Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Konflikthåndtering for arbejdsmiljørepræsentanter

Konflikthåndtering for arbejdsmiljørepræsentanter

Når du er blevet udvalgt til at være arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så skal du inden for de første tre måneder på en tredages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du er interesseret i at vide mere om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, så kan du læse vores interview med Lilli, der arbejder som projektleder og nyuddannet arbejdsmiljørepræsentant. Læs det her.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, har du inden for det første år krav på to dages supplerende efteruddannelse.

Efter det første år som arbejdsmiljørepræsentant har du ret til 1,5 dags supplerende efteruddannelse hvert år. Du kan vælge efteruddannelse inden for arbejdsmiljø eller andre relaterede områder som stresshåndtering eller konflikthåndtering.

Kursus i konflikthåndtering

Når flere medarbejdere samarbejder om et projekt, kan det ikke undgås, at der opstår interne konflikter. Alligevel er der mange, der undgår at snakke om tingene, frem for at tage tyren ved hornene. Hvis man ikke forsøger at løse konflikterne, vil de eskalere til et niveau, hvor det går ud over arbejdsglæden og produktiviteten.

Vi har taget en snak med Mette Krøigaard, chefkonsulent, organisationspsykolog og cand.psych.aut, om hvorfor et kursus i konflikthåndtering gavner dig selv og din arbejdsplads.

Hvilke konflikter forekommer oftest på arbejdspladser?

Mange konflikter på arbejdspladser opstår, når man er uenig om, hvordan man skal løse de forskellige opgaver, hvem der skal gøre hvad og hvornår og på hvilken måde. Uenighederne kan opstå mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejder indbyrdes og også mellem ledere fx i forskellige afdelinger eller på forskellige niveauer.

Konflikter kan også udspringe af en oplevelse af, at noget ikke er helt retfærdigt fx i forhold til fordeling af opgaver, tildeling af goder, prioriteringer på jobbet, opmærksomhed og anerkendelse fra ledelsen.

På arbejdspladser vil der altid opstå frustrationer, uenigheder og konflikter. Det er der ikke noget galt med. Vi er forskellige mennesker, som samles om at løse en bestemt kerneopgave. Vi har forskellige roller, opgaver, syn på kerneopgaven og forskellig ”bagage” med på jobbet. Det kan skabe dynamik og udviklingskraft, men også frustration og irritation, hvis ikke man formår at udnytte forskellighederne på jobbet.

Man skal være opmærksom, at uenigheder tilspidser sig, hvis man ikke får talt om, hvad der frustrerer, hvad man oplever som uretfærdigt, eller når ledelsen ikke får håndteret uenighederne. Man skal også være opmærksom, når medarbejderne søger sammen i grupper og taler om konflikterne i det uformelle rum og måske perrsonliggører konflikterne. Der kan opstå kliker på jobbet med en "for og imod" og "os og dem" mentalitet. Når dette sker trænger arbejdspladsen til at se på, hvad der har skabt denne optrapning af konfliktniveauet – hvad er sagens kerne?

Har konflikter generelt en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen?

Konflikter kan få en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen, hvis man ikke formår at håndtere uenighederne i tide, og konflikterne over tid går hen og bliver personlige. Konflikter kan rumme mange svære følelser for de involverede (også for ”tilskuerne”) som alt for ofte forstyrrer både på arbejdspladsen og i privatlivet. Konflikter kan man ikke lige ”ryste af sig”, når man går hjem fra arbejde.

Hvorfor er det vigtigt at udnytte de kursusdage, som man har krav på som arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant har en rigtig vigtig rolle på arbejdspladsen. En arbejdsmiljørepræsentant skal bruge sine øjne og ører og undersøge om trivsel og arbejdsmiljø er i orden. Arbejdsmiljørepræsentanten skal også være fremsynet. Hvordan kan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø forbedres?

Når grunduddannelsen suppleres med kurser inden for forskellige emner, giver det et godt afsæt til at blive en kvalificeret arbejdsmiljørepræsentant - ligesom den sparring og erfaringsudveksling, som kan foregå på kursusdage er vældig givtige og inspirerende for den opgave arbejdsmiljørepræsentanten har på egen arbejdsplads.

Hvordan vil det gavne en potentiel arbejdsgiver og arbejdsplads at have arbejdsmiljørepræsentanter, der er uddannede inden for konflikthåndtering?

En arbejdsmiljørepræsentant, som får viden og uddannelse inden for konflikthåndtering vil kunne blive mere skarp ift konflikter og konfliktoptrapning i arbejdsfællesskabet. Arbejdsmiljørepræsentanten vil kunne blive mere bevidst om dynamikker i konflikter og være med til at kunne forebygge, at de udvikler sig. Samtidig kan arbejdsmiljørepræsentanten være bevidst om, hvordan man undgår at blive part i en konflikt, men i stedet kunne stå ”uden for” og finde vej til en håndtering - selvfølgelig i samspil med lederen. Ledelsen vil kunne få en god partner i forhold til konflikthåndtering i arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er jo tale om et endagskursus. Hvordan sikrer I, at kursusdeltagerne går hjem med brugbare kompetencer, og hvordan forstærker I indlæringen?

På et endagskursus præsenterer vi det mest basale inden for konflikthåndtering. Vi sørger for at deltagernes erfaringer fra deres arbejdsliv kommer i spil. På den måde kommer der en kobling mellem teori og praksis. Samtidig taler vi om arbejdsmiljørepræsentantens rolle ift konflikthåndtering.

Konflikthåndtering er ikke et emne, som man kan blive fuldt oplært i på et kursus – langt eller kort – men vi forsøger at skabe en nysgerrighed omkring emnet, så man på egen arbejdsplads har ører og øjne for de dynamikker, der udspiller sig. Vi arbejder også med at arbejdsmiljørepræsentanterne får mod på at indtænke konflikthåndtering som et emne, der også ligger inden for arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsfelt, i samspil med ledelsen og dermed erhverver sig flere erfaringer med emnet i praksis.Vi siger tak til Mette Krøigaard fra Alectia, som har taget sig tid til at snakke med os.

Find supplerede arbejdsmiljøuddannelser her

Senest opdateret: 13 dec 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 14-07-2020

Undertrykkelsesteknikker

Kender du til følelsen af ikke at blive inkluderet på jobbet? Måske er du offer for undertrykkelsesteknikker, og i så fald har du brug for gode råd til at håndtere dem. Dem giver den svenske retoriker, Elaine Eksvärd, dig lige her, så læs med!

Læs mere
Sidst opdateret 15-07-2020

Nytænkning på arbejdspladsen

Har du nogensinde overvejet, hvordan rumfordelingen eller lokalernes fleksibilitet har indflydelse på arbejdskvaliteten? Faktisk har kontormiljøet stor indflydelse på graden af nytænkning på arbejdspladsen. Fleksible møderum der understøtter forskellige anvendelser, kan fremme innovationen på arbejdspladsen.

Læs mere
Sidst opdateret 04-08-2020

Kultur som fundament for fremtidens vækst

Kultur og trivsel påvirker både medarbejderengagement og præstationer, noget der har stor indvirkning på vækst og udvikling i en virksomhed.  Det er ikke længere nok bare at kigge på engagement blandt ens medarbejdere.

Læs mere
Sidst opdateret 09-07-2021

Matzau: Hvorfor fleksibilitet og mobilitet er det nye sort

Læs her, hvorfor Majken Matzau mener at vi skal gøre op med forældede kulturelle levn, og hvordan fleksibilitet og mobilitet kommer til at forme arbejdslivet fremover.

Læs mere