“Jeg ville ønske, at ingen brugte vendingen ADHD-barn”

Bliv klogere på, hvordan Kursuscenter Sputnik arbejder med ADHD hos børn og unge. 

Hvis vi kan skille barnet og diagnosen ad, kan vi samarbejde med barnet om, hvad vi gør, når ADHD’en kommer på besøg.” Sådan siger Lene Holst Holmgård, der er konsulent hos Kursuscenter Sputnik. Her arbejder hun, sammen med sine kolleger, dagligt for, at børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd får en god og mindeværdig skolegang.


Hendes ord og Kursuscenter Sputnik’s mission kan synes at kollidere med den tid vi lever i, hvor al afvigende og grænsesøgende adfærd bliver mødt med uheldige udsagn og vendinger omkring diagnoser. Det er en deroute af de større, for det betyder i praksis, at børn og unge, der er udfordrede på at danne struktur i hverdagen og har brug for hjælp fra voksne, risikerer at blive tabt på gulvet.

Opgør med myterne

På Kursuscenter Sputnik gør man derfor op med de tre meget udbredte myter omkring ADHD:

  • Den første myte, der skal aflives er netop at omtale barnet som et diagnosebarn, et ADHD-barn.
  • Den anden myte, der ikke gavner nogen, er at opfatte barnets adfærd som provokerende
  • Mens den sidste forfejlede myte handler om  udelukkende at møde barnet med omfattende konsekvenser.

Et barn eller en ung, der har opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD -  eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder - har til tider en hyperaktiv og impulsiv adfærd. Det betyder, at de kan være udfordrede i at fastholde deres opmærksomhed, skabe struktur og overblik. De kan også have svært ved at sortere i visuelle og auditive indtryk og have en nedsat mentaliseringsevne og dermed har svært ved at aflæse andre børn og voksne.

De har derfor brug for voksne, der hjælper dem til øget fokus, struktur og social adfærd. Den hjælp får de ikke, hvis de nærmeste voksne møder barnet ud fra føromtalte tre myter, siger Lene:

Man misser noget, når man kun ser børnenes handlinger, og ikke hensigten bag. Hvis et barn forlader undervisningen og vælter en stol på vejen, kan det godt opfattes provokerende, og vi kan heller ikke udelukke, at det er sådan ment, men handlingen og hensigten skal have lige meget opmærksomhed. Det er først, når man går på opdagelse i hensigten, at det folder sig ud: Er det svært at være i undervisningsrammen? Hvad er der sket i frikvarteret? Hvad er der sket derhjemme? Hvilke udtryk har barnet for at komme af med sin frustration?

Man skal turde at gøre forskel som lærer

På landsplan sidder der typisk to eller tre børn i hver klasse, der har brug for denne her særlige opmærksomhed og hjælp. Det er derfor vigtigt, at man som lærer forholder sig til det enkelte barn og tør sige, at der gælder forskellige regler for forskellige elever.Lene anerkender, at det er en svær opgave, men påpeger ligeledes, at det er en nødvendighed:

Der findes ikke noget nemt svar på, hvordan man gør det her. Et af de små skridt, man kan arbejde med er pædagogiske bagdøre - nogle aftaler, man har lavet med de børn, der har det svært med at gå i skole. Samtidig skal man turde at sige til de andre børn i klassen, at der gælder nogle andre regler for Miriam og Alfred, fordi det har de brug for.”

Træerne vokser ikke ind i himlen, men de skyder altså grønne grene

I Sputnik-regi gør man brug af forskellige redskaber som bagdøre, eksternalisering og dagshjælper, og da Sputnik både er en skole for børn med ADHD og autisme og et egentligt kursuscenter for lærere, pædagoger og rådgivere, oplever de, hvordan de metoder og tilgange, de underviser i, gør en forskel for børnene og de unge.

Vi kan se, at det gør en forskel. Det betyder ikke, at træerne vokser ind i himlen, og at børnene aldrig kommer til at gøre noget uhensigtsmæssigt igen, men vi kan se, at det, at vi taler med børnene har en betydning. Dialogen omkring, hvad der sker, når ADHD’en kommer på besøg, gør nemlig, at de kan være med til at lave aftaler omkring, hvad de skal gøre i den enkelte situation. Det lærer dem både at tage ansvar for deres adfærd, men det giver dem bestemt også en øget forståelse af dem selv.

Lene og hendes kolleger oplever altså, hvordan træerne - til trods for, at de ikke vokser ind i himlen - faktisk skyder grønne grene, når man som lærer, i samarbejde med barnet - får barnet skilt fra diagnosen. ADHD’en bliver på den måde til noget eksternt, som kan ses på helt objektivt, og det bliver dermed muligt at lave nogle aftaler omkring adfærden.

5 gode kernesætninger til dig, der arbejder med børn med ADHD

For at opnå de bedste resultater for både børn og voksne arbejder man dagligt i Sputnik, både på skolerne og i kursuscentret, ud fra nogle kernesætninger, som også er en del af deres værdigrundlag:

  1. Vi ser på hensigten, og ikke kun på handlingen
  2. Det er ikke eleven, der er problemet; det er problemet, der er problemet
  3. Alle gør, til enhver tid, deres bedste
  4. Vi mødes som ligeværdige, men ikke jævnbyrdige
  5. Man kan ikke skabe udvikling i et negativt defineret felt

Alt sammen betyder det, at man i Sputnik-regi, anerkender barnets intentioner, også når handlingen kan virke uhensigtsmæssig, møder dem med forståelse og ligeværd, mens man i fællesskab laver en ny og kontinuerlig positiv historie omkring det enkelte barn.

Bliv god til at håndtere børn med ADHD

Alle Kursuscenter Sputnik’s kursister undervises ud fra denne her tilgang. Der arbejdes ud fra mottoet: “Vi er praktikere, der underviser praktikere”, og på Grundkurset i ADHD og AKT er omdrejningspunktet også de redskaber, som læreren eller pædagogen kan gøre brug af i mødet med et barn eller en ung med ADHD eller ADHD-lignende adfærd:

Vi underviser vores kursister i en række redskaber, som de kan tage i brug i morgen. Det er blandt andet det vi kalder Dagshjælperen, som hjælper barnet til at få struktur på deres skoledag. Her angiver barnet sit humør om morgenen, man gennemgår dagens program og aftaler en pædagogisk bagdør. Det betyder, at der er færre overraskelser, og det kan forebygge konflikter. Vi fokuserer på redskaber, der kan reducere stress hos børnene og de unge.

Synes du, at Kursuscenter Sputnik lyder som et spændende uddannelsessted, så læs mere om dem her. Du kan også læse meget mere og deres Grundkursus i ADHD og AKT lige her. Med den her uddannelse i rygsækken kan du gøre en kæmpe forskel for rigtig mange børn allerede i morgen.


Annoncer