Åbent kursus vs skræddersyede firmakurser

Er du i tvivl, om du skal sende dine medarbejdere på et åbent kursus, eller om I skal vælge et firmakursus? Vi på finduddannelse.dk har i samarbejde med Simon bach Nielsen, der er underviser i CRECEA, lavet denne artikel, der guider dig igennem valget.

Åbent kursus vs skræddersyede firmakurser: Hvad skal du vælge?

Er du i tvivl, om du skal sende dine medarbejdere på et åbent kursus, eller om I skal vælge et firmakursus? Vi på finduddannelse.dk har i samarbejde med Simon bach Nielsen, der er underviser i CRECEA, lavet denne artikel, der guider dig igennem valget mellem de to kursustyper. 

Læs med her, hvor Simon deler ud af sin erfaring, og hjælper dig med at tage beslutningen mellem holdundervisning og skræddersyede firmakurser.Hvad er forskellen på åbne kurser og firmakurser?

Når du tilmelder dig eller dine medarbejdere et kursus, så vil det oftest være et åbent kursus med fri tilmelding, der foregår som holdundervisning. Det vil sige, at du tilmelder dig et kursus, der er planlagt og udarbejdet af kursusudbyderen inden for et område, hvor du søger viden og kompetencer. På åbne kurser vil kursisterne oftest komme fra forskellige virksomheder og brancher, hvilket giver mulighed for at udvide sit netværk. 

Et firmakursus er, når du vælger, at kurset kun skal afholdes internt i din virksomhed. Her vil du oftest have medbestemmelse i, hvordan kurset skal foregå og/eller have mulighed for at medbringe cases fra din egen virksomhed. I modsætning til de åbne kurser er firmakurser tilpasset virksomheden, hvilket kræver, at man i højere grad selv er med til at forme kurset. Det varierer om firmakurset foregår in house, eller det bliver afholdt på en anden lokation. 

Hvad er fordelene ved de to kursustyper?

Dynamikken

Simon Bach Nielsen fortæller, at en af de grundlæggende forskelle, han oplever, på de to kurser er dynamikken. På firmakurset oplever han en større dynamik fra starten, da deltagerne allerede har et kendskab til hinanden. På de åbne kurser tager det ofte et par timer/den første dag, før deltagerne åbner op.  

Når man samler en gruppe medarbejdere fra samme virksomhed, som man gør på et firmakursus,  så er snakkene mere indforstået og aktive fra start. Til gengæld kan deltagerne være mere påpasselige omkring, hvad de fortæller, da de jo skal møde ind på arbejde igen.

Hertil er det vigtigt at have in mente, at Simon underviser på arbejdsmiljøuddannelsen, hvilket kan være et emne, som nogen kan have svært ved at tale fuldstændig åbent om. Men ens for alle firmakurser er, at dynamikken og deltagelsen ofte er større fra start end på åbne kurser. 

På de åbne kurser kan dynamikken og deltagelsen være lavere fra start, men til gengæld ser Simon nogle store fordele ved, at folk er samlet fra forskellige brancher, da det giver en hel unik mulighed for vidensdeling.

De åbne kurser samler folk fra alle brancher, hvilket gør, at der er en bred vifte af indgangsvinkler og perspektiver på emnet, man underviser i. Det giver varierede dialoger og dynamiske diskussioner. Det er en enorm styrke ved kursustypen.

Hertil tilføjer Simon, at en af de mest tilbagevendende svar, som CRECEA får i deres evalueringsskemaer er, at kursisterne har lært rigtig meget af at lytte til andres historier, oplevelser og erfaring. 

Formen

Ved åbne kurser vil der oftest være en bestemt skabelon og retningslinjer, som kurset følger. Ved firmakurser har virksomheden mulighed for at påvirke den standardiserede skabelon for kurset, så det tilpasses specifikt til virksomheden og de cases, den finder relevant. Det er derfor, du ofte vil støde på betegnelsen ‘skræddersyet firmakursus’ på finduddannelse.dk. 

Simon fortæller, at det kan være en stor fordel for virksomheden at have medbestemmelse i, hvordan kurset skal forløbe, og hvor der skal være særligt fokus. 

Når jeg afholder firmakurser, så har jeg mulighed for at flette elementer ind, som er særligt interessante, eller som der er et ønske om. Muligheden for at sætte fokus på bestemte temaer/områder kan være rigtig givende.

Simon vil dog ikke sige at medbestemmelsen gør, at virksomheder altid skal vælge firmakurser frem for åbne kurser, da de åbne kurser er designet til at give kursisterne det størst mulige udbytte inden for det givne emne. 

Størrelsen

Derudover fortæller Simon, at hans erfaring er, at der ofte er forskel på størrelsen af kurser. På arbejdsmiljøuddannelsen, hvor han underviser, har de åbne kurser oftest flere deltagere end firmakurser, da det er få virksomheder, der har en stor arbejdsmiljøorganisation. 

Det er svært at sige noget generelt om størrelsen på de forskellige kursustyper, da det varierer meget, men antallet af deltagere er klart en vigtig faktor for deltagernes udbytte, da det er med til at skabe dynamik og synergieffekter. 


Det skal du have med i dine overvejelser

Størrelsen er derfor også en vigtig faktor at have med sine overvejelser omkring valget af kursustyper. Hvis man som virksomhed ønsker et firmakursus frem for at sende medarbejderne på åbne kurser, så er det vigtigt at virksomheden kan samle nok deltagere. Simon kommer her med sine anbefalinger ift. antal deltagere: 

Hvis man vælger firmakurset, så er det en klar fordel, hvis man som minimum kan samle 8-9 deltagere, men jeg oplever, at the-sweet-spot hvor dynamikken er bedst, er når vi har 12-18 deltagere.

Ved kurser med mindre end 8-9 deltagere oplever Simon, at dynamikken i højere grad kommer til at afhænge af deltagernes engagement i det, de laver, og at han skal føre kursisterne mere igennem kurset. Hvor de rigtig gode kurser opstår, når kursisterne selv er med til at føre processen fremad. Det er derfor en overvejelse, som man bør gøre sig som virksomhed inden man vælger kursustype.

Så hvilken kursustype skal jeg vælge til mine medarbejdere?

Det hurtige svar er, at begge kurser fungerer rigtig godt, men på hver sin måde. Den enkelte kursusmodel har nogle fordele, det er derfor op til dig at vurdere, hvilke fordele du finder mest givende for dine medarbejdere. 

Hvis du som virksomhed står med en relativ stor gruppe af medarbejdere, der skal på kursus, og I gerne vil have mulighed for at påvirke selve forløbet, så skal man vælge et firmakursus, hvis ikke så er et åbent kursus, det mest givende.

Find dit kommende kursus her


Om Simon Bach Nielsen:

Simon har 12 års erfaring som underviser, hvor han de seneste 8 år har undervist på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos CRECEA, der både bliver afholdt som åbent kursus og firmakursus.


Annoncer