Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Du er bare så god! - Ros og feedback i undervisningen

Ros varmer. Feedback inspirerer dig til at tage det næste skridt.

Af Pia Reistrup, underviser ved Kursustrappen.


”Det føles som et pres, når en lærer siger, at jeg er da sådan et godt menneske som kan alt muligt!”

Det var der på et tidspunkt en kursist, der sagde til mig. Hun var i fyrrerne, ledig og godt træt af velmenende undervisere og sagsbehandlere.

Derudover havde hun, ligesom en del af andre deltagere på kurset, negative erfaringer med skole og uddannelse og havde generelt mistet troen på, at det var muligt at lære noget nyt.

At få en tilbagemelding om, at man er et godt menneske, som kan alt muligt er positivt og anerkendende. Det siger meget om feedback-giverens gode hensigter. Og knap så meget om modtagerens specifikke præstation og mulighed for at udvikle sig.


Er ros altid positivt? 

Alle kan lide ros. Men, hvis den skal gøre os bedre og dygtigere, skal den gives på en særlig måde. Ellers kan effekten i værste fald blive det modsatte. Det er konklusionen på et forsøg som forskeren Carol Dweck foretog. Hun inddelte et antal skolebørn i 2 grupper og præsenterede dem for de samme opgaver.

Hvor gruppe 1 blev rost for deres intelligens og evne til at løse opgaven, blev gruppe 2 opmuntret og påskønnet for den indsats de lagde for dagen.

Resultatet blev, at den første gruppe begyndte at underpræstere af angst for at skuffe lærerens positive forventninger. Den anden gruppe gjorde sig derimod ekstra umage. De tolkede nemlig tilbagemeldingen på den måde, at en god indsats er vejen til en forbedret præstation.


Feedback som metode

Så, hvordan giver vi feedback, der skaber læring og får modtageren til at vokse?

Det gør vi blandt andet ved at være enige om rammerne: Den gode feedback sker efter aftale og i en tryg atmosfære, hvor hensigten om at skabe læring og udvikling er tydelig for både giver og modtager. Og hvor vi er enige om, at feedback ikke kan repræsentere en objektiv sandhed; den vil altid være udtryk for en subjektiv opfattelse.

Det grundlæggende menneskesyn spiller også ind.  Fremfor at lægge vægt på intelligens og medfødte evner, bliver den konstruktive feedback givet ud fra antagelsen om at hvis du lægger kræfter i opgaven, bliver du bedre.


Trods gode hensigter er der faldgruber som underviseren kan være opmærksom på. Nogle typiske kan være:

1. At man bliver fejlfinder.

2. At man giver feedback på et niveau, som modtageren ikke er klar til og som kan tage modet fra vedkommende.

3. At man bliver upræcis og vævende i sit ordvalg af skræk for at såre modtageren.


Hvad skal dit næste skridt være?

Carol Dweck har ligefrem lavet en liste med eksempler på do´s and don’t´s i forhold til at opmuntre elever. Listen peger på ulemperne ved de velmenende bemærkninger, som er typiske for undervisere.

Er det f. eks hensigstmæssigt at sige: A. ”Ikke alle er gode til matematik, du har gjort dit bedste”.

Eller skal man snarere sige: B. ”Når du lærer noget nyt, vokser din forståelse”.

Det er selvfølgelig B som er svaret. Man kan teste ved at spørge: Hvilken af de to tilbagemeldinger opmuntrer til handlinger og holdninger der kan forbedre præstationen og bringe personen videre fra sit nuværende ståsted?  Og hvilken er udtryk for en mere trøstende og forstående tilgang, der måske varmer, men ikke hjælper personen til at tage det næste skridt?


Er du blevet interesseret i at lære mere om feedback som metode til at forholde sig anerkendende og reflekterende? Find dit kursus hos Kursustrappen

Senest opdateret: 15 jul 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 06-08-2020

Uddan dig til psykologisk coach og bliv ekspert i kærligheden

Giv par muligheden for at komme tættere på både hinanden og sig selv. 

Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2020

Tid til forandring?

Gennem hele livet skal du vælge, hvilke veje du vil gå. Ofte er dine valg baseret på tidligere oplevelser, erfaringer og minder, som vækker bestemte følelser i dig. Men er det muligt at slippe de følelser, der hæmmer dine valg, så du får fornyet energi og oplever verden og din måde at træffe beslutninger på, på nye måder?

Læs mere
Sidst opdateret 25-06-2020

Omsorg for børn og unge kræver kompetencer

Børnerådgiverforløbet så dagens lys i et samarbejde mellem organisationen Børns Vilkår og Professionshøjskolen Metropol. For at blive klogere på samarbejdet har vi spurgt Bolette Gram-Hermund, Børnefaglig Konsulent hos Børns Vilkår om tankerne bag uddannelsen. Du kan også læse om, hvad Børnerådgiveruforløbet byder på fagligt og personligt i vores interview med...

Læs mere
Sidst opdateret 22-11-2021

Hvordan skaber vi sunde læringsmiljøer?

Den fremherskende perfekthedskultur har resulteret i, at toppræstationen er blevet symbolet på god læring og en elev i sit es. Men er denne higen efter den bedste karakter virkelig et udtryk for, at vi har trivsomme elever? Det har vi spurt Arnt Louw og spurgt til, hvordan vi bedst skaber sunde læringsmiljøer. 

Læs mere