Familiesamspillets - 3 familieterapeuters udtalelser

Hvilken rolle spiller familiesamspillet ved løsningen af problemer i skolen? Det har vi spurgt 3 familieterapeuter om, så læs med og bliv klogere på hvad dynamikken i din familie har af betydning for konfliktløsning i skolen. 

Familiesamspillets - 3 familieterapeuters udtalelser

Mange børn og unge oplever problemer i skolen, sociale såvel som faglige problemer. Her er det vigtigt, at der bliver taget hånd om disse problemer, hvilket kræver en indsats både fra skolens side, men også fra familiens side. Kommunikationen mellem forældre og skole er altafgørende, men samspillet i familien har også betydning for løsningen af det pågældende problem, som barnet oplever.

Derfor har vi spurgt 3 familieterapeuter, hvilken rolle de mener familiesamspillet har ved løsningen af problemer i skolen. Læs med og få familieterapeuternes syn på problemstillingen. 

Når én i familien har det svært, så påvirker det hele familien. Derfor er blandt andet samspillet i familien, og evnen til at komme igennem kriser og konflikter, afgørende for, hvordan barnet og den unge mestrer sin skole og senere uddannelse.

Anne Qvist - Psykoterapeut MPF, Familieterapeut & Supervisor

"I familien lærer barnet at være tæt sammen med andre og at trække sig og afgrænse sig, hvilket er grundlæggende for den vedholdenhed, som er afgørende for at kunne gennemføre en uddannelse.

Familiedynamikken er basis i barnets udvikling af relations kompetence: Hvordan barnet bliver mødt, set og anerkendt af sine forældre har betydning for, hvordan barnet møder andre udenfor hjemmet. Vi har alle oplevet uro, kaos og utryghed i begrænset omfang, da den perfekte forældre heldigvis ikke findes. For nogle børn er det deres hverdag, og så bliver det en udfordring at skaffe sig den ro og fokusering, som er udgangspunktet for at tilegne sig ny viden. Når barnet ikke kan tilpasse sig, så føler det sig ofte forkert: At føle sig forkert er ikke et rart sted at være, så er det nemmere at være i det velkendte kaos eller uro. Det kan være en noget forenklet forklaring på sammenhængen på samspil i familien ved problemer i skolen".

www.aqvist.dk 

Læs om 6 tips til god coaching her

Tid, kommunikation og opbakning er tre nøgleord, når familien skal støtte op om barnet og dets problematikker i skolen.

Gitte Lykke, Psykoterapeut MPF, Parterapeut & familieterapeut


”Hvis barnet har problemer i skolen, er det min erfaring, at barnets problematikker håndteres og løses bedst i en familie, hvor samspillet er godt, og hvor barnet oplever sig mødt og støttet. Et samspil som kræver tid og planlægning, god kommunikation, forståelse for problematikkerne, opbakning og støtte.

Hvis barnet eks. har læsevanskeligheder er det vigtig, at familien sætter tid af til at læse med barnet. Hvis der i familien er andre søskende, er det vigtigt, at de inddrages, så de ikke føler sig overset, og de lærer vigtigheden i at bakke hinanden op.

Et andet eksempel kunne være, hvis barnet er udfordret socialt og har svært ved at få kammerater, er det vigtigt, at skole og hjem taler sammen og planlægger, hvordan opbakningen kan være i skolen. Ved samtalen kan barnet være med og støttes til at sætte ord på problematikken og evt. komme med ideer til løsninger. Ligeledes er det vigtigt, at familien sætter tid af til at lave aftaler med kammerater samt evt. være støttende ind i disse."

www.gittelykke.dk  

Læs interview om kognitiv psykologi og terapi her

Familien skal forstås som et slags system, der påvirker hinanden - og når et barn mistrives i skolen eller på anden måde har det svært, fx ved præstations- eller eksamensangst, manglende selvtillid, ensomhed eller andet, så påvirker det hele familiens samspil og trivsel.

Lene Sheila Gjørup, Erhvervspsykologisk Konsulent, Supervisor & Terapeut

”Min mange års erfaring i at arbejde med børn og familien fortæller mig, at det ofte kan være små justeringer og redskaber der skal til for at gøre den store forskel. Men det er familien der skal prioritere og have lyst til at lave forandringen til gavn for hele familien og barnets trivsel.

Det påvirker også mor og far rigtig meget, når de går på arbejde, fordi vores privatliv er noget af det mest betydningsfulde vi har, og det skal Ledelsen og HR være særligt opmærksom på. Derfor er det vigtig at søge noget støtte og hjælp hos en terapeut til barnet, så hurtigt som muligt og måske, alt efter hvilke problemer barnet slås med, have noget støtte til hele familien. Det er trods alt lettere at forebygge end at slukke en ildebrænd".

www.copenpsyk.dk   

Læs interview om Børnerådgiveruddannelsen her

Der findes et væld af kurser og uddannelser indenfor terapi og psykologi. Følg nedenstående genveje og udforsk dine muligheder for et kursus eller en uddannelse. 

Se udbuddet af kurser og uddannelser inden for familieterapi her >

Se udbuddet af kurser og uddannelser indenfor psykologi og terapi her >


Annoncer