Omstillingsfonden: Din guide til fondsstøtte
16 feb 2023

Omstillingsfonden: Din guide til fondsstøtte

Er du i en situation, hvor du selv skal betale for din videreuddannelse? Så er det måske en idé at se på, om du er berettiget til at søge støtte via Omstillingsfonden. 

Du er allerede i job, men vil gerne tilegne dig nogle nye kompetencer. Som ufaglært eller faglært har du mulighed for at tage ét eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse med op mod 10.000 kr. i støtte hos Omstillingsfonden. Hvis du er ansat, har en ungdomsuddannelse og lysten til at lære nyt, så bør du læse mere om Omstillingsfonden herunder.


Hvad er Omstillingsfonden?

Omstillingsfonden trådte i kraft per 1. august 2018 og er en ordning for støtte til videreuddannelse. Ordningen blev indgået i efteråret 2017 mellem den daværende regeringen og arbejdsmarkedets parter. Ordningen gælder frem til og med 2023, og midlerne fra Omstillingsfonden uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Så hvis du allerede ved, at du gerne vil videreuddanne dig, gælder det altså bare om at få sendt din ansøgning afsted med det samme. Så er chancen for, at du får tildelt penge, en del større.

Sådan ansøger du om penge fra Omstillingsfonden

Den konkrete målgruppe er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig uddannelsesmoduler fra akademi- og diplomuddannelser. Det vil sige, at du skal være i job for at kunne ansøge om støtte til ét eller flere moduler på en akademi- eller diplomuddannelse. Der skelnes ikke mellem fuldtids- eller deltidsjob. Det betyder dog, at du ikke kan søge om støtte så længe, du er ledig. Du kan godt ansøge som opsagt, så længe du er i job, når du skal på påbegynde dit modul.

Du søger om støtten på uddannelsesinstitutionens website, når du tilmelder dig det pågældende modul. I forlængelse heraf afgiver du en tro og love-erklæring, hvor du oplyser, hvilken uddannelse du har, om du er i job, og om du før har modtaget støtte fra Omstillingsfonden. 

Sidstnævnte gør det ikke umuligt for dig at ansøge om støtte igen. Du skal bare være opmærksom på, at du ikke må have opbrugt dit årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. 

Din uddannelsesmæssige baggrund

Du har mulighed for at søge om støtte fra Omstillingsfonden, hvis du lever op til ordningens krav. Du kan for eksempel søge fra Omstillingsfonden som både faglært og ufaglært. Du må dog ikke overstige et vist uddannelsesniveau, hvilket i praksis betyder, at du må have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Har man gennemført en hel uddannelse på højere niveau, kan man ikke få tilskud fra omstillingsfonden.

Bemærk: Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelser, så længe man ikke har gennemført en hel uddannelse.

Du må ikke have en videregående uddannelse

Det vil i praksis sige, at du ikke må have gennemført en videregående uddannelse. Det betyder, at du ikke kan ansøge om støtte fra Omstillingsfonden, hvis du altså har gennemført én af følgende uddannelser: 

  • Bacheloruddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Diplomuddannelse
  • HD 2. Del
  • Anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau

Du må ikke søge om støtte fra Omstillingsfonden som selvstændig

Du skal være ansat for at kunne ansøge om støtte til uddannelse fra Omstillingsfonden. Det betyder altså, at du ikke kan søge, hvis du driver selvstændig virksomhed. 

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Senest opdateret: 16 feb 2023

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2022

Lean Six Sigma guide

Denne guide er for dig, der vil vide mere om Lean Six Sigma og de dertil hørende certificeringer. Læs videre i guiden her, hvis du ønsker at blive klogere på de forskellige metoder.

Læs mere
Sidst opdateret 20-02-2020

Vil du gerne lave din egen podcast?

Vi har taget en snak med podcastredaktør, Andreas Saxild, der giver sine bedste råd til nybegyndere inden for podcasts.

Læs mere
Sidst opdateret 01-06-2021

How to write a winning essay for the Sustainability Scholarship

On this page, we have summarized the most essential take-aways from what we learned, reviewing over 3.600 applications. We therefore present you: How to write a winning essay for our scholarship - The Ultimate Guide, by finduddannelse.dk

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Forskel på master og kandidat

Ser vi på Den danske kvalifikationsramme for livslang læring er en kandidatuddannelse og en masteruddannelse begge på niveau 7 i kvalifikationsrammen, så hvad er egentlig forskellen på en master og en kandidat?

Læs mere