er noget jeg kan mærke, har en effekt på mine klienter." 

Det er også Pia Callesens erfaring, at den halve times grubletid har en positiv effekt: "Det er noget, der virkelig kan mærkes, særligt hvis vi tager et eksempel med en klient, der er deprimeret. Denne klient bruger måske typisk 10 timer om dagen på at gruble og spekulere. Vi oplever, at det typisk tager alt i mellem 5 og 12 sessioner, og efter disse 12 sessioner oplever vi så faktisk, at 80% bliver diagnosefri af denne metode. Dette gælder for mange forskellige diagnoser, som eksempelvis depression, angst og stress." Som Pia også supplerer med, er uddannelsen opbygget omkring teorier og praktisk materiale samt konkrete redskaber, der kan bruges med det samme. 

Læs mere om den 4-årige psykoterapeut-uddannelse hos CEKTOS


Om Adrian Wells og metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk behandlingsmetode, udviklet af den britiske psykologiprofessor Dr. Adrian Wells ved Manchester Universitet. Metoden baseres på Adrian Wells' mange års forskning omkring det faktum, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som gør os syge, angste og deprimerede, men snarere den tid vi bruger på at bearbejde og bekymre os om de negative tanker.

Metakognitiv terapi er en nyudviklet forståelse af de underliggende årsager til psykiske lidelser og behandling af disse. Man kan faktisk anvende metakognitiv terapi til behandling af de fleste psykiske lidelser. I følge den metakognitive tilgang vil det blive nemmere at være tilstede i livet på trods af smerten, hvis man er afkoblet fra både selve smerten og tankerne omkring den. Modsat vil smerten fylde endnu mere, hvis vi konstant beskæftiger os med den, eller forsøger at undertrykke den.

Som nævnt baseres metoden på mange års forskning. Adrian Wells brugte cirka 30 års på at forske i den menneskelige psyke. Det resulterede i den metakognitive metode, som blev udgivet i 2009.

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 08-03-2023

Inklusion i fokeskolen

Inklusion i folkeskolen er meget omdiskuteret og debatteret. Debatten er desværre ikke altid konstruktiv og få taler om, hvordan udfordringen bedst muligt kan løses, og hvad der skal til, for at inklusion i folkeskolen lykkes? Derfor har vi interviewet Lise Kramer Schmidt.

Læs mere
Sidst opdateret 07-03-2023

Q&A: Hvordan virker kognitiv psykologi og terapi?

Kognitiv adfærdsterapi handler om at skabe flere handlemuligheder for den enkelte. Metoden bygger på evidens og er effektiv, når mennesker skal have hjælp til at skabe forandringer i deres tilværelse. Vi har spurgt psykolog Peter Damby om, hvad der er særligt ved den populære terapiform, og hvilke styrker den har.

Læs mere
Sidst opdateret 22-11-2021

Psykisk førstehjælp – dét skal du være opmærksom på

Mange arbejdspladser har styr på den fysiske førstehjælp, men hvad med den psykiske?

Læs mere
Sidst opdateret 07-03-2023

Guide: 5 bud på psykoterapeutuddannelser

I denne guide går vi tæt på uddannelser indenfor psykoterapi og giver 5 spændende bud på forskellige typer af psykoterapeutuddannelser. 

Læs mere