Sådan arbejder du agilt med HR

Sådan arbejder du agilt med HR

Man skal ikke undervurdere vigtigheden af HR afdelingen i en virksomhed. Som HR afdeling har man nemlig ansvaret for medarbejderne i virksomheden, med alt fra rekruttering til trivsel. Så hvorfor er det vigtigt, at HR afdelingerne er agile? Kurt Lausen fra HR Solutions forsøger at give os svaret, da vi stiller ham dette spørgsmål.

Kurt Lausen har været administrerende direktør hos HR Solutions siden 2001, og har mange års erfaring med arbejdet med HR. HR Solutions har arbejdet med HR i form af HR løsninger og systemer i mere end 20 år, og de har derfor været med på udviklingen af HR gennem tiden, hvor stadig flere går fra en traditionel tilgang til HR til at have et mere agilt mindset. 


Verden, som vi kender den, er blevet mere kompleks og ikke mindst krævende i forhold til de krav, der bliver stillet. I takt med digitaliseringen stilles der nemlig nye krav til fleksibilitet, og her er en HR medarbejder eller en HR afdeling altså ingen undtagelse. Alting går nemlig meget hurtigere, end hvad vi tidligere har været vant til, og det kræver tilpasning. Som Kurt Lausen fortæller, går alting stærkere og stærkere, og hjulet løber stærkere og stærkere. Det må vi bare se i øjnene, for det er noget, vi ikke kan ændre på. Der er kortere tid fra højkonjunktur til lavkonjunktur, og det stiller krav til vores evne til at være tilpasningsparate - også hvis du er HR-medarbejder.

Udefrakommende faktorer har en stor indflydelse på, hvornår og i hvor høj grad en HR afdeling har behov for at være agil forklarer Kurt Lausen og uddyber: "Ydre omstændigheder, som vi ser i samfundet lige nu i form af eksempelvis Rusland, krigen i Ukraine, gaspriser og generelt stigende omkostninger i samfundet, så har alle de her ting jo en kæmpe indvirkning på den tilpasning af agilitet, der er en nødvendighed i en HR-afdeling.

Kravene til HR er større end nogensinde

En virksomhed kan altså derfor have en rigtig fin og fornuftig strategi, men de kan ikke udleve den strategi grundet ydre omstændigheder. I denne sammenhæng kræver det i høj grad at HR afdelingen i en virksomhed er agil, og formår at tilpasse sig den situation man står i. Konsekvenserne ved ikke at have et agilt mindset, når man står overfor forandringer, kan nemlig være enorme. Hvis man som HR medarbejder holder fast i fortiden og dvæler ved måden tingene er blevet udført tidligere, kan der nemlig ske en opbremsning i forhold til udviklingen af organisationen. 

Dette stiller som nævnt store krav til HR, og derfor kan det også være svært for den enkelte HR afdeling at følge med, fordi det går så stærkt og man er konstant nødt til at være tilpasningsparat. Kurt forklarer os, at han ser mange forskellige eksempler på, hvordan HR afdelinger i forskellige organisationer tilpasser sig. Det er i høj grad gennem digitalisering, hvilket i denne sammenhæng vil sige investering i systemer til håndtering af medarbejderdata og alt det, der understøtter HR i dag. Den anden del, som Kurt forklarer det, er at HR i højere grad forsøger at forecaste behovet for menneskelige ressourcer fremadrettet - for eksempel 6 måneder ud i fremtiden. Det giver nemlig en mulighed for at planlægge, hvordan eksisterende ressourcer skal benyttes og analysere, om der skal opskaleres eller eventuelt nedskaleres i den nærmeste fremtid. 

Et konstant fokus på fremtiden

Som Kurt har erfaret sig, kan der hurtigt ske en opbremsning af den ene eller den anden årsag, hvor det kan være svært for HR at vurdere, om de skal ansætte, opsige folk eller om der er behov for noget helt tredje, som for eksempel kompetenceudvikling og opkvalificering af eksisterende medarbejdere, så virksomheden trods alt udvikler sig fra status quo. 

Kurt kommer også med et eksempel på virksomheder, der har lidt sværere ved det her med at være agile. Det kan for eksempel være virksomheder, der har én enkelt kerneydelse, hvor de er 100% afhængige af det ene produkt. Lad os tage et eksempel som en virksomhed, der leverer alle sine produkter via gas, og som derfor er dybt afhængige af gas. Hvis der lukkes for gassen, så har denne virksomhed ikke andre muligheder. Dette medfører, at man står i en venteposition, hvilket kræver utrolig meget af HR i forhold til tilpasningsgraden, hvor man er sikret nogle værktøjer, man kan tage i brug, uanset om det går op eller ned.

Gode råd til at arbejde (mere) agilt med HR

Da vi spørger Kurt Lausen fra HR Solutions om, hvordan man kan komme i gang med at arbejde agilt med HR, kommer han med en række gode råd, der er gode at have i baghovedet.

Alting starter med mennesker: For at kunne arbejde agilt med HR i organisationen, kræver det, at man først og fremmest kigger på selve teamet og de mennesker, der er i HR afdelingen. Det er helt naturligt, at nogle er mere omstillingsparate end andre, og har et positivt mindset omkring at komme i gang med at arbejde agilt, mens andre holder fast i den traditionelle tilgang og måden tingene er blevet gjort på tidligere. Dette kan kræve udvikling af personalet i HR afdelingen for at kunne tænke agilt. Dog kan det også betyde, at man i nogle organisationer kan blive nødsaget til at ændre på sammensætningen af de ressourcer, man har til rådighed i sin personalestab. Det er derfor vigtigt at sørge for, at man har sammensat det rigtige team.

Selvindsigt: Hvis du sidder som medarbejder i en organisation, hvor I skal til at arbejde mere agilt, så skal du ikke være bange for at sige det højt, hvis du ikke mener, at du har kompetencerne til at udføre den rolle, der fremadrettet vil blive forventet af dig. Dette kan være en oplagt mulighed for at lære noget nyt og udvikle dine kompetencer, så du har de bedste forudsætninger for at hjælpe organisation med at udvikle sig og bidrage til den rejse, virksomheden er på vej ud på. 

Du er aldrig færdig med at udvikle dig: Der sker forandringer hele tiden - store som små. Vi står overfor forandringer hver eneste dag, og derfor er det vigtigt, at man tilpasser sig disse forandringer. Det kan for eksempel være gennem opkvalificering så man får nye kompetencer, som nævnt tidligere. Opkvalificering af nye såvel som eksisterende medarbejdere er nemlig utroligt vigtigt, for fortsat at være i stand til at tilpasse sig fremtidens krav.

Vær parat: Det er vigtigt at være opmærksom på, at omverden ændrer sig med lynets hast, og forholdene kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Det er derfor vigtigt at I er opmærksomme på, hvor omstillingsparat jeres organisation er og hvor gearede I dermed er til forandringer og nye tiltag som følge af interne såvel som eksterne faktorer. 

Tilpasningsevne er nøgleordet: Som sagt står vi overfor forandringer hver eneste dag, om vi vil det eller ej. Livet er en tilpasning undervejs - og det er organisationer også. Hvis man nægter at acceptere og omfavne disse forandringer vil man ikke være i stand til at være agil og kunne tilpasse sig fremtiden. 

Arbejder du med HR, og er du blevet nysgerrig på at vide mere?

Find dit kursus hos HR Solutions her

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 19-12-2019

Merit Annual Summit

Mere end 100 HR Executives fra de største internationale virksomheder deltager på denne konference. Omdrejningspunktet er, hvordan vi får skabt fremtidens læring, innovation og vækst.  På Merit Annual Summit får du rig lejlighed til at deltage i engagerende og banebrydende workshops, debatter, talks og meget andet.  Læs mere her: https://www.meritsummit.com/ Antal dage: 2 Pris: Hvor ...
Læs mere
Sidst opdateret 05-01-2023

En fleksibel lønpakke - bruttolønsordningen

Bruttolønsordningen også kaldet lønomlægning eller den fleksible lønpakke, er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om at modtage et personalegode mod en kontant lønnedgang. Personalegodet modregnes altså i din løn og kan eksempelvis være: mobil, internet, uddannelse eller aviser og magasiner.

HR
Læs mere
Sidst opdateret 19-10-2020

Efterspurgte HR-kompetencer i år 2016

Hvilke egenskaber er vigtige at besidde i arbejdet med HR og hvad kigger arbejdsgiverne efter når de søger nye kandidater til HR-stillinger? Vi har gennemgået over 700 jobannoncer for at blive klogere på, hvad arbejdsgiverne søger, når der skal ansættes nye HR-folk. 

HR
Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2022

Sådan bør I rekruttere

Drop personlighedstesten, og skab i stedet de optimale rammer for, at kandidaten kan performe og trives i den nye rolle. 

Læs mere