Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Mindfulness på arbejdspladsen

Der er i højere grad fokus på personlig udvikling. Vi tørster alle efter at udvikle vores faglige kompetencer såvel som vores personlige kompetencer. Vi har interviewet Hans Ehlert, cand.psych., erhvervspsykolog med mange års erfaring som uddannelseschef, og stifter af Hans Ehlert Erhvervspsykologi. I interviewet kan du blandt andet læse, hvordan mindfulness kan effektivisere dine arbejdsgange ved at gøre dig nærværende, i hvad end du foretager dig.

Hans underviser også på kurset ‘Mindfulness på arbejdspladsen’ hos DM efteruddannelse.


Hvad er mindfulness helt præcist? Hvordan definerer du det?

Mindfulness er opøvelse af evnen til at være nærværende, i det du er i, med en bevidsthed om den tilstand du selv er i.

Mindfulness betegner en tilstand, hvor du er så bevidst nærværende som muligt, uden at være bedømmende – dvs. at du er i god kontakt med dig selv og i god kontakt med det, der er i den konkrete kontekst, du befinder dig i, uden at vurdere og bedømme dig selv og andre.


Hvordan kan mindfulness hjælpe mennesker med styre deres følelser og tanker?

Man kan ikke styre følelser og tanker, men man kan undgå at lade sig styre af sine tanker og følelser. Dvs. at man kan være i forhold til sine følelser og tanker i stedet for at agere og kommunikere fra sine følelser og tanker. På den måde kan man være, tale og lytte et afbalanceret sted fra.


Hvad er forskellen på mindfulness og almindelig koncentration?

Når man er koncentreret, er man typisk fokuseret på én ting/et tema, og erfarer virkeligheden ud fra denne del. Når man opøver en tilstand af mindfulness, kan man vælge i højere grad at erfare i helheder. Det er således ikke et enten eller - men et både og, og en mulighed for at vælge sin position.


Hvilke overvejelser skal man ellers gøre sig ved valg af kursus i mindfulness?

Om man har lyst til at arbejde med at konfrontere sig selv, og få et mere omfattende kendskab til sig selv. Det handler om at kende og møde sine sårbarheder, så de bliver et mulighedsfelt, der kan inddrages og ikke et problemfelt, der skal undgås.

Om man har lyst og tiltrækning til at arbejde med små elementer i sin hverdagspraksis, der understøtter mulighederne for et større nærvær. Det er en lille hverdagspraksis, og ikke en søgen efter hurtige radikale ændringer.


Hvordan kan man bruge den opnåede viden fra jeres kursus i sit daglige arbejde?

Mindfulness i arbejdslivet handler om at ville arbejde med sin personlige skelneevne i dagligdagen – at kunne erkende i helheder og træffe valg på en så konstruktiv måde som muligt.

Med en mindfulness praksis vil man kunne opøve evne til at erfare sig selv og andre adskilt fra fordomme, fordømmelser, andres tilskrivelser af dig, projektioner og lignende, i den sammenhæng du befinder dig i, og derved handle centreret og konstruktivt.

Det handler således ikke om at kunne overkomme urimelige arbejdsforhold og et ødelæggende arbejdsmiljø. Det handler om at kunne bevare kontakten til sig selv i en udfordrende og spændende hverdag.

Find mindfulness kurser her

Senest opdateret: 06 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 29-07-2020

Tid til forandring?

Gennem hele livet skal du vælge, hvilke veje du vil gå. Ofte er dine valg baseret på tidligere oplevelser, erfaringer og minder, som vækker bestemte følelser i dig. Men er det muligt at slippe de følelser, der hæmmer dine valg, så du får fornyet energi og oplever verden og din måde at træffe beslutninger på, på nye måder?

Læs mere
Sidst opdateret 06-08-2020

Skab personlig vækst

Et fokus på personlig vækst skaber resiliente virksomheder, der er i stand til at håndtere skiftende markedsforhold. En fremadrettet og resilient virksomhed tilpasser sig udefrakommende ændringer rutinemæssigt, og adresserer dem proaktivt. Dette er dog kun muligt, når medarbejderne er i stand til at tilpasse sig.

Læs mere
Sidst opdateret 04-09-2019

Brug coaching som ledelsesredskab

Målet med coaching handler om at skabe bedre performance, større engagement, motivation og innovation blandt ledere. Her kan du læse, hvordan du kan bruge coaching som ledelsesredskab. 

Læs mere